in English
 
 
Opinnäytteet

Työt on lueteltu julkaisujärjestyksessä uusimmista vanhimpiin.

 

Osa väitöskirjoista ja pro gradu -töistä löytyvät kokonaisuudessaan Doria -julkaisuarkistosta, jos tekijä on sen sinne lisännyt.

 


 

Väitöskirjat

 
18. Lähdesmäki, Ulla: Muinaisjäännös ympäristön muutoksessa. Modernin alueidenkäytön vaikutuksia Pirkanmaan muinaisjäännöskantaan. Karhunhammas 18. 2018. 379 s., 37 liites.
 
17. Bernotas, Rivo: New aspects of the genesis of the medieval town walls in the Northern Baltic Sea region. 2017. 258 pp.
 
16. Hukantaival, Sonja: "For a Witch Cannot Cross Such a Threshold!" Bulding Concealment Traditions in Finland c. 1200-1950. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXIII. 2016. 396 pp. [PDF​]
 
15. Moilanen, Mikko: Marks of Fire, Value and Faith. Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD). Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XXI. 2015. 463 pp.
 

14. Laakso, Ville: Papinniemi in Uukunniemi and related Archaeological Sites of the Greek Orthodox Cultural Area. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XIX. 195 p.

13. Seppänen, Liisa: Rakentaminen ja kaupunkikuvan muutokset keskiajan Turussa. Erityistarkastelussa Åbo Akademin päärakennuksen tontin arkeologinen aineisto. 2012. 1024 s. [PDF]

12. Majantie, Kirsi: Muotia, mukavuutta ja mielipiteitä. Kaakeliuuni yhteiskunnallisten muutosten ilmentäjänä keskiajan ja uuden ajan alun Suomessa. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVII. 391 s. 2010. [PDF]

11. Immonen, Visa: Golden Moments. Artefacts of Precious Metals as Products of Luxury Consumption in Finland c. 1200-1600. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XVI. I Text 329 s. II Catalogue 205 s. 2010.

10. Vuorinen, Juha-Matti: Rakennukset ja rakentajat Raision Ihalassa rautakauden lopulla ja varhaisella keskiajalla. Annales Universitatis Turkuensis C 281. 296 s. 2009. [Tiivistelmä] [PDF]

9. Asplund, Henrik: Kymittæ. Sites, centrality and long-term settlement change in the Kemiönsaari region in SW Finland. Annales Universitatis Turkuensis B 312. 584 pp. 2008. [PDF]

8. Harjula, Janne: Before the Heels. Footwear and Shoemaking in Turku in the Middle Ages and at the Beginning of the Early Modern Period. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae XV. 221 pp. 2008.

7. Tourunen, Auli: Animals in an Urban Context. A Zooarchaeological study of the Medieval and Post-Medieval town of Turku. Annales Universitatis Turkuensis B 308. 308 pp. 2008. [Tiivistelmä] [PDF]

6. Hannu Takala: The Ristola Site in Lahti and the Earliest Postglacial Settlement of South Finland. Lahti City Museum: Lahti. 205 pp. 2004. [Tiivistelmä]

5. Jüri Peets: The Power of Iron. Iron Production and Blacksmithy in Estonia and Neighbouring Areas in Prehistoric Period and the Middle Ages. Muinasaja teadus 12. 2003. 363 s.

4. Kari Uotila: Medieval Outer Baileys in Finland. With Special reference to Turku Castle. Archaeologia medii aevi Finlandiae III. 1998.

3. Arja Karivieri: The Athenian Lamp Industry in Late Antiquity. Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens vol. V. 1997.

2. Sirkku Pihlman: Kansainvaellus- ja varhaismerovinkiajan aseet Suomessa. Typologia, kronologia ja aseet ryhmästrategioissa. Iskos 10. 1990.

1. Jukka Luoto: Liedon Vanhanlinnan mäkilinna. SMYA 87. 1984.

 

Ulkomaiset väitökset

1. Ulla M. Rajala: Human landscapes in Tyrrhenian Italy. GIS in the study of urbanisation, settlement patterns and land use in south Etruria and western Latium Vetus. A dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the University of Cambridge. September 2002.

 

Yhteistyöväitöskirjat

1. M.F.A. Lily Díaz-Kommonen: Art, Fact and Artifact Production. Taideteollinen korkeakoulu/Medialaboratorio 11.12.2002.

 

Lisensiaatintutkimukset

10. Ratilainen, Tanja: Tiiliä tulkitsemassa. Hattulan Pyhän Ristin kirkon muuraaminen keskiajalla. Helmikuu 2012. 324 s., 65 liites.

9. Janne Harjula: Sheaths, Scabbards and Grip Coverings. A study of the use of leather for portable personal objects in the 14th-16th century Turku. Huhtikuu 2004.

8. Ville Laakso: Kalmistoja, kirkonpaikkoja ja karjalaista keramiikkaa. Uukuniemen Papinniemi ja muita ortodoksisen kulttuuripiirin arkeologisia kohteita Suomessa. Joulukuu 2003. 187 s., 37 liites.

7. Juha-Matti Vuorinen: Rakennus sosiaalisen toiminnan näyttämönä. Rakentaminen Raision Ihalan Mullissa rautakauden lopulla ja varhaisella keskiajalla. Helmikuu 2003. 184 s., 16 liites., 64 kuvaliites.

6. Hannu Kotivuori: Alisen Kemijoen kivikautiset asumuspainanteet - topografiseen havainnointiin ja aineistovertailuun perustuva asutuskuva. Elokuu 2002. 236 s., 78 liites., 113 luettelos.

5. Henrik Asplund: Landscapes, power and coerced decisions. A study on Iron Age archipelago and mainland from the perspective of the Kemiönsaari area in SW Finland. 2001.

4. Aki Pihlman: Keskiaikaiset savi- ja puuastiat Turun kaupungissa ja Turun linnassa. 1995.

3. Tapani Tuovinen: Rannikkoarkeologisia tutkielmia saariston metallikaudesta (1500 BC-AD 1200), erityisesti hautaraunioista. 1994.

2. Sirkku Pihlman: Suomen kansainvaellusajan aseet. Asehaudat alueellisten ja sosiaalisten ryhmien ilmentäjinä ja kuvastajina. 1984.

1. Jukka Luoto: Liedon Vanhalinna. 1979.

 

Pro gradu -tutkielmat

159. Virtanen, Henna: Burials of children from Middle to Late Iron Age in south-western Finland - Customs and symbolism. Huhtikuu 2018. 70 s., 13 liites.
 
158. Jokisalo, Sisko: Astiasi arvelussa. Kaarinan Ravattulan Ristimäen keramiikkalöydöt 2010-2016. Huhtikuu 2018. 64 s., 28 liites.
 
157. Airosalmi, Milla: Konstit on monet hylkyjä suojeltaessa - Historiallisten hylkyjen kulttuuriperintöstatus ja suojelun kehittäminen hyötykäytön avulla. Tammikuu 2018. 83 s., 37 liites.
 
156. Kinnunen, Jussi: Turun keskiaikaisen rakennuskivimateriaalin alkuperän selvitys tarkastelukohteena Aboa Vetus & Ars Nova -museon kivirakennusten rakennuskivet. Tammikuu 2018. 64 s., 35 liites.
 
155. Simon-Bellamy, Madeleine: Mundo mortuus sis, sed Deo vivas - Turun kaupungin armeliaisuusmuutokset ja hautausmaat. Kesäkuu 2017. 93 s.
 
154. Kärkkäinen, Sinikka: Paloja Karjalasta Itämeren pojassa. Esineitä arkielämästä puisella purjelaivalla 1600- ja 1700-luvuilla. Kesäkuu 2017. 95 s., 13 liites.
 
153. Kallio, Aliisa: Hylätyt kirkot, kadonneet kellotapulit. Rakennuksia ja rakenteita ristiretkiajan kristillisissä kalmistoissa. Toukokuu 2017. 93 s.
 
152. Mäki-Fränti, Ilkka: Varsinais-Suomen nuorakeraamiset asuinpaikat paikkatietojärjestelmien avulla tarkasteltuna. Kesäkuu 2017. 81 s., 6 liites.
 
151. Tiilikkala, Jasse: Rautakauden muinaisjäännökset Kanta-Hämeessä. Paikkatietoaineistojen analyysi. Toukokuu 2017. 94 s., 129 liites.
 
150. Leinonen, Aki: Metskärin hylky - 1500-luvun lopun purjelaiva. Maaliskuu 2017. 87 s., 50 liites.
 
149. Krappala, Kim: Vanha metodi, uusi aika. Unajan kylän muinaisjäännösinventointi perimätiedon ja historiallisen lähdeaineiston avulla. Tammikuu 2017. 96 sivua, 6 liites.
 
148. Vidgren, Jani: Käsityöläisyys ja työkalut Turussa 1300-luvulta Turun paloon asti – miten ammattimaisuus näkyy kaupungin arkeologisessa aineistossa? Joulukuu 2016. 63 sivua, 130 liitesivua, DVD-ROM
 
147. Aalto, Ilari: Kivitalon kuusi vuosisataa - Aboa Vetus & Ars Nova -museon suuren kivitalon rakennusarkeologinen tutkimus. Lokakuu 2016. 124 sivua, 25 liites.
 
146. Soikkeli-Jalonen, Anu: Pronssikautiset pronssiesinelöydöt Suomessa. Kesäkuu 2016. 160 s, 23 liites.
 
145. Juhola, Tytti: Starch analysis as amethod to discover subsistence strategies in prehistoric Finland and Estonia. May 2016. 68 p., 17 p. appendices.
 
144. Jokela, Janna: Valkoinen kattaus - fajanssi-, posliini- ja piiposliinisirpaleita vanhasta Turusta. Toukokuu 2016. 85 s., 55 liites.
 
143. Lehikoinen, Maija: Leave a light on – Terracotta lamps from Agia Paraskevi of Archamitai, from the Classical period until Roman times. April 2016. 71 p., 4 appendices.
 
142. Repo, Päivi: Lahden torikaivausten 2013 miestenpukujen ja muiden tekstiilien elinkaari. Joulukuu 2015. 130 s., 31 liites.
 
141. Moisio, Jussi: Beyond the Sea - Migrations and the Middle Ground in the Coastal Region of Finland Proper during the Roman Iron Age. Elokuu 2015. 134 s., 21 liites.
 
140. Martikainen, Hanna: Åbo Akademin tontin neulakinnastekniikalla valmistetut tekstiilit. Kokeellinen näkökulma. Kesäkuu 2015. 77 s., 38 liites.
 
139. Rantanen, Janne: Suomen viikinkiajan veitset. Toukokuu 2015. 85 sivua, 58 liites.
 
138. Hartikka, Emma: Posliini- ja fajanssiastiat osana uuden ajan kulutuskulttuuria Turussa. Huhtikuu 2015. 86 sivua, 110 liites.
 
137. Heikkilä, Lauri: Turun keskiaikaiset puuntyöstövälineet. Maaliskuu 2015. 93 s., 10 liites.
 
136. Etu-Sihvola, Heli: Luun kollageenin erotusmenetelmien vertailua. Aineistona arkeologiset ja paleontologiset luut. Tammikuu 2015. 70 s. 6 liites.
 
135. Kinnunen, Joonas: Close Connections. How social networks of Hanse Age long-distance trade are shown in the archaeological material of Hevostori (horse market) in Turku, Finland. Joulukuu 2014. 64 sivua, 2 liitettä.
 

134. Rontti, Elina: Käytännöllisyyttä ja koristelua - vaatekiinnittimien historiaa ja kiinnitinlöytöjä Turusta. Kesäkuu 2014. 105 s., 104 liites.

133. Helminen, Mikko. Kruunuhospitaalien sosiaalinen ympäristö: Tutkimus Seilin ja Kruunupyyn hospitaalien eristysalueista 1600- ja 1700-luvuilla. Toukokuu 2014. 116 s., 32 liites.

132. Viljanen, Heidi: Raisio Ihala Siiri I:n rautakautisen polttokenttäkalmiston pronssi- ja hopeaesinelöydöt. Tammikuu 2014. 66 s., 80 liites.

131. Arponen, Aki: Turun tuomiokirkon keskiaikainen kalloreliikki. Elokuu 2013. 93 s., 4 liites.

130. Kinnunen, Anu: Turun kaupungin keskiaikaiset rahalöydöt. Heinäkuu 2013. 150 s., 3 liitettä, 1 DVD

129.Lähdemäki, Helga: Kalleimmat aarteet vai uusiutuva luonnonvara? Lapsetkeskiajan Länsi-Suomessa. Kesäkuu 2013. 99 s.

128. Väisänen, Tuija: Keskiajan naisia etsimässä. Gendernäkökulma Naantalin birgittalaisluostarin arkeologiseen tutkimukseen. Toukokuu 2013. 145 s., 7 liites.

127. Moilanen, Ulla: Merovingiajan (n. 550-800 jKr.) rautaiset sankasoljet Archaeology of Personhood -teorian valossa. Huhtikuu 2013. 96 s., 7 liites.

126. Sorvali, Eetu: Etelä-Päijänteen kivikautiset asuinpaikat ja ennustava mallinnus. Huhtikuu 2013. 77 s., 26 liites., DVD-levy

125. Helamaa, Maija: Kivisavikeramiikkaa Turun kolmessa eri korttelissa 1500- ja 1600- luvuilla. Marraskuu 2012. 165 s., 14 liites.

124. Sevä-Münchow, Laura: Kärsämäen tyypin kalmistot: osa Itämeren piirin roomalaisaikaa. Lokakuu 2012. 103 s., 10 liites.

123. Kauhanen, Riku: Hattujen sota ja historiallisen ajan konfliktiarkeologian teoriaa ja käytäntöjä. Joulukuu 2011. 144 s., 13 liites.

122. Piha, Minerva: Saamelaisten kirkkomaiden ulkopuoliset hautaustavat rautakaudelta 1950-luvulle. Tutkimushistorian ja -traditioiden vaikutus arkeologiseen hauta-aineistoon. Marraskuu 2011. 125 s., 5 liites.

121. Häkälä, Piritta: Keramiikkaa ja kiviä Mössåsenilta. Kristiinankaupungin Mössåsen/Kornbäckenin nuorakeraamisen asuinpaikan tutkimus. Toukokuu 2011. 91 s., 8 liites.

120. Penna-Haverinen, Silja: Lankoja ja johtolankoja. Turun (Kaarinan) Kirkkomäen myöhäisrautakautiset lautanauhat. Toukokuu 2009. 101 s., 42 liites.

119. Friberg, Lotta: Amatörer gjorde fynd! Den amatörarkeologiska verksamheten i Karistrakten, samt en studie av stenåldersbosättningen i området. Lokakuu 2008. 89 s., 13 liites.

118. Seppänen, Samuli: Kajaanin linnan varhainen kaivaus- ja restaurointihistoria sekä linnan viimeiset hetket arkeologisten löytöjen perusteella. Toukokuu 2008. 123 s., 18 liites.

117. Mustonen, Riikka: R.I.P. - Rest In Pieces. Joroisten Kanavan punamultahaudat. Toukokuu 2008. 88 s., 40 liites.

116. Kolehmainen, Hanna-Liisa: Turun Pyhän Olavin dominikaanikonventti. Asiakirja-aineisto ja arkeologiset lähteet. Toukokuu 2008. 92 s.

115. Kojamo, Lilli: Muinaismuistovalvonta Viipurissa - Otto-Iivari Meurman valvojana 1927-1937. Toukokuu 2008. 100 s., 10 liites.

114. Martiskainen, Heidi: Turun kaupunkikaivausten värttinänkehrät 1300-1700-luvuilla. Toukokuu 2008. 115 s., 44 liites.

113. Lempiäinen, Mia: Vadelmia ja kalaa viimeisellä aterialla. Hautojen arkeobotaaninen tutkimus myöhäisrautakaudelta uudelle ajalle. Huhtikuu 2008. 113 s., 21 liites.

112. Tulonen, Essi: Keittiörakenteet, niiden sijainti sekä ruokatalous 1500- ja 1600-luvulla Itämerellä purjehtineissa kauppa-aluksissa. Maaliskuu 2008. 81 s., 5 liites.

111. Lönnberg, Päivi: Sormuksia päästä varpaisiin. Euran, Köyliön ja Yläneen merovinki- ja viikinkiaikaisten ruumishautojen sormukset. Maaliskuu 2008. 108 s., 10 liites.

110. Muhonen, Timo: Uhri ja röykkiö - rautakauden uhriröykkiöt tutkimushistorian, kansanperinteen ja arkeologisen aineiston valossa. Helmikuu 2008. 215 s., 16 liites.

109. Nurminen, Irene: Turun Kirkkopihan tontin keramiikka 1400-1700-luvuilla. Tammikuu 2008. 89 s., 94 liites.

108. Aartolahti, Akuliina: Kalmiston piiristä kirjurin kirjaan. Rautakauden asutustutkimuksen metodista kokeilua Sysmässä. Elokuu 2007. 149 s., 33 liites.

107. Pajunen, Elina: Mistä on miehet ja naiset tehty: katsaus kolmen Keski-Andien alueen esikolumbiaanisen kulttuurin ihanteellisen sukupuolisuuden käsityksiin. Kesäkuu 2007. 103 s., 14 liites.

106. Halonen, Anne-Mari: Luu- ja sarviesineitä historiallisen ajan Turussa - Åbo Akademin tontin kaivauksen esineistöä esineen elämä -teorian kautta tarkasteltuna. Maaliskuu 2007. 77 s., 2 liitettä, CD-Rom.

105. Vanhakylä, Kaisa: Sukuhaudat osana Suomen kirkkohautaustraditiota. Tarkempi katsaus aiheeseen Espoon, Lempäälän ja Lohjan keskiaikaisten kivikirkkojen sukuhauta-aineiston valossa. Helmikuu 2007. 133 s., 8 liites.

104. Salminen, Hanna-Leena: Asutusjatkuvuudesta kultinjatkuvuuteen. Keskiaikaisten kivikirkkojen ja nuoremman rautakauden kalmistojen suhde keskiaikaisen Hämeen alueella. Helmikuu 2007. 114 s., 79 liites.

103. Moilanen, Mikko: Viikinkiaikaisten miekkojen säiläkirjoitusten valmistaminen kokeellisen arkeologian näkökulmasta. Joulukuu 2006. 107 s., 71 liites. [Tiivistelmä]

102. Kelola, Hanna: Paikallisesti valmistettu keskiaikainen keramiikka Lounais-Suomen asuinpaikoilla. Tutkimuskohteena Joensuun kartano Halikossa. Tammikuu 2007. 93 s., 12 liites.

101. Kivisalo, Nora: Pronssiset karhunhammasriipukset nuoremmalla rautakaudella. Esinetutkimuksesta kognitiivisen arkeologian kysymyksiin. Kesäkuu 2006. 164 s., 61 liites.

100. Hukantaival, Sonja: "Sillä noita ei sellaisen kynnyksen yli pääse!" Rakennusten ritualistiset kätköt. Kesäkuu 2006. 135 s., 3 liites. [Tiivistelmä]

99. Väänänen, Anna: Helmiä siunatusta maasta. Historiallisen ajan helmet ja niiden käyttö kirkollisten kohteiden aineistojen valossa. Huhtikuu 2006. 150 s., 36 liites. [Tiivistelmä]

98. Luoto, Kalle: Alueellisuuden tarkastelulla uusiin tulkintoihin? Ylä-Satakunnan sekä Huittisten ja Kokemäen viikinki- ja ristiretkiaikaisten kalmistojen paikanvalintaan vaikuttaneet tekijät ja kalmistojen kuvastama alueellisuus arkeologisena ongelmana. Helmikuu 2006. 133 s., 31 liites. [Tiivistelmä]

97. Koivukari, Aino: Kivimateriaalin käyttö hautamonumenteissa Pavian roomalaisaikaisilla nekropoleilla - lähestymistapana sosiaalinen horisontaalistratigrafia. Helmikuu 2006. 70 s., 7 liites.

96. Pietikäinen, Taina: Muutos ja pysyvyys - hautausrituaali nuoremmalla rautakaudella Raision Mahittulan Tuomalan kalmistossa. Tammikuu 2006. 140 s., 103 liites. [Tiivistelmä]

95. Sutinen, Ulla: Kurkistuksia puistojen menneisyyteen. Puutarha-arkeologia osana puistokunnostuksia ja maisematutkimuksen puutarha-arkeologialle tarjoamat mahdollisuudet. Lokakuu 2005. 129 s., 24 liites.

94. Ruohonen, Juha: Rauha eläville, lepo kuolleille. Kirkkomaan ulkopuoliset hautapaikat arkeologisen aineiston, historiallisten lähteiden, paikannimistön ja perimätiedon kuvaamana. Marraskuu 2005. 197 s., 25 liites. [Tiivistelmä]

93. Wessman, Stefan: A 14th century cog wrecked at Roskilde Fjord. Marraskuu 2005. 95 s., 16 liites.

92. Kärki, Maija: Postmodernin haaste arkeologisille keskiaikamuseoille. Elokuu 2005. 121 s. 10 liites.

91. Lindgren, Ralf: Ulvilan keskiaikaisen kaupungin rakennusten ajoitukset ja funktiot. Toukokuu 2005. 109 s., 31 liites.

90. Lehtonen, Hannele: Stratigrafia ja formaatioprosessit kaupunkiarkeologiassa. Esimerkkinä Naantalin Mannerheiminkatu. Maaliskuu 2005. 76 s., 56 liites.

89. Sari Lehto: Suomen myöhäisneoliittiset ja pronssikautiset reikäkirveet. 2004. [Tiivistelmä]

88. Rostedt, Tapani: Kahden kulttuuripiirin välissä. Hyrynsalmen asutushistoriaa Hyrynjärven länsirannan esihistoriallisten asuinpaikkalöytöjen valossa. Toukokuu 2004. 118s., 16 liites., 1 cd-levy.

87. Heini Kirjavainen: Kudo sarkaa, osta verkaa... Menetelmällinen näkökulma Åbo Akademin tontin keskiaikaisiin tekstiililöytöihin. 2004.

86.Janne Hymylä: Rituaalit ja polttokenttäkalmisto. Piikkiön Rungon Koskenhaan polttokenttäkalmiston löytömateriaalin ja rakenteiden rituaaliarkeologinen tulkinta. 2004.

85. Kristiina Leimu: Women´s Fashion in Aegean Bronze Age Art and its Reflections in Middle and Late Helladic Burials. 2004.

84. Mari Koskinen: Historiallisen ajan luuesineet. Luuesineistä, luumateriaalin työstämisestä, käsityöläisistä ja käsityöläisyydestä Aboa Vetus -museon löytöjen valossa. 2004.

83. Susanna Lehtonen: Saviastiat Raision Ihalan Mullin myöhäisrautakautisella / varhaiskeskiaikaisella asuinpaikalla. Huhtikuu 2003. 95 s., 25 liites.

82. Elsa Hietala: Lieto, Sauvala, Ylipää - polttokenttäkalmiston tutkimushistoriasta uusiin tulkintoihin? Huhtikuu 2003. 91 s., 23 liites.

81. Päivi Hakanpää: Nokianvirran vanhimpien kartanoiden sijainti rautakauden ja keskiajan maisemassa. Maaliskuu 2003. 106 s., 23 liites.

80. Kirsi Sipiläinen: Turun arkeologiset lelulöydöt. 2002. 98 s., 33 liites.

79. Anu Kehusmaa: Kuusiston piispanlinna. Alueiden 28 ja 9505 stratigrafiasta ja keramiikkalöydöistä. Elokuu 2002. 73 s., 10 s.

78. Sanna Jokela: Turun Rettigin tontin eli Aboa Vetus -museon nahkalöydöt. Heinäkuu 2002. 98 s., 46 liites.

77. Miikka Haimila: Polttokenttäkalmisto - erään tilan analyysi. Esimerkkeinä Hämeenlinnan Riihimäki ja Hämeenlinnan Imatran Voima 9. Toukokuu 2002. 107 s., 14 liites.

76. Marja Anttila: Profaanit metalliastiat ristiretkiajalta uuden ajan alkuun. Esimerkkiaineistona Kansallismuseon kokoelmat. Maaliskuu 2002. 138 s., 96 liites.

75. Virva Lompolo: Sodankylän Kitisen kivikautiset ja varhaismetallikautiset kohteet - Vajusuvanto SE:n, Matti-vainaan palo 2:n ja Poikamellan asuinpaikkojen sisäisen rakenteen analyysi. Kevät 2002. 123 s., 58 liites.

74. Auli Tourunen: Karjanhoito keskiajan Turussa. Arkeo-osteologinen analyysi Åbo Akademin tontin eläinluuaineistosta. Maaliskuu 2002. 121 s., 23 liites.

73. Sari Mäntylä: Tappara sotakirves ja symboli - tapparan funktion ja symbolimerkityksen tarkastelua, tapaustutkielman kohteena Turun (Kaarinan) Kirkkomäen ruumiskalmisto. 2001. [Tiivistelmä]

72. Mika Ainasoja: Liitupiiput Turussa 1600-1800-luvuilla. 2001.

71. Carita Tulkki: Todisteita punasaviastioiden valmistuksesta uuden ajan alun Turussa tutkimusmateriaalina Turun tuomiokirkon ympärysmuurirakennuksen kellarin keramiikkalöydöt. 2001.

70. Tanja Ratilainen: Rakennusarkeologinen tutkimus Hattulan Pyhän Ristin kirkon rakennustekniikasta. 2001. [Tiivistelmä]

69. Maria Heikkilä: Arvo ja arvottaminen muinaisjäännösten suojelussa. 2001.

68. Kirsi Majantie: Ruukuista ruhtinaiden muotokuviin. Kaakeliuunien käyttöönotto ja levintä Suomessa ennen suurvaltakautta arkeologisen lähdeaineiston valossa. 2001.

67. Miikka Kumpulainen: Elämää oravimetsissä. Eränkäynti ja eräsija, esimerkkipaikka kuntana Pihtipudas. 2001. [Tiivistelmä]

66. Visa Immonen: Suomen vanhanmallisista lusikoista. 2001.

65. Lena Spoof: Raision-Ruskonjokilaakson asutuksen kehitys rautakaudelta historialliseen aikaan ja luonnonolojen vaikutus sen muotoutumisessa. 2001

64. Mervi Suhonen: Statigrafinen kaivaustapa metodisena kokeiluna Raision Ihalan Mullin myöhäisrautakautisen / varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan kaivauksella vuosina 1995-1997. 2000. 185 + 25 s. [Tiivistelmä]

63. Sami Raninen: Asehautaukset pohjoisessa Varsinais-Suomessa vanhemmalta roomalaisajalta viikinkiajan keskivaiheille. 2000 144 s.

62. Tähtitalvikki Järvinen: Arkeologisen kulttuuriperinnön hoito Suomessa. 2000. 102 s. [Tiivistelmä]

61. Ville Laakso: Ortodoksinen kultuuripiiri Suomessa 1300-1700: Uukuniemen Papinniemi ja muita arkeologisia kohteita. 1999. 106 s. [Tiivistelmä]

60. Timo Kuokkanen: Päällyskourullinen, keskikuurnallinen ja keskiharjallinen reki - kolme esihistoriallisen reen rekonstruktiota. 1999 82+25 s.

59. Ulla Tupala: Eläinuhreja vai teurasjätteitä - Euran Luistarin rautakautisen kalmiston eläinluumateriaalin lähdekriittistä tarkastelua. 1999 65+52 s.

58. Hannu Poutiainen: Eläinten luita ja luuesineitä Turun Vanhan Suurtorin kaivauksilta. 1999 160+47s.

57. Ann-Christin Antell: Savikiekkojen ensisijainen ja toissijainen käyttö Mullin asuinpaikalla n. 900-1200- luvuilla. 1999. 93 + 14 s.

56. Jyrki Palo: Kohteensisäinen analyysi Turun niuskalan kotirinteen myöhäiskivikautisella asuinpaikalla. 1999 101+70 s.

55. Jouni Taivainen: Tyrvännön rautakauden ja keskiajan asutushistoria. 1998.

54. Katja Glasberg: Laitilan keskiaikaisen kirkon kaivauslöydöt. 1998 146 + 52 s.

53. Hanna-Maria Pellinen: Tuluskivien konteksti. Suomesta löytyneiden rautakautisten ns. soi-keiden tuluskivien utilitäärinen ja symbolinen merkitys ja käyttötapa. 1998. 108 + 27 s.

52. Vesa Alén: Miekasta nuppineulaan. Kaivausmetodimuutosten yhteys esinelöytöihin kirk-kokaivauksissa 1960-1980 -luvuilla. 1998 101 + 7 s.

51. Minna Hautio: Kampakeraamisen ilmaisun sosiaaliantropologinen tulkinta. Muutosproses-sit Jäkärlän keramiikan tyylillisessä ilmaisussa Turun (Maarian) Jäkärlän asuinpaikan aineiston perusteella. 1998 136 + 82 s.

50. Janne Harjula: Panelian muinaislahden ympäristön hautarauniot. Esimerkkejä arkeologisen aineiston historiallisista muodostumisprosesseista. 1997.

49. Marja Sipilä: Mynämäen Franttilannummi ja Mynämäki sekä Tyrvään Kaukola - hauta-antimien diversiteetti rautakautisessa kalmistossa. 1997.

48. Johannes Karvonen: Vainajien esineiden tahallinen särkeminen Liedon Sauvalan Ylipään ja Lempäälän Päivääniemen kalmistoissa. 1997.

47. Tiina Jäkärä: Turun Kirkkomäen ja Raision Ihalan vanhan kansakoulun kalmistojen hautarakenteet. 1997.

46. Tal Fisher: A Zooarchaeological Analysis of the Mammal Remains from the Late Medieval Franciscan Friary/Early Historical Parsonage Site on Kökar, Åland. 1996.

45. Kaisa Lehtonen: Aurajokilaakson rautakautisen asutuksen rakenne ja suhde historiallisen ajan asutukseen. 1996.

44. Teija Nurminen: Ympäristön vaikutus Kalannin rautakautisen asutuksen muodostumisessa. 1996.

43. Helena Ojala: Vammalan Liekoveden ympäristön rautakauden asutus ja sen suhde historialliseen asutukseen. 1995.

42. Pirjo Rautiainen: Kuivaniemen Veskankankaan myöhäismesoliittinen asuinpaikka. 1995.

41. Tarja Kasurinen (o.s. Tuppurainen): Hauhon vesireitin asutuksen kehittyminen rautakaudella. 1995.

40. Ulla Rajala: Kvartsiteknologian tutkiminen ja luokittelu Turun Niuskalan Kotirinteen kiukaiskeraamisen asuinpaikan vuosien 1983 ja 1984 kvartsilöydöt. 1995.

39. Silja Salminen: Absoluuttisen ajoittamisen teoriaa ja käytäntöä. Esimerkkinä skandinaavisen pronssikauden ajoittaminen. 1995.

38. Jari Näränen: Esihistoriallisia ja keskiaikaisia aluslöytöjä Skandinaviasta ja Suomesta - aluslöytöjen edustavuus, niiden tutkimus ja niihin suhtautuminen. 1994.

37. Esa Saari: Laitilan rautakautinen asutuskehitys ajoitettujen kalmistolöytöjen valossa. 1994.

36. Elina Saloranta: Rautakautinen kolonisaatio ja maankäyttö Turun (Maarian) Vähäjokilaaksossa. 1994.

35. Pentti Risla: Mesoliittisen Suomusjärven kulttuurin pallonuijat. 1992.

34. Satu Mikkonen-Hirvonen: Turun Uudenmaankatu 6:n alueella suoritettujen arkeologisten kaivausten nahkamateriaali. 1991.

33. Hilkka Oksala: Tengeliönjokiseutu kivikautisena kulttuuriympäristönä. 1991.

32. Eeva Raike: Niitit Suomen nuoremman rautakauden polttohautauksissa - Venepolttohautaukset ja niiden problematiikka. 1991.

31. Minna Sartes: Kivikauden toimeentulostrategiat ja asutussysteemit. Turun alueen kivikautisten asuinpaikkojen topografian ja keskinäisten suhteiden analyysi. 1991.

30. Tiina Kujanen: Yksilöhautaus Aura- ja Sirppujokilaaksossa nuoremmalta roomalaisajalta merovinkiajan lopulle. 1991.

29. Olli Soininen: Kokemäen Kraviojankankaan keramiikka-aineisto. Varhaiskampakeramiikan typologinen analyysi. 1991.

28. Jouko Pukkila: Rautakuona Aurajoen alueen rautakautisissa muinaisjäännöksissä. 1991.

27. Juha-Matti Vuorinen: Rautakauden yhteiskunnan tutkimus suomalaisessa arkeologiassa. Tutkimushistoriallinen näkökulma. 1991.

26. Leena Koivisto: Maarian Taskula ja Virusmäki: kaksi nuoremman rautakauden kalmistoa Turussa. 1991.

25. Jan Storå: Stenredskap och bosättningsmönster. En morfologisk och funktionell analys av stenfynd från Geta, Åland. 1990.

24. Tuija-Liisa Soininen: Turun Niuskalan Kotirinteen Kiukaiskeramiikan valmistustekniikasta ja sen yhteydestä keramiikan nykytilaan. Pitkälle fragmentoitunut keramiikka-aineisto keramiikkateknologisen tutkimuksen kohteena. 1990.

23. Jaana Riikonen: Naisenhauta Kaarinan Kirkkomäessä. 1989.

22. Marita Kykyri: Puurakennukset ja puurakennustekniikka Turun kaupungissa 1300-1600-luvulla arkeologisen lähdeaineiston valossa. 1989.

21. Hannu Takala: Lahden Ahtialan Paakkolanmäen kaivauksilla vuosina 1987 ja 1988 käytettyjen kaivausmetodien vertailu. 1989.

20. Minna Korolainen: Vanhemman rautakauden hautaustavat Kokemäenjoen keskijuoksulla. 1989.

19. Henrik Asplund: Rautakautisen asutuksen reunamilla. Alueenkäytön tutkimukseen liittyviä esimerkkejä Lounais-Suomesta. 1988.

18. Aino Nissinaho: Pintapoiminta arkeologisena havaintoaineiston keruumenetelmänä ja sen soveltaminen Maskun rautakautisen asuinalueen tutkimisessa. 1988.

17. Teija Tiitinen: Rauman seudun varhaismetallikautiset hautarauniot. 1988.

16. Arja Karivieri: Pohjois-Italian kirkonjäännösten arkkitehtonisista erityispiirteistä 300- ja 400-luvuilla sekä niiden kultillisesta ja opillisesta tulkinnasta. 1987.

15. Heljä Brusila: Maarian Saramäki rautakauden kalmisto Turussa. 1986.

14. Ulla Lähdesmäki: Suomen vanhemman rautakauden metalliesineiden ornamentiikka ja muotoilu. 1985.

13b. Kaija Hothan: Suomen ja Itä-Baltian välisistä suorista kontakteista viikinki- ja ristiretkiajalla. 1985.

13. Tapani Tuovinen: Varhaismetallikautisten hautaraunioiden rekisteröinti- ja analysointimenetelmistä. ATK-sovellusten käyttömahdollisuuksia ja tapaustutkielmia Saaristomeren alueella. 1984.

12. Jorma Gustafsson: Kokemäen rautakautisen asutuksen synty, levintä ja suhde keskiaikaiseen kyläasutukseen. 1984.

11. Leena Lehtinen: Maskun Humikkalan ja Nousiaisten Moision Myllymäen kalmistot ristiretkiajan yhteiskunnan heijastajina. 1983.

10. Markku Ikäheimo: Rautakauden asutus Piikkiön ja Paimion pitäjissä. 1982.

9. Aki Pihlman: Ulvilan Isokartanon asuinpaikan saviastia-aineisto ja sen ilmentämät asutusvaiheet. 1981.

8. Leena Salmio: Tyrvään Kaukolan, Tyrväänkylän ja Liekosaaren rautakautiset kalmistot. 1980.

7. Kristiina Korkeakoski-Väisänen: Manner-Suomen viikinki- ja ristiretkiajan rannerenkaat ja niiden ornamentiikka. 1980.

6. Ritva Koponen: Suomen rautakauden pinsetit. 1979.

5. Sirkku Pihlman: Kansainvaellusajan aseet Varsinais-Suomessa. 1979.

4. Jouko Aroalho: Nuoremman rautakauden polttokenttäkalmisto Aurajokilaaksossa. 1977.

3. Pentti Koivunen: Koroisten keskiaikaiset rahat. 1973.

2. Pirjo Lahtiperä: Maarian Kärsämäen kalmiston luuanalyysi. 1973.

1. Jukka Luoto: Suomen ristinuijat. 1972.

 

Pro gradu -tutkielmat yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa

12. Kosubenko, Sanna: Engaging Public in Archaeology. Three Case Studies from Finland as Role Models for Estonia. Tallinn University. School of Humanities. 2018.

11. Aalto, Jussi: Turun Rettiginrinteen kasvillisuushistorian selvitys siitepölyanalyysin avulla. Turun yliopisto. Geologian laitos. Maaperägeologia. Joulukuu 2005. 66 s., 18 liites.

10. Laine,Jussi: Turun ja lähialueiden keskiaikainen raskasmetallikuormitus. Turun yliopisto. Geologian laitos. Maaperägeologia. Toukokuu 2003. 57 s., 15 liites.

9. Nina Peltonen: Karjaeläinten hyödyntäminen kaupunkikulttuurissa - esimerkkiaianeistona Åbo Akademin tontin luulöydöt. Helsingin yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Arkeologia. Elokuu 2002. 79 s. + 21 liites.

8. Inari Kylänen: Riista- ja seuralaiseläinten luulöydöt Turun ympäristössä keskiajalta uudelle ajalle. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Biologian laitos. Ekologian osasto. 2001.

7. Terhi Lindroos: Paleobotaaninen tutkimus keskiaikaisen Porvoon Jokikadulta. Pro gradu -tutkielma. Systemaattis-ekologinen kasvitiede. 1999.

6. Elina Nurmenniemi: Turun Vanhan Suurtorin keskiaikainen kasvillisuus. Pro gradu -tutkielma. Systemaattis-ekologinen kasvitiede. 1999.

5. Teija Alanko: Arkeobotaaninen tutkimus Naantalin keskiaikaiselta luostarikadulta. Pro gradu -tutkielma. Systemaattis-ekologinen kasvitiede. 1998.

4. Timo Salmi: Åbo Akademin tontin kulttuurikerrosten alkuainepitoisuudet ja erityisesti ihmistoiminnan vaikutus raskasmetallikuormitukseen 700 vuoden aikana. Pro gradu -tutkielma. Maaperägeologia. 2000.

3. Veijo Minkkinen: Kalastusvälineiden levintä Suomessa maalöytöjen perusteella. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. Arkeologian laitos. 1999.

2. Petri Siiro: Raision Mullin myöhäisrautakautisen/varhaiskeskiaikaisen asuinpaikan sedimentit ja kulttuurisiitepölyt. Maaperägeologian pro gradu -tutkielma. 1998.

1.Mia Laakso: Turun keskiaikaisen keramiikan karakterisointi ja luokittelu petrofysikaalisin menetelmin. Maaperägeologian pro gradu -tutkielma. 1998.

 

Sivuaineen tutkielmat

13. Aino Tiilikainen: Luukonsaariryhmä Pohjois-Savon löytöjen valossa. Heinäkuu 2003. 118 s., 25 liites.

12. Aulis Forss: Siikajokilaakson ja Raahen tienoon rautakausi alueelta tehtyjen löytöjen ja tutkimusten valossa. 1996.

11. Jari Okkonen: Muinaiset kivirakennelmat Himangan, Kannuksen ja Lohtajan alueella. 1995.

10. Ulla Kallberg: Varsinais-Suomen kaakkoisosan pronssikaudentyyppiset hautarauniot. 1991.

9. Markku Mäkivuoti: Esi- ja varhaishistoriallinen raudanvalmistus Pohjois-Suomessa. 1988.

8. Kari Uotila: Lounais-Suomen holvattujen kellareiden rakennusarkeologiset ajoittamismenetelmät. 1988.

7. Markku Teinonen: Karkun rautakautinen asutus, sen tausta ja suhde historialliseen asutukseen. 1985.

5. Kirsti Helena Paavola: Pohjanmaan ns. erämaa-alueen rautakausi. 1984.

4.Jarmo Grönros:Lounais-Suomen röykkiöhaudat Aurajoesta Rauman maalaiskuntaan. 1983.

3. Helena Honka-Hallila: Pyhäjärven eteläosan rautakautinen asutus ja sen yhteys alueen historialliseen asutukseen. 1982.

2. Juhani Kostet: Iijokilakson kivikautinen asutus. 1981.

1. Terhi Nallinmaa-Luoto: Tampereen Vilusenharjun kalmisto. 1977.

 

Proseminaariesitelmät ja muut kirjoitelmat

 595. Aalto, Silja: Muinaistulokaskasvit rautakauden ilmaisijoina Piikkiön arkeologisissa inventoinneissa. 10.5.2017.

594. Paukku, Toni: Unohtuneet maisemat, säilyneet merkit. Rannansiirtymiskronologinen tutkimus Nauvon vanhimman kyläasutuksen syntyvaiheista. 25.4.2017.

593. Partanen, Janne: Muinaisveden äärellä - Juojärven alueen kivikautisten asuinpaikkojen sijoittuminen. 10.4.2017.

592. Jokisalo, Sisko: Seppä haudattuna? Vilusenharjun rautakautisen kalmiston haudan XII tutkimus. 14.3.2017.

591. Mattila, Elina: Mikä meitä kiinnosti? Turun yliopiston arkeologian oppiaineen proseminaarityöt 1967–2015. 10.1.2017.

590. Hukari, Magda: Pohjalaiset soljet - Kansainvaellusajan omaleimaiset solkityypit heijastuksena Etelä-Pohjanmaan yhteisöstä. 12.10.2016.

589. Salomaa, Sanni: Kiveysten kirjoma niemi. Rauman Ellinniityn varhaismetallikautiset kiviladelmat ja niiden ympäristö. 30.5.2016.

588. Rantonen, Masse: "Kuka kuolee hänen kanssaan?" Ihmisuhrit viikinkiaikaisissa haudoissa Skandinaviassa. 11.5.2016.

587. Vidgren, Jani: Suomalaisen ja ruotsalaisen oikeuden kylät - asutushistoriaa uusimpien arkeologisten inventointien valossa Aurajokilaakson, Paimion ja Sauvon alueella. 25.4.2016.

586. Tikkanen, Kaisa: Hiuksia halkomassa. Miten arkeologista hiusaineistoa voidaan tutkia? 12.4.2016.

585. Haapala, Kati: Rusthollin elämää - Uskelan Haittion tilan keramiikkalöydöt. 29.3.2016.

584. Kinnunen, Jussi: Aurajoen vedenpinnan muutokset Turun kaupunkialueella. 15.3.2016.

583. Tokoi, Arttu: Ravattulan Ristimäen kirkko ja sen rakenne naulalöytöjen perusteella. 17.5.2015.

582. Tuomisalo, Laura: Viimeinen naula arkkuun. Arkkurakenteet Kaarinan Ravattulan Ristimäen haudoissa. 7.5.2015.

581. Oksanen, Emmi: Papinkallio. Raision Papinkallion muinaisjäännös ja sen luonteeseen liittyvät kysymykset. 30.4.2015.

580. Vihervirta, Riku: Ruumishaudoista löydetyt ristiriipukset kristinuskon indikaattoreina Aurajokilaakson ja Mälarenin alueella. 27.4.2015.

579. Jalonen, Oona: Ravattulan Ristimäen kalmisto ja sitä käyttänyt yhteisö. 20.4.2015.

578. Airosalmi, Milla: Itämeren hylyt. Ensimmäisen maailmansodan hylkyjä koskettava lainsäädäntö. 15.4.2015.

577. Nylund, Mari Johanna: Säätiöt osana arkeologisen tutkimuksen rahoitusta Suomessa. Suomen Kulttuurirahaston ja Koneen Säätiön apurahapäätökset. 25.7.2014.

576. Raitio, Hanna-Maija: Rikkomus, rikos ja rangaistus. Muinaismuistolain soveltaminen rangaistus- ja syyttämättäjättämiskäytännöissä. 8.5.2014.

575. Mäki-Fränti, Ilkka: Järven rannalta joen suuhun. Silmäkenevan muinaisjärven asuinpaikat osana Vantaanjoen kivikautta. 29.4.2014.

574. Honkaniemi, Marika: Piipunkopat kertovat. Tutkimuskohteena Lahden torikaivaukset 2013. 16.4.2014.

573. Paasikivi, Sofia: Ihmisjäännökset suomalaisissa museoissa - kyselytutkimus säilyttämiseen ja esittelyyn liittyvistä käytännöistä. 2.4.2014.

572. Kärkkäinen, Sinikka: Lieksan historiallisen ajan hautapaikat. 26.3.2014.

571. Henttinen, Henna: Kuppikivet ja niiden suhde rautakautisiin kalmistoihin ja historiallisen ajan maisemarakenteisiin neljässä Kaarinan ja Liedon kylässä. 21.11.2013.

570. Tuomenoja, Siiri: Näkyväksi kätketty. Viikinkiaikaisten raha-aarteiden kätköpaikkojen merkitys. 16.5.2013.

569. Savolainen, Panu: Turun Kakskerran saaren autioitunut asutus 1500-1700-lukujen asiakirjoissa ja nykyajan kartoilla. 16.5.2013.

568. Klemola, Niina: Indo-European Influences in Finno-Ugric Context. Re-evaluating Rock Painting Symbolism in Finland. 10.5.2013.

567. Simon-Bellamy, Madeleine: Neitoja labyrintissä. Turun saariston jatulintarhat eurooppalaisen tradition jatkumona. 29.4.2013.

566. Etu-Sihvola, Heli: Luun kollageenista määritettävien hiilen ja typen stabiileihin isotooppeihin liittyvät tutkimukset Itämeren alueella ja menetelmän soveltaminen Suomen arkeologiseen luuaineistoon. 23.4.2013.

565. Juhola, Tytti: Kasakanparsaa, suoperunaa ja mannaryynejä? Preagraarinen kasviravinto tutkimuskohteena. 28.3.2013.

564. Kallio, Johanna: Poltetun luun radiohiiliajoitus pronssikauden röykkiötutkimuksessa. Esimerkkinä Nakkilan Rieskaromäen röykkiö 89. 3.5.2012.

563. Kinnunen, Joonas: "Hanhenmunahippu" ja 3585 muuta - Kaarinan Ravattulan Ristimäen rautakautinen kalmisto palaneen saven valossa. 26.4.2012.

562. Moisio, Jussi: Kärsämäentyypin kalmistot. Hautojen rakenteet ja ajoittamisen ongelma. 18.4.2012.

561. Aalto, Ilari: Miekanhiojia vai myrrysmiehiä? Hiomauurrekivet osana Hämeen rautakautista kulttuuriympäristöä. 17.4.2012.

560. Pyhtilä, Hanna: Liedon Savijokilaakson rautakautinen asutuskuva ja sen muutokset. 11.4.2012.

559. Leino, Jarmo: Yksipuisen ruuhen ikäämisen ongelma. Voiko työskentelymetodien tunnistamisella lisätä ruuhien ajoittamisen tarkkuutta? 11.4.2012.

558. Julin, Riikka: Aurajokilaakson kuppikivet 2.4.2012.

557. Hartikka, Emma: Savijokilaakson keskiaikaiset kylätontit. Sijainti ja säilyneisyys kartta-aineiston valossa. 22.3.2012.

556. Krappala, Kim: Luuradan varjoista - Marxilainen retrospektio vuoden 1868 hautauskulttuuriin. 29.4.2011.

555. Ahtosalo, Sepe: Rautakautisen kouruvalun synnyttämä jäteaineisto kokeellisen tutkimuksen valossa. 29.4.2011.

554. Viljanen, Heidi: Kuolemantuomiot ja niihin liittyvät hautapaikat 1600- ja 1700-luvun Suomessa. 18.4.2011.

553. Suikkanen, Jenny: Kiukkuisia akkoja ja kirkkomatkoja - Tutkimus Suomen Akkasaariin liittyvistä tarinoista ja hautauksista. 18.4.2011.

552. Soikkeli, Anu: Muinasjäännösinventoinnit Suomessa 1600-luvulla. 13.4.2011.

551. Venäläinen, Helinä: Keskiaikaiset linnat uskonnollisina keskuksina. 23.10.2010.

550. Syrjänen, Elina: Kadonneet soittimet - Turun Åbo Akademin tontin 1998 kaivauksen soitinlöytöjä ja soittimeksi tunnistamisen haasteita. 18.5.2010.

549. Myllymaa, Paula: Menneisyyttä ja materiaa - Kyselytutkimus ja sen tulokset Aboa Vetus & Ars Nova-museossa. 27.4.2010.

548. Kumpulainen, Tuukka: Jäkkärä vai jotain muuta? Kärsämäen viikinkiaikainen jousilöytö materiaaliteknisen ja vertailevan tutkimuksen valossa. 15.4.2010.

547. Hoffrén, Susanna: Muinaisjäännösten hoito laidunnuksen avulla - Vaikutukset muinaisjäännöksiin, niiden saavutettavuuteen ja maisematilaan. 15.4.2010.

546.Katiskoski, Lauri: Birgittalaisluostari Maskun Karinkylässä - Luostarin perustaminen ja sen vaikutus kylään. 26.1.2010.

545. Laitakari, Markku: Kiveen piirretyt merkitykset - Vertaileva tutkimus Val Camonican ja Altan kalliokuvista sekä niiden kulttuuriheijastumista. Syksy 2010.

544. Nordin, Lilli: Etelä-Saimaan kallioon maalaajat - Asuttiinko Etelä-Saimaalla kalliomaalauspaikkojen läheisyydessä? 22.4.2009.

543. Woodard, Erika: Kiinteiden muinaisjäännösten tuhoaminen suomessa - tavallisimpia tuhoamistapoja muinaisjäännösrekisterin valossa. 20.4.2009.

542. Kauhanen, Riku: 1700-luvun sotilasleirit - tunnistamisesta, ajoittamisesta ja muusta problematiikasta 17.4.2009.

541. Seppälä, Leo: Rautakautisen asutuksen suhde suomalaisen oikeuden kyliin Nousiaisissa 8.4.2009.

540. Yli-Seppälä, Laura: Kadonneet kappelit - Perimätiedon ja paikannimistön hyödyntäminen keskiajan ja uuden ajan alun kappelinpaikkojen arkeologisessa tutkimuksessa 6.4.2009.

539. Viskari, Leena: Suomen esi- ja kampakeraamisen ajan hautaukset - Typologia ja maantieteellinen sijainti 2.4.2009.

538. Lehikoinen, Maija: Savi- ja metalliastiat Karjalan ristiretkiaikaisissa ruumishaudoissa 30.3.2009.

537. Rantanen, Janne: Raision Siiri 1:n kalmiston veitset 25.3.2009.

536. Hiekko, Jenni: Kasvien kertomaa - Savessa esiintyvien kasvipainanteiden tutkimus ja tulkinta kirjallisuuden ja Liedon Vanhalinnan kaivausaineiston valossa 19.3.2009.

535. Heikkilä, Lauri: Aurajokilaakson ruumishaudat ja niiden suhde polttokalmistoihin 16.3.2009.

534. Marila, Marko: Kaarinan Kirkkomäen haudan 37 hammasaineisto 12.3.2009.

533. Lähdemäki, Helga: Dinosauruksia ja luolamiehiä? Arkeologinen tietomme peruskoulun oppikirjoissa 5.3.2009.

532. Mäkinen, Jari: Arkeologiaa virtuaalisesti - Vanhalinnan 2006-2008 opetuskaivausten virtuaalinen tutkiminen 26.2.2009.

531. Tirri, Sanna: Hiitolan kivikauden tutkimus ja esinelöydöt. Lähdekriittinen tutkimus. 25.2.2009.

530. Piha, Minerva: Saamelaisten karhunhaudat - Ruotsalainen ja norjalainen karhunhauta-aineisto apuna etsittäessä karhunhautoja Suomesta 19.2.2009.

529. Listenmaa, Miia: Väinö Auerin patagonialaisen kiviesinekokoelman kärkien typologia 12.2.2009.

528. Leinikka, Sanna: Esihistoriamatkailusta. Muinaisjäännös matkailukohteena. 17.4.2008.

527. Leinonen, Aki: "On raha varattuna hatialle se lähteen silmään heti viskataan…" Varsinais-Suomen maakunnan uhrilähteistä. 8.4.2008.

526. Talvitie, Jari: "Äl' yli päästä perhanaa". Suomen sodan 1808-09 taistelupaikat arkeologisina kohteina. 1.4.2008.

525. Sorvali, Eetu: Tilkinnöistä tulkintoihin. Lahden Ahtialan Paakkolanmäen ja Salon Isokylän Ketohaan rautakautisten asuinpaikkojen rakenteista tehtyjen tulkintojen vertailua. 18.3.2008.

524. Sevä, Laura: Laatokan rannoilla, Savon sydämessä. Myöhäisrautakauden asutuskuva itäsuomalaisten ruumiskalmistojen perusteella. 4.3.2008. Seminaarityön kannessa väärä vuosiluku.

523. Liira, Anne-Mari: Pääkallonmetsästäjiä Suomessa. 1800-luvun antropologisia tutkimuksia kalmistokohteilla. 1.3.2008.

522. Penna-Haverinen, Silja: Kaarinan Kirkkomäen myöhäisrautakautiset lautanauhat. 19.2.2008.

521. Laine, Kristiina: Totta vai tarua? "Varsinais-Suomen takamaan tarulinnojen" arvoitus arkeologisten ja historiallisten lähteitten valossa. 29.3.2007.

520. Järvinen, Jenny: Mytologian muutosten heijastuminen skyyttalaisessa prestiisiesineistössä. 21.3.2007.

519. Peura, Saara: Etiikkaa arkeologeille? Nykytilanne ja kehitystarpeita etiikan opetuksessa arkeologiassa. 8.3.2007.

518. Helminen, Mikko: Hautaleipiä, paistoalustoja ja astioiden kansia? Suomen rautakautisten kivikiekkojen löytöyhteyksien ja merkityksen tarkastelua. 7.3.2007.

517. Tuppurainen, Stiina: Kuolleen kädet. Hiitolasta (1885-86, 2006), Räisälästä (1886-88, 1896), Tuukkalasta (1886, 1933-38) ja Visulahdesta (1954-55) kaivettujen vainajien käsivarsiasentojen vertailua. 20.2.2007.

516. Ekholm, Johanna: Det materiella utbytet mellan Taíno indianerna och spanjorerna efter 1492 - Förändringar i samband med kontakt. 14.2.2007.

515. Mustakallio, Marja: Luotolan kivikautinen asuinpaikka Reisjärven Hylkirannassa. 24.4.1968. Esitelmä prof. Kivikosken johtamassa Suomen ja Pohjoismaiden arkeologian proseminaarissa 24.4.1968.

514. Miettinen, Eila: Taipaleen Mattilan kansainvaellusajan kalmisto. 3.4.1968.

513. Hakli, Kari: Skandinaaviset piitikarit. 27.3.1968. Esitelmä professori Ella Kivikosken johtamassa arkeologian proseminaarissa 27.3.1968.

512. Wahren, Pepita: Kamkeramikens fågelornamentik. 13.3.1968.

511. Perkko, Mikko: Sääksmäen Kiiliän kalmisto. 27.2.1968.

510. Hjorth, Kristina: Kjuloholm, Lalli, grav 8602 A:37-76. 14.2.1968. Proseminarieföredrag i arkeologi för professor Ella Kivikoski 14.2.1968.

508. Purhonen, Paula: Ristinuija Suomessa. 31.1.1968. Esitelmä prof. Ella Kivikosken johtamassa Suomen ja Pohjoismaiden arkeologian proseminaarissa 31.1.1968.

507. Borg, Kaj: Skelettgravfältet i Ristimäki, Kurala, Åbo. 17.1.1968. Proseminarieföredrag i arkeologi för professor Ella Kivikoski 17.1.1968.

506. Keto, Anna-Liisa: Pertunmaan hautalöytö. Proseminaarityö prof. Kivikosken johtamassa Suomen ja Pohjoismaiden arkeologian proseminaarissa.

505. Naskali, Eero: Kivikauden ongesta Suomessa. 15.11.1967. Esitelmä prof. Ella Kivikosken johtamassa Suomen ja Pohjoismaiden arkeologian proseminaarissa 15.11.1967.

504. Appelgren, Kari: Benharpuner från stenåldern i Finland. 1.11.1967. Proseminarieföredrag i arkeologi för professor Ella Kivikoski 1.11.1967.

503. Männistö, Johanna: Nahkaa ja luuneuloja. Käsityöläisyyden ilmentymiä Naantalin arkeologisessa löytöaineistossa. 10.4.2006.

502. Väisänen, Tuija: Naisten jälkiä. Genderarkeologinen tutkimus ja Naantalin kirkkomaan kaivaukset. 3.4.2006.

501.Nieminen, Inga: "Löydä jotain, mitä kadotit tuhat vuotta sitten". Kalevala Korun esihistoriakuvasta. 27.3.2006.

500. Laine, Anniina: Kristinuskon omaksuminen. Esimerkkinä Tampereen Vilusenharjun kalmisto. 23.3.2006.

499. Toivio, Pirjo: Muinaisuutta virtuaalisesti. 3D-mallinnus arkeologiassa. 16.3.2006.

498. Helamaa, Maija: Fati, kruuk ja kontpan. Rauman Kauppatorin vuoden 1966 kaivausten keramiikka-astioiden analyysi. 9.3.2006.

497. Asteljoki, Susanne: Kodasta hirsitaloon. Suomalaisia kivikauden asumusten mallinnuksia 1900-luvulta. 23.2.2006.

496. Tiilikkala, Jasse: Soistunut menneisyys. Uutta ja vanhaa Humppilan Järvensuosta. 16.2.2006.

495. Moilanen, Ulla: Kalman kankareilla. Varsinais-Suomen kalma-nimistön yhteys alueen kalmistoihin. 9.2.2006.

494. Söderholm, Tuukka: Uskontoa vai arkeologiaa. Katsaus uskontoarkeologiaan. 27.4.2005.

493. Kivistö, Reetta: Polttohautaukset ristiretki- ja keskiajan kristillisissä kalmistoissa. 26.4.2005.

492. Friberg, Lotta: Arkeofyter på vårdade fornminnesområden. En inblick i några vårdade områden i egentliga Finland och Nyland. 21.4.2005.

491. Heininen, Jyrki: Millainen oli kivikauden ympäristö Euran länsiosien, Lapin ja Eurajoen asuinpaikoilla? 20.4.2005.

490. Jokela, Janna: Suomen Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkien tutkimuksellinen tilanne arkeologian näkökulmasta. 14.4.2005.

489. Haarala, Janne: Savea, kiveä ja vähän puuta. Loimijoen vesistöalueen esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten rantasidonnaisuus. 31.3.2005.

488. Partanen, Hanna: Kuva arkeologisena lähteenä. Esimerkkinä erään 1500-luvun lopun kivisavikeraamisen astian antropomorfinen koristelu. 17.3.2005.

487. Partanen, Hannele: Arkeologian kiinnostavuudesta ja tavoittavuudesta Turussa vuonna 2005 tehty kyselytutkimus. 3.3.2005.

486. Ahlamo, Juhana: Pappilan pihalta piispankirkolle. Turun Koroisten alueen tutkimushistoriaa. 24.2.2005.

484. Moilanen, Mikko: Ulfberht-säiläkirjoituksen valmistaminen kokeellisen arkeologian näkökulmasta. 20.1.2005.

483. Tiitinen, Teija: Arkeologian jatkokoulutusmatka Ranskaan 3.-17.10.1991. Loppuraportti. 10.12.1991.

482. Kykyri, Marita: Romaaninen kirkkoarkkitehtuuri Pohjoismaissa. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 23.9.1991.

481. Sipilä, Marja: Merovinkiajan koristetaide ja sen yhteydet Pohjois-Eurooppaan.(Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 30.9.1991.

480. Karivieri, Arja: Varhainen kirkkoarkkitehtuuri Galliassa. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 1991.

479. Nurminen, Teija: Roomalaisten kaupankäynti germaanien kanssa. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 1991.

478. Asplund, Henrik: Amforat ja NAA - esimerkki ranskalaisesta keramiikkatutkimuksesta. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 1991.

477.Lähdesmäki, Ulla: Rooman Gallian provinssien romaanisaatioprosessi kuvataiteen näkökulmasta. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 1991.

476. Saloranta, Elina: Roomalainen kaupunkilaitos Galliassa. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 9.9.1991.

475. Pietikäinen, Taina: Karjalan jumalat ja niiden taustaselitykset. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 25.9.1991.

474. Salo, Unto: Kelttien uskonnosta. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 16.9.1991.

473. Spoof, Leena: Kelttiläisen taiteen vaikutus Pohjoismaissa. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 25.9.1991.

472. Pukkila, Jouko: Kelttien taide. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 1991.

471. Seppälä, Sirkka-Liisa: Kelttiläiset pellot. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 11.9.1991.

470. Pohjakallio, Lauri: Kelttien tekniikka. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 1991.

469. Lehtonen, Kaisa: Ranskan megaliittihautojen yhteys Ruotsin megaliittihautoihin. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 23.9.1991.

468. Korkeakoski-Väisänen, Kristiina: Länsi-Ranskan megaliittihaudat. Alkuperä ja sosiaalinen konteksti. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 23.9.1991.

467. Sartes, Minna: Domus ja Agrios - katsaus Pohjois-Ranskan neoliittiseen aikaan. (Ranskan esi- ja varhaishistorian seminaari 1991) 30.9.1991.

466. Korhonen, Heidi: Vauhtia, vaaroja ja muutama muinaisaarre. Arkeologi- ja arkeologiakuva Indiana Jones-elokuvissa. 20.4.2004.

465. Manninen, Nina: Auta armias! Kristinuskon leviäminen Varsinais-Suomessa varhaisten kirkonpaikkojen perusteella. 14.4.2004.

464. Tiainen, Riina: Käyttökelvottomat esineet. Leluiksi, rituaali- tai taide-esineiksi nimettyjä esineitä kivikauden Suomesta ja niiden käsittely arkeologisen tutkimuksen kontekstissa. 6.4.2004.

463. Korhonen, Marko: Kainon ja Vienon arvoitus. Turun Hellberg-Tuomisen historiallisen ajan kalmiston ajoitus ja konteksti. 1.4.2004.

462. Seppänen, Samuli: Kaupunkien tunnistaminen arkeologisesti. 18.3.2004.

461. Repo, Päivi: Artefaktien talteenoton ongelmia Turun kaupunkikaivauksilla. 11.3.2004.

460. Muhonen, Timo: Koira kivikauden Suomessa.  Koiran ja sen merkityksen tarkastelua luulöytöjen ja etnografisten analogioiden pohjalta. 2.3.2004.

459. Gradistanac, Juhani: Virtuaalimallintamisen hyödyntäminen arkeologiassa. 16.2.2004.

458. Laiho, Elise: Suomen keskiaikaiset luostarit ja saaristokappelit. 12.3.1998.

457. Lönnberg, Päivi: Muotia tuhannen vuoden takaa. Sormukset Euran ja Köyliön nuoremman rautakauden ruumishaudoissa. 24.4.2003.

456. Vaden, Anna-Riikka: Asutus ja ympäristö mesoliittisella ajalla - tapaustutkielmana Kiikala. 24.4.2003.

455. Pajunen, Elina: Värttinöitä ja valittuja naisia - Kurkistus inkanaisen näkyvyyteen arkeologisessa aineistossa. 14.4.2003.

454. Soini, Minna: Heidegger ja kontemplatiivinen arkeologia: voiko arkeologi päästä eroon ihmiskeskeisyydestä ja pitäisikö hänen voida? 1.4.2003.

453. Aartolahti, Akuliina: Sisämaan rautakauden röykkiöt - esimerkkinä Sysmä. 25.3.2003.

452. Saaranen, Elina: Aarteita mudasta - suoarkeologinen tutkimus Suomessa ja maailmalla. 17.3.2003.

451. Nurminen, Irene: Milloin ja miten kylät syntivät? Kylän muodostuminen arkeologisena ongelmana. 11.3.2003.

450. Pirinen, Laura: Oppia arkeologisen tiedon avulla. Esi- ja varhaishistorian elävöittäminen kouluopetuksessa. 25.2.2003.

449. Sutinen, Ulla: Vanhoja puutarhoja etsimässä. Katsaus puutarha-arkeologiaan. 4.2.2003.

448. Alstes, Sonja: Kokeellisen arkeologian metodin toteutuminen suomalaisessa kokeellisessa tutkimuksessa. 28.1.2003.

447. Paljärvi, Leo: Kenelle vainaja kuuluu? Osteoarkeologian eettisiä ja juridisia ongelmia. 27.11.2002.

446. Turpela, Marja: Alajärven Kurejokilaakson kivikautinen asutus. 19.4.2002.

445. Kelola, Hanna: Maailman äärilaidalla. Väinö Auerin eteläargentiinalaisten kiviesineiden kokoelma ja Patagonian ja Tulimaan esihistoria. 18.4.2002.

444. Katajisto, Jenny: Turun kaupunkialueen luuluistimet. Tarkasteltuna osteologiselta ja historialliselta kannalta. 16.4.2002.

443. Salminen, Hanna-Leena: Uuden ajan keramiikkatyypit. Tapaustutkimuksena Turun Uudenmaankatu 6:n tontin kaivaukset. 10.4.2002.

442. Vaden, Mari: Katsaus Turun maakuntamuseon keskiaikaisiin tekstiileihin vuoteen 1992 saakka. 8.4.2002.

441. Luoto, Kalle: Vanhalinnan alueen arkeologiset kohteet - lähtökohtia yhteisön ja ympäristön tarkasteluun. 4.4.2002.

440. Kuosmanen, Päivi: Etniset ryhmät ja materiaalinen kulttuuri. Esimerkkinä Hunnit. 28.2.2002.

439. Kurri, Ilari: Arkeologiaa bitteinä. Idrisi32 ohjelman soveltuvuus arkeologian apuvälineeksi. 27.2.2002.

438. Väänänen, Anna: Kokemäen Kraviojankankaan savi-idolit. 21.2.2002.

437. Tulonen, Essi: Laiva on lastattu... ylellisyystavaroilla. Ylellisyystavaroiden pakkaaminen ja lastaaminen 1700 - luvun kauppalaivoissa. Esimerkkitapauksina Jussarö II, St Mikael ja Vrouw Maria. 15.2.2002.

436. Carlson, Harri: Saariston tomtningjäännökset. Väliaikaisasumukset kalastuksen kulmakivinä. 14.2.2002.

435. Harju, Annu: Torppien arkeologia - mitä se on? 7.2.2002.

434. Meronen, Mikko: Keskiaikaiset laivat rahdinkuljettajina. Arkeologisia ja kirjallisia esimerkkejä Itämereltä. 22.7.2001.

433. Lepola, Marcus: Kampakeraamisen ajan kivikirveiden käytännön toimivuus - kokeellisen arkeologian tapaustutkielma. 3.5.2001.

432. Rintama, Eeva: Kalannin ryssänhautojen sijainti suhteessa kulttuuri- ja luonnonympäristöön. 3.5.2001.

431. Kirjavainen-Heino, Heini: Åbo Akademin tontin tekstiilityyppejä - näkökulma keskiajan tekstiileihin. 9.2.2000.

430. Suoramaa, Susanna: Siitepölyanalyysi arkeologisen tutkimuksen apuvälineenä. Esimerkkinä Halikonlahden ympäristö. 18.5.1998.

429. Vähäkuopus, Birgitta: Suomen alueelta löydetyt riimukirjoitukset. 6.5.1998.

428. Järvinen, Tähtitalvikki: Arkeologiaa sanomalehdissä. 6.5.1998. Laudaturseminaariesitelmä

427. Degerholm, Lea: Keräilytalouden hyötykasvit. 19.2.1998.

426. Kinnunen, Anu: Bastet-jumalattaren kultti ja sen ilmentymät Egyptissä. 18.5.2001.

425. Kärki, Maija: Lasipikareita 1600- ja 1700-luvulta - esimerkkejä Åbo Akademin tontin arkeologisilta kaivauksilta. 30.4.2001.

424. Mustonen, Riikka: Suomussalmi metallikautisen kontaktiverkon solmukohtana. 2.4.2001.

423. Hymylä, Janne: Kalmisto - pyhä paikka. Pyhän käsite ja sen heijastuminen Laitilan Vainionmäen polttokenttäkalmiston rakenteista ja löytömateriaalista. 27.3.2001.

422. Ampuja, Riitta: Kalannin alueen ryssänhautojen ominaispiirteet ja pohdintoja käyttötarkoituksesta. 22.3.2001.

421. Lahtinen, Anne-Mari: Talon arkeologiaa - esimerkkeinä roomalainen ja ostialainen insula. 20.3.2001.

420. Leimu, Karoliina: Viikinkiajan kaularenkaat ja niiden löytökontekstit. 16.3.2001.

419. Wuorisalo, Jukka: "Maamme mahtavimmat muinaisjätteet". Linnavuorien määrittelyä - linnoituksia vai pyhättöjä. 15.3.2001.

418. Häkälä, Piritta: Asikkalan Kotasaaren asuinpaikka ja sen saviastiamateriaali. 1.3.2001.

417. Tiilikainen, Aino: Rajan merkitseminen. Territoriaalimerkeistä Pähkinänsaaren rauhan rajakiveen. 8.2.2001.

416. Österberg, Elsa: Kampakeramiikan käyttö kokeellisen arkeologian näkökulmasta. 28.11.2000.

415. Tuononen, Tiina: Rahajäljitelmät Skandinaviassa ja Suomessa viikinki- ja ristiretkiajalla. 15.5.2000.

414. Martiskainen, Heidi: Suomen muinaispukurekonstruktiot - kansallisromantiikkaa vai kokeilevaa arkeologiaa? 4.5.2000.

413. Koivukari, Aino: Pronssikauden hautaröykkiöt - ilmauksia ryhmäidentiteetistä? 3.5.2000.

412. Lillbroända, Sanna: Savikäpälät Ahvenanmaan rautakautisissa haudoissa. 28.4.2000.

411. Ruohonen, Juha: Itäsuomalaisten kyläkalmistojen hautaustavoista. Erityistarkastelun kohteena Uukuniemen Papinniemen hauta 1. 17.4.2000.

410. Vanhakylä, Kaisa: Pirkanmaan lapinrauniot. 10.4.2000.

409. Rinnekangas, Riku: Kognitiivinen näkökulma pronssikautisten hautaröykkiöiden maailmaan. 28.3.2000.

408. Nieminen, Hanna-Mari: Rahat ruumishaudoissa - lauttarahasta maksuhopeaan. 29.2.2000.

407. Lempiäinen, Mia: Gender- ja esinetutkimus. Tutkielma Liedon Vanhalinnan Aittamäen viikinkiaikaisesta polttokenttäkalmistosta. 17.5.1999.

406. Laakso, Karoliina: Yleisötulkinta ja sen käyttö arkeologiassa. 6.5.1999.

405. Somerharju, Saara: Maatutkan käyttö arkeologiassa. Esimerkkinä Naantalin birgittalaisluostari. 29.4.1999.

404. Jaakkola, Leena: Arkeologian ja uskontotieteen näkökulmia hiiden käsitteeseen. 27.4.1999.

403. Rauhala, Tia: Keskiaikaiset hevosenkengät ja viskarit Turun alueen arkeologisessa aineistossa. 22.4.1999.

402. Toivonen, Juha: Kaupunkien synty keskiaikaiseen Suomeen - Longue Durée historiallis-arkeologisessa tarkastelussa. 20.4.1999.

401. Nurmi, Juhani: Innovaation ja migraation käsitteet 1990-luvun suomalaisessa arkeologiassa. Käsiteparin tarkastelu Suomen mesoliittisen ja subneoliittisen kivikauden tutkimuksessa. 13.4.1999.

400. Lindgren, Ralf: Maailmantalous ja Rooman valtakunta. Gallian ja Rooman keskus-periferia -suhteet Gallian sotaa edeltävänä aikana. 18.3.1999.

399. Liesivuori, Petteri: Luistarin kalmiston Merovingiajan III-periodi - klusteri-analyysi yhteisöstä. 11.12.1997.

398. Mäkinen, Suvi: Varhaiskeskiajan kylätutkimuksesta. 15.5.1998.

397. Heinonen, Nora: Turun Halinen arkeologisena kohteena. 15.5.1998.

396. Loimuranta, Timo: Arkeologisen tiedon poliittiinen hyväksikäyttö. 14.5.2001.

395. Isotalo, Satu: Keskiajan hautaustavoista. 14.5.1998.

394. Wessman, Stefan: Maritimt kulturlandskap längs Kungsån 12.5.1998.

393. Immonen, Visa: Teollisuusarkeologia. Esimerkkikohteena Kiskon Malmbergetin kaivosalue. 12.5.1998.

392. Jaakkola, Marjo: Keskiajan tekstiilit Suomessa. 21.4.1998.

391. Karvonen, Niina: Paleoklimatologia arkeologian apuvälineenä. Näkökulma Saksan roomalaisaikaiseen ja varhaiskeskiaikaiseen viininviljelyyn. 17.4.1998.

390. Uotila, Noora-Ulriikka: Varsijousi ja sen nuolenkärjet. Katsaus Turun linnan ja kaupunkialueen kärkiin. 16.4.1998.

389. Joukio, Eva-Kristiina: Keskiaikaiset kammat. Esimerkkejä Turusta. 16.4.1998.

388. Haimila, Miikka: Mittausmenetelmät ja kohteensisäinen arkeologia. Hämeenlinnan Kirstulan Riihimäen polttokenttäkalmiston löytöjen analyysi.. 31.3.1998.

387. Sipiläinen, Kirsi: Lapsi näkökulmana rautakauden tutkimuksessa. 26.3.1998.

386. Ollila, Raija: Rautakauden yhteisö paleodemografian valossa. Luistarin ja Köyliönsaaren kalmistojen demografiaa. 19.3.1998.

385. Kaijanen, Seija: Muinaismuistolain nojalla tehtävät suoja-aluerajaukset ja kajoamisluvat. Turun ja Porin läänissä tehdyt päätökset vuosina 1963-1997. 19.3.1998.

384. Jokela, Sanna: Torinvasarat. Nuoremman rautakauden korutyypin tulkinta. 12.3.1998.

383. Kehusmaa, Anu: Raudanpelkistysuunit muinaisjäännöstyyppinä. Tutkielma raudanpelkistysuunien rakenteista ja niiden tunnistamisesta. 5.3.1998.

382. Borgelin, Pauliina: Kiinteät muinaisjäännökset erilaisissa biotoopeissa. Kiinteiden muinaisjäännösten suojelusta ja hoidosta. 11.12.1997.

381. Niiranen, Jaana: Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen ajoituksessa käytettäviä menetelmiä. 13.5.1997.

380. Heyno, Jouko: Neoliittinen kulttuuri ja etnos. Kuoppa - kampakeraamisen kulttuurin ja vasarakirves / nuorakeraamisen kulttuurin maantieteellisen levinneisyyden vertailua. 17.4.1997.

379. Ratilainen, Tanja: Hämeen linnan tiilissä esiintyvät jäljet ja piirrokset - ja pohdintaa niiden synnystä ja tarkoituksesta 6.3.1997.

378. Palm, Jukka: Uhrilähteet Hämeessä 21.3.1996.

377. Leimu, Kristiina: Mykenenläisen kulttuurin nainen lineaari B-savitaulujen valossa. 29.4.1997.

376. Kanerva, Heli: Aboa Vetus-museon kellarilöytöjen vaikutus aikaisempiin käsityksiin alueen keskiaikaisesta asemakaavasta. 28.4.1997.

375. Heinonen, Sanna: Esiroomalaisen ajan asuinpaikat Varsinais-Suomessa. 25.4.1997.

374. Tourunen, Auli: Luunsirujen jäljillä:Kotieläimet Suomen arkeologisissa löydöissä. 10.4.1997.

373. Kotka, Mari: Suomen kansainvaellusajan lintuneulat. 27.3.1997.

372. Kumpulainen, Miikka: Arkeologian teoreettinen näkemys keskus/periferia - mallista. 20.3.1997.

371. Keuru, Kari: Valter Juveluis, kadonneen aarteen metsästäjä? Valter Juveliuksen elämä ja Parkerin kaivaukset Jerusalemissa vuosina 1909-1911. 13.3.1997.

370. Lehtilä, Mari: Porin Kuuminaistenniemen ja sen ympäristön röykkiöt - varhaismetallikautisten röykkiöiden vertailevaa tarkastelua. 23.1.1997.

369. Antell, Ann-Christin: Tekstiilien analysointi ja merkitys arkeologian lähteenä. 12.12.1996.

368. Koivisto, Nona: Arkeologia ja alkuperäiskansat. 18.4.1996.

367. Mononen, Annukka: Raision Ihalan Siiri I:n kalmiston keramiikka -koristelu. 25.4.1996.

366. Anttila, Marja: "Varee Soukasten metsässä", Laitilan varhaismetallikautisten hautaraunioiden muutos kolmen inventointiraportin perusteella. 29.3.1996.

365. Saarinen, Riikka: Satanat ja niiden arkeologinen tutkimus. 28.3.1996.

364. Lompolo, Virva: Sompion Juikentän luu- ja sarviesineistö - vuotkimet. 7.3.1996.

363. Puotunen, Mia: Yhteistyön merkitys muinaisjäännösten suojelussa. Metsä kulttuuriympäristönä ja sen suojelu metsäsuunnittelun ja museotyön yhteisenä tavoitteena. 29.2.1996.

362. Mäkirinta, Terhi: Ajanvietettä ja uhkapeliä. Keskiaikaiset arpakuutiot Kuusiston piispanlinnan läytöaineistossa. 22.2.1996.

361. Ahlkvist, Karin: Skärvstenshögar i Sverige, Finland och på Åland - runt Bottenviken och Mälaren 8.2.1996.

360. Laine, Joska: Vaikuttaako arkeologinen tutkimus historiankirjoitukseen, tutkimusesimerkkinä Suomen saamelaiset arkeologian ja historiantutkimuksen valossa. 25.1.1996.

359. Taivainen, Jouni: Pyyntikuoppajäänökset ja niiden tulkinta. Esimerkkinä Saarijärven Summasaaren pyyntikuopparyhmä.14.12.1995.

358. Järvinen, Tähtitalvikki: Lasihelmelliset viikinkiajan haudat Euran Luistarissa. 12.12.1995.

357. Nyberg, Aija: Näyttelykriittinen arviointi Turun kaupungin historiallisen museon perusnäyttelystä. 11.12.1995.

356. Tamminen, Maria: Ikkunalasi Aboa Vetus -kaivausten valossa. 23.1.1995.

355. Koskinen, Mari: Katsaus meriarkeologian tilanteeseen Suomessa. 16.11.1995.

354. Lehtinen, Susanna: Komiteanmietintöjen 1979:12, 1984:48 ja 1993:5 vertailua. 8.4.1994.

353. Kivistö, Markus: Mätäjärven kaivaukset Hämeenkadulla 1983. 28.3.1994.

352. Alén, Vesa: Uusi usko ja suomalaiset historian alussa. 24.3.1994.

351. Suhonen, Mervi: Uralilaisen kielikunnan sukupuun varhaiskantasuomalainen oksa Suomen esihistoriassa. 18.3.1994.

350. Pirttilahti, Helena: Arkeologia ja feministinen tutkimus 11.3.1994.

349. Harjula, Janne: Megaliittihautojen alkuperä ja funktio tutkimushistorian valossa. 26.11.1993.

348. Lehtonen, Hannele: Maatutkaus ja sen käyttö arkeologiassa. 19.11.1993.

347. Tulkki, Carita: Ihmishahmo Suomen kalliomaalauksissa. 12.11.1993.

346. Mäntylä, Sari: Kasvijäänteet ja arkeologia - Katsaus makrosubfossiilien, erityisesti viljelykasvijäänteiden, tutkimustilanteeseen Suomessa. 5.11.1993.

345. Laakso, Ville: Hahmotelmia Kurkijoen nuoremman rautakauden kyläasutuksesta ja sen jatkumisesta keskiajalle. 25.10.1993.

344. Marjamäki, Taru: Inventoinnin tärkeydestä ja sen tuloksista; vertailussa Turun Halisten kylä ja Turun Nummi. 22.10.1993.

343. Raninen, Sami: Laitilan pronssikautiset ja rautajautiset hautarauniot. 15.10.19

93.

342. Tiihonen, Mari: Suomen kampakeraamisen kulttuurin hautaustraditio. Uskomusmaailman ja sosiaalisen eritymisen heijastumisesta kampakeraamisessa hautaustraditiossa. 4.5.1993.

341. Viljanen, Heidi: Kaarinan (Turku) Kirkkomäen helmet 1991 - 1992 kaivauksissa. 27.4.1993.

340. Savolainen, Stina: Rautakautisen aineiston muodostuminen Kalanissa. 7.4.1993.

339. Bilund, Antti: Aurajoen laakson kuppikivistä. 24.3.1993.

338. Hirvilammi, Juha: Vammaila Eko, Ekonokka. Pronssiesinelöytöjen tarkastelua valmistustekniikan kannalta. 17.2.1993.

337. Leskinen, Rebekka: Hollolan Kirkk'ailanmäen kristilliset ja pakanalliset piirteet 3.2.1993.

336. Hautio, Jari: Euran Kolmhaara. 2.12.1992.

335. Ainasoja, Mika: Turun (Kaarinan) Ristimäen esitely ja suunitelma yleisölle esittämistä varten. 25.11.1992.

334. Kytö, Johanna: Jäkärlän kivikautisen asuinpaikan esittely. 25.11.1992.

333.Ojanen, Terhi: Tyrvään Kaukolan rautakautiset kalmistot. 11.11.1992.

332. Seppänen, Liisa: Suunnitelma Liedon Kukkarkosken kovikautisen asuinpaikan ja kalmistoalueen esittelyä varten. 21.10.1992.

331. Suominen, Jani: Euran Luistarin liedet. 14.10.1992.

330. Kettunen, Terhi: Liedon Haimionmäen polttokenttäkalmiston esittelysuunnitelma. 7.10.1992.

329. Majantie, Kirsi: Gotlanti roomalaisen vaikutuksen vastanottajana vanhemmalla rautakaudella. 21.5.1992.

328. Kuure, Anna-Liisa: Muinaisjäännösten sijainti luonnonympäristössä Liedon Nautelankosken alueella 19.5.1992.

327. Karvonen, Johannes: Liedon Ylipään polttokenttäkalmiston aseiden vääntely ja vainajien esineiden tahallinen särkeminen Suomen rautakautisessa hautaustraditiossa 14.5.1992.

326. Vuokko, Riikka: Piikiön ja Paimion roomalaisaikaisista suhteista Itämeren piirissä 12.5.1992.

325. Pellinen, Hanna-Maria: Tuluskivet suomessa - kontekstin tarkastelua 7.5.1992.

324. Leino, Ulla: Morbynkeraamisten astoiden koristelusta ja muusta pinnan käsittelystä. 29.4.1992.

323. Hokkanen, Keijo: Tummatulikukan (verbascum nigrum l.) ja hoikkaängelmän (thalictrum simplex subsp. simplex) kasvupaikkojen suhde rautakautisiin löytöihin Hartolan ja Sysmän alueella. 23.4.1992.

322. Palo, Jyrki: Turun kivikautisten irtolöytöjen ja asuinpaikkojen suhde toisiinsa. 14.4.1992.

321. Siltanen, Mervi: Paimion ja Piikkiön pronssikautinen aineisto. 2.4.1992.

320. Jäkärä, Tiina: Arkun käytö Maarian Taskulan ja Kaarinan Kirkkomäen ruumiskalmistoissa. 26.3.1992.

319. Kojamo, Lilli: Meriarkeologian kenttätyömenetelmät Suomessa. 19.3.1992.

318. Suominen, Jani: Euran Luistarin hauta 404. 18.3.1992.

317. Savolainen, Hanneleena: Hevosenkenkäsoljet Pyhäjärven seudulla merovinki- ja viikinkiajalla. 12.3.1992.

316. Salonen, Johanna: Euran Luistarin Hauta 359. 11.3.1992.

315. Ainasoja, Mika: Euran Luistarin hauta No. 208. 11.3.1992.

314. Toivonen, Anu: Perniön rautakautisten kalmistojen luonnonympäristö. 5.3.1992.

313. Seppänen, Liisa: Euran Luistarin hauta 281. 4.3.1992.

312. Kerttunen, Terhi: Euran Luistarin kalmiston haudat 139 ja 140. 26.2.1992.

311. Lahtinen, Rauno: Kristinuskon vaikutus kolmessa lounais-suomalaisessa kalmistossa. 20.2.1992.

310. Ojanen, Terhi: Euran Luistarin joukkohaudat. 19.2.1992.

309. Hautio, Jai: Haudat 20, 317 ja 329 Luistarin kalmistossa. 19.2.1992.

308. Suominen, Aava-Leena: Siirin kalmiston korulöydöt 1987-1990. 13.2.1992.

307. Lehtonen, Terhi: Raision Ihalan Siiri I:n lasihelmet. 16.5.1991.

306. Peura, Arja: Läpileikkaus Euroopan kulttuureista arkeologisten löydösten valossa vuoden 1000 eKr tienoilla. 9.5.1991.

305. Hakanpää, Päivi: Raision Ihalan Siiri I:n ruumishauta ja sen tekstiililöydöt. 18.4.1991.

304. Pekkala, Sari: Suomen rautakauden kehättömät linturiipukset. 11.4.1991.

303.Lehto, Sari: Suomen varhaisneoliittisten keraamisten ryhmien kulttuurisesta ja sosiaalisesta tulkinnasta. 5.4.1991.

302. Heikkinen, Titta: Rakennuskulttuurin muutokset viikinkiajan Tanskassa. 27.3.1991.

301. Aaltonen, Tuija: Emalointitekniikan varhaisvaiheista ja sen leviämisestä Itä-Baltian alueella ja Suomessa. 14.3.1991.

300. Glasberg, Katja: Kaupankäynnistä Suomessa esihistoriallisen ajan lopulla. 7.3.1991.

299. Salminen, Silja: Esimerkkejä antiikin vaikutuksesta kelttiläiseen käsityöhön ja esineistöön. 21.2.1991.

298. Näränen., Jari: Rääkkylän vene yhteisönsä heijastajana. 21.2.1991.

297. Tupala, Ulla: Pyhäjärven eteläosan rautakautisten kalmistojen ympäristö. 14.2.1991.

296. Back, Rose-Marie: Myntfynd från Siiri Ihala järnåldersgravfält i Reso. 17.5.1990.

295. Rantanen, Vuokko: Kulmaviiva- ja käärmekuviot Suomen kalliomaalauksissa. 17.5.1990.

294. Rautiainen, Pirjo: Tervolan Törmävaaran asuinkuopat. 10.5.1990.

293. Rantamo, Eeva & Saari, Esa, : Asutuksen ja ympäristön muuttuminen Aurajoen ja Jaaninojan yhtymäkohdan alueella esihistoriallisena aikana. 26.4.1990.

292. Laaksonen, Tapio: Kokeellisen arkeologian omaksumisesta ja käytöstä Ruotsissa ja Suomessa. 19.4.1990.

291. Mikola, Päivi: "Niin se on kuin oma mäki, mut ei kuitenkaan ole". Laitilalaisten tietoja ja mielipiteitä muinaismuistoista. 10.4.1990.

290. Tuppurainen, Tarja: Matomäen ja Hirvikallion kalmistolöydöt Sääksmäen Rapolassa: Kansaivaellusaikaa Sydänhämeessä. 5.4.1990.

289. Sipilä, Marja: Arkeologisen aineiston muodostuminen Mynäjoen, Laajoen ja Maskujoen alueilla. 5.4.1990.

288. Närhi, Minna: Kampakeraamisten astioiden valmistuksesta - erityisesti poltosta. Esimerkki kokeellisesta arkeologiasta. 15.3.1990.

287. Nikulin, Markku: Germaaninen mytologia ja Itämeren piirin vanhemman rautakauden uhrilöytöjen kaularenkaat. 7.3.1990.

286. Saarimaa, Riikka: Suomen Kivikautisen väestön uskonnosta. 6.3.1990.

285. Järvinen, Minna & Laiho, Kristiina, : Seppä ja sepäntyö läntistä Suomea koskevissa historiallisissa lähteissä sekä aineiston mahdollinen soveltaminen rautakauteen. 5.3.1990.

284. Aaltonen, Jouni: Raision Ihalan Siiri I:n nuoremman rautakauden polttokenttäkalmisto. 15.2.1990.

283. Palsio, Tiina: Luonnosta saatavat väriaineet ja värit Euroopan esihistoriassa. 8.2.1990.

282. Hirvonen, Erja: Keski-Ruotsin hallinnollisten keskuspaikkojen synty nuoremmalla rautakaudella. 18.5.1989.

281. Aikko, Desiree: Rautakauden naisen asema esineistöön ja erityisesti kaksoishautojen  valossa Länsi-Suomen alueella. 13.4.1989.

280. Norr, Matti: Loimaan seudun kivikautinen löytöaines ja sen tulkinta. 16.3.1989.

279. Rajala, Ulla: Kvartsiterien käyttöjäljet - käyttöjälkitutkimusmenetelmien soveltamisesta Turun Niuskalan Kotirinteen vuoden 1987 kvartsiaineistoon. 9.3.1989.

278. Laukkanen, Outi: Ahvenanmaan kulttuurikontaktit vanhemmalla ja keskisellä rautakaudella. 2.3.1989.

277. Uotila, Riitta: Janakkalan Rautakautisen asutuksen luonne ja kehitys. 23.2.1989.

276. Aho, Tuula: Euran Luistarin ja Köyliön Köyliönsaaren kalmistot käsityön kuvastajina rautakaudella. 19.2.1989.

275. Pukkila, Jouko: Paltamon jousen rekonstruktiokokeilu Kuralan Kylämäellä. 15.12.1988.

274. Sepänmaa, Timo: Keski-Suomen tuurat. 8.12.1988.

273. Pursiainen, Pasi: Varsinais-Suomen 1000-luvun rahalöydöt ja varhaiskristillisyys - Ristikuvion esiintyminen rahoissa. 3.11.1988.

272. Asplund, Henrik: Keramiikkaa Turun Niuskalan Polttolaitoksenkadun alueelta - vuoden 1986 löytömateriaalin tarkastelua.

271. Rauws, Teija: Kasteholman linnan keskiaikainen punasavikeramiikka. 19.7.1988.

270. Sartes, Minna: Kivikautisen asuinpaikan löytösuhtet. Analysoinnin ongelmia ja mahdollisuuksia Kokemäen Kraviojankankaan kivikautisen asuinpaikan vuonna 1978 kaivetun osan valossa. 12.5.1988.

269. Pietikäinen, Taina: Urjalan rautakautinen asutus - sen ilmeneminen hautaröykkiöissä ja esinelöydöissä. 5.5.1988.

268. Söderholm, Ilse-Mari: Mayakulttuurin klassisen kauden  kuvallisen ilmaisun analysoinnista. 5.5.1988.

267. Rostedt, Tapani: Raudantuotanto Etelä-Norjassa vanhemmalla rautakaudella. 28.4.1988.

266. Palin, Harri: Etnografisen analogian käytöstä pohjoismaiden arkeologisessa tutkimuksessa. 28.4.1988.

265. Tuovinen, Merja: Kaarinan Ristimäki ja Laitilan Palttilan kylämäki: nuoremman rautakauden asuinpaikat käsityön tutkimuksen lähteinä. 21.4.1988.

264. Husso, Eija: Suomalaisten pyöreiden kupurasolkien alkuperästä, valmistuksesta ja levinneisyydestä Viikinkiajalla. 14.4.1988.

263. Lehtonen, Kaisa: Kaarinan pitäjän esihistoriallisten kiintojäännösten löytöhistoriasta ja edustavuudesta. 14.4.1988.

262. Laitinen, Riitta: Rautakautisten rakennusten käyttötapojen päättelystä. 23.3.1988.

261. Nurminen, Teija: Turun Niuskalan Kotirinteen vuosien 1983-1984 löytöjen jakautumisesta kaivausalueella. 30.3.1988.

260. Roth, Harto: Asutuksen painopisteen siirtyminen Liedosta Aurajoen alajuoksulle ristiretkiajan vaiheilla. 25.2.1988.

259. Kosunen, Liisa: Orgaanisiin aineisiin perustuvasta käsityöstä rautakauden Suomessa. 28.1.1987.

258. Miettinen, Seela: Kivikauden asumuksista Suomessa yleensä ja Pohjois-Karjalassa erityisesti. 8.12.1987.

257. Issakainen, Leila: Länsi-Suomen viikinkiaikaisten aarrelöytöjen kätkemissyihin liittyviä käsityksiä. 4.12.1987.

256. Strengell, Kirsi: Suomen rautakauden metallikäsityön raaka-aineet ja niistä valmistetut tuotteet. 26.11.1987.

255. Soininen, Olli: Etruskikulttuurin alkuperätutkimuksen historiasta ja ongelmista. 12.11.1987.

254. Storti, Antonella: Keski- ja myöhäisrautakautisesta ruokataloudesta Skandinaviassa.

253. Mikkonen-Hirvonen, Satu: Kainuun alueen esihistoriallisen metalliesineistön ilmoittamista kulttuurisuunnista ja -suhteista. 17.9.1987.

252. Taipale, Päivi: Rautakauden maanviljely Lounais-Suomessa luonnontieteellisten tutkimusten valossa.

251. Spoof, Lena: Etelä-Pohjanmaan rautakautiset kiintojäännökset keskusasutusalueen ulkopuolella. 14.5.1987.

250. Vuola, Katri: Varhainen kristillisyys Suomen arkeologisessa aineistossa. 26.3.1987.

249. Tampio, Hilkka: Kuhmon Sylväjänniemi ja Koposensaari. 19.3.1987.

248. Risla, Pentti: Rautakautisten kiinteiden muinaisjäännösten tuhoutuminen ja muinaismuistolain toteutuminen Kalannissa. 26.2.1987.

247. Simonen, Jaana: Länsi-Suomen suhteista idässä ja Itämeren piirissä. 19.2.1987.

246. Siivonen, Katriina: Kaupunki arkeologisessa aineistossa. 12.2.1987.

245. Seppälä, Sirkka-Liisa: Tammelan seudun rautakautisista muinaisjäännöksistä. 5.2.1987.

244. Kanervo, Eija: Naisen asema Viikinkiajan Skandinaviassa. 2.12.1986.

243. Storå, Jan: Jordbrukets utbredning i södra och mellersta Sverige. 25.11.1986.

242. Suoranta, Outi: Lapsi esihistoriallisessa aineistossa. 28.10.1986.

241. Sjölund, Annakaisa: Rauman kauppatorin kaivauksilta 1966 löydetyt liitupiipun pesät. 8.5.1986.

240. Järvelä, Leena: Site catchment -analyysi ja sen sovellus Kokemäenjokilaaksoon. 8.5.1986.

239.Willberg, Ulla: Pronssikauden maatalous Norjassa. 7.5.1986.

238. Kolehmainen, Hanna-Liisa: Tanskan pronssikautinen maatalous. 29.4.1988.

237. Toivanen, Anna: Skandinaaviset korut ja niiden levintä Suomessa vanhemmalla rautakaudella ja kansainvaellusajalla. 3.4.1986.

236. Kuusisalo, Tiina & Varvikko, Anna-Mari, : Pronssikauden kalliopiirrokset Skandinaviassa: dokumentointi, kronologinen tutkimus, tulkinta. 21.3.1986.

235. Takala, Hannu: Bermondsey Abbeyn työmenetelmien esittely. 11.3.1986.

234. Venhe, Leena: Asuinpaikka- ja hautalöytöjen sekä kalliopiirrosten antama kuva Etelä- ja Keski-Ruotsin maataloudesta pronssikaudella. 25.2.1986.

233. Pietikäinen, Taina: Urjalan rautakautinen asutus. 4.2.1986.

232. Meyer, Eva: Återuppbyggda långhus från järnålder i Sverige, Norge och Danmark. 21.1.1986.

231. Kauko-Vainio, Sinikka: Nousiaisten kivikautiset irtolöydöt. 3.12.1985.

230. Koivisto, Leena: Varsinais-Suomen rautakautisista asuinpaikoista. 19.11.1985.

229. Fagerström, Levi: Eteläisen Suur-Tukholman alueen kaivetut pronssikautiset hautarauniot. 5.11.1985.

228. Ahvenjärvi, Heikki: Kampakeraamisen kulttuurin hautaustraditioista Suomessa. 14.5.1985.

227. Heikkinen, Taru: Paattistenjokivarren ja Aurajoen suualueen kivikautisista irtolöydöistä. 6.5.1985.

226. Pitkänen, Tuula: Kiukaisten kulttuurin ja pronssikauden löytöpaikkojen suhde Turun seudulla. 22.3.1985.

225. Antikainen, Aija: Tampereen rautakautinen asutus. 22.4.1985.

224. Mäkelä, Pentti: Satakunnan rautakauden asuinpaikat (nuorempi rautakausi). 17.4.1985.

223. Kaukiainen, Liisi: Ruskon ja Raision rautakautinen asutus. 11.4.1985.

222. Viertola, Virpi: Kalmisto suomalaisen viikinkiajan yhteisön kuvastaja. Lehtosalo-Hilanderin väitöskirjan tarkastelua. 27.3.1985.

221. Tiilikainen, Leena: Kiviesineiden valmistustekniikka ja sen tutkimus. 13.3.1985.

220. Pohjolainen, Päivi: Suomen kalliomaalaukset ja niiden suhde Ruotsin Nämforsenin ja Itä-Karjalan pyyntiväestön kalliotaiteeseen motiiviston kannalta tarkasteltuna. 20.2.1985.

219. Raike, Eeva: Etelä-Skandinavian mesoliittisen kivikauden majanpohjista. 8.2.1985.

218. Ruotsalainen,Hannele: Kiuruveden kivikautiset irtolöydöt. 14.12.1984.

217. Keinänen, Tuija: Meripihkan asemasta Tanskan neoliittisen ajan ja varhaisen pronssikauden vaihtojärjestelmässä. 5.12.1984.

216. Kolehmainen, Anna-Maija: Esihistoriallinen kankaankudontatekniikka pohjoismaissa. 28.11.1984.

215. Niskakoski, Antti: Tulkintoja Suomen nuorakeraamisen kulttuurin ravintoresurssien hyödyntämisestä. 21.11.1984.

214. Kuutsa, Tommi: Etelä-Skandinavian neoliittisen kivikauden suo- ja vesiuhreista. 14.11.1984.

213. Saloranta, Elina, Uotila, Kari & Vuorinen, Juha-Matti, : Mitä on arkeologia? Yleistajuinen kirjoitelma. 2.5.1984.

212. Kujanen, Tiina: Kaksi rautakautista hallitalonpohjaa Högomissa. Yleistajuinen kirjoitelma. 2.5.1984.

211. Salmi, Jaana: Suomen mesoliittisesta hautauskäytännöstä. Yleistajuinen kirjoitelma. 2.5.1984.

210. Wahlqvist, Sirpa: Rauman Pyhän kolminaisuuden kirkon rahat. Yleistajuinen kirjoitelma. 2.5.1984.

209. Tokila, Leena: Uurteet ja kiilto paljastavat esihistoriallisen työkalun käyttötarkoituksen. Yleistajuinen kirjoitelma.

208. Kokkonen, Outi: Rautakautisista astioista. Yleistajuinen kirjoitelma.

207. Vuorinen, Juha-Matti: Turun Niuskalan Kotirinteen keramiikka. 26.4.1984.

206. Matikainen, Toini: Maailman vanhin tunnettu kalaverkko Antreasta. Yleistajuinen kirjoitelma. 26.4.1984.

205. Wahlqvist, Sirpa: Rauman pyhän kolminaisuuden kirkko. Rakentamisen ja käytön historiaa raunioiden dokumentoinnin valossa. 10.4.1984.

204. Salminen, Birgitta: Arkeologisesta ilmakuvatulkinnasta. 27.3.1984.

203. Ojala, Helena: Esihistoriallisen ajan kotieläimet Suomessa. Yleistajuinen kirjoitelma. 27.3.1984.

202. Ruohonen, Juhani: Nousiaisten kivikautinen asutus. 21.3.1984.

201. Tokila, Leena: Kiviesineiden käyttöjälkitutkimuksesta. 14.3.1984.

200. Ridha, Katri: Esihistoriallisten väestöjen demografisesta tutkimisesta. 6.3.1984.

199. Viherkoski, Päivi: Hämeenlinnan seudun uhrikivet. Yleistajuinen kirjoitelma. 6.3.1984.

198. Lampinen, Jatta: Kaupang (Skiringssal ), viikinkiaikainen kauppapaikka Norjan Vestfoldissa. 14.2.1984.

197. Matikainen, Toini & Riikonen, Jaana, : Kasviarkeologian teoriaa ja käytäntöä. 7.2.1984.

196. Tepsa, Reijo: Laitilan muinaislinnat. Yleistajuinen kirjoitelma. 31.1.1984.

195. Uotila, Kari: Tuomiokapitulin ja Kingelinin kellarit, rakenne ja ajoitus. 31.1.1984.

194. Nieminen, Päivi: Rautakautisen asutuksen kehitys Hämeenlinnan seudulla kiinteiden muinaisjäännösten valossa. 13.12.1983.

193.Sipilä, Jukka: Muinaiskaivaukset ja niiden merkitys.Yleistajuinen kirjoitelma. 13.12.1983.

192. Kujanen, Tiina: Rautakautinen hallitalo Norlannissa. 29.11.1983.

191. Pirilä, Tuulikki: Esihistorialliset reenjalakset Suomessa. 22.11.1983.

190. Tepsa, Reijo: Laitilan muinaislinnat. 8.11.1983.

189. Saloranta, Elina: Kokemäen Kraviojankankaan kivilajiesineet. 1.11.1983.

188. Simula, Jaana: Perniön muinaispuku. 25.10.1983.

187. Lampinen, Jatta: Egyptin muinaisuus kiehtoo - mitä on egyptologia? Yleistajuinen kirjoitelma. 18.10.1983.

186. Salmi, Jaana: Mesoliittisesta hautauskäytännöstä Suomessa ja sen lähiympäristössä. 18.10.1983.

185. Korolainen, Minna: Kalliomaalauksia voi löytyä myös Lapista. Yleistajuinen kirjoitelma.

184. Simula, Jaana: Muinaispuvuista. Yleistajuinen kirjoitelma.

183. Poutiainen, Hannu: Fosfaattianalyysi kiinteiden muinaisjäännösten paikantamisessa ja niiden tulkinnassa. 10.5.1983.

182. Poutiainen, Hannu: Tanskan historian suurin arvoitus ratkeamassa? Arkeologit etsineet maailman vanhimman kuningaskunnan ensimmäisen hallitsijan hautaa yli 150 vuotta. Yleistajuinen kirjoitelma. 10.5.1983.

181. Asplund, Henrik: Maarian Jäkärlän kivikausi kiinnostaa yhä tutkijoita. Yleistajuinen kirjoitelma.

180. Sipilä, Jukka: Vammalan kiven- ja maansekaiset röykkiöt - niiden ryhmittely ja tarkastelu löydöstön perusteella. 3.5.1983.

179. Laukkanen, Hilkka: Asutusta aina rautakaudesta asti - eli Lempäälän ja Vesilahden rikas rautakausi. Yleistajuinen kirjoitelma. 26.4.1983.

178. Asplund, Henrik: Keramiikkaa Turun ( Maarian) Jäkärlästä. 26.4.1983.

177. Riikonen, Jaana: Lähi-Idästä pohjan perille - eli muinaista maanviljelyä. Yleistajuinen kirjoitelma. 12.4.1983.

176. Viitaharju, Johanna: Uplantilainen talo roomalaisajalta kansainvaellusajalle. 12.4.1983.

175. Heljala, Minna: Reksaaren tarua ja totta. Yleistajuinen kirjoitelma. 11.4.1983.

174. Korolainen, Minna: Liuske-esineet Tervolan Törmävaaran kivikautisella asuinpaikka-alueella. 11.4.1983.

173. Laukkanen, Hilkka: Skandinaavit Venäjällä esi- ja varhaishistorian vaihteessa eri tutkijoiden mukaan. 22.3.1983.

172. Karivieri, Arja: Antiikin Rooman jäänteitä Suomessa. Yleistajuinen kirjoitelma. 22.3.1983.

171. Viitaharju, Johanna: Milloin meistä tuli suomalaisia? Yleistajuinen kirjoitelma. 15.3.1983.

170. Ojala, Helena & Ojasalmi, Helena, : Kokemäen Ylistaron Kraviojankankaan keramiikka. 15.3.1983.

169. Kokkonen, Outi: Metalliastiat Suomen rautakautisessa hautauskäytössä. 1.3.1983.

168. Hakala, Marita: Vöyrin Latjinelidenin ja Viskusbackenin kalmistot. 22.2.1983.

167. Itkonen, Pertti: Kampakeraamisesta kulttuurista Suomessa. Proseminaariartikkeli. 30.11.1982.

166. Karivieri, Arja: Roomalaisen rautakauden rahalöydöt Suomessa - vertailu pohjoismaihin ja Baltiaan.30.11.1982.

165. Renvall, Erkki: Sahalahden esihistoriaa. Yleistajuinen kirjoitelma.

164. Renvall, Erkki: Esihistoriallisesta raudan valmistuksesta Suomessa kiinteiden jäännösten ja esinelöytöjen valossa. 16.11.1982.

163. Heljala, Minna: Katsaus Turun yliopiston arkeologian oppiaineen helmiin. 6.5.1982.

162. Salminen, Heikki: Aurajokilaakson kaivauskohteiden sekä inventointien historiaa. 5.5.1982.

161. Kärhä, Pirjo: Liedon Pahkan Pahamäki - vuoden 1981 kaivausten analysointia. 20.4.1982.

160. Ruotsalainen, Teija: Rauman seudun pronssikautisista röykkiöistä. 23.3.1982.

159. Hörkkö, Olli: Halikon Rikalanmäestä K.Seppäsen kaivauksissa löytyneen rautakautisen aineiston analysointia. 24.11.1981.

158. Ivonen, Tuula: Hioinkivistä Lounais-Suomen kivikautisilla asuinpaikoilla. 17.11.1981.

157. Lönnberg, Pirjo: Suomusjärven kulttuurin pallonuijan funktio. 9.5.1981.

156. Tamminen, Merja: Evijärven Jokikylän kivikautinen asutus. 5.5.1981.

155. Kurronen, Kaija: Polttokenttäkalmisto Paimion Sievolan Katajamäessä. 5.5.1981.

154.Hilpinen, Leena: Saimaan alueen kivikauden asutuksesta. 28.4.1981.

153. Ekdahl, Marja: Suomen esihistoriallisesta maanviljelyksestä arkeologisten esinelöytöjen perusteella. 7.4.1981.

152. Kykyri, Marita: Suomen kalliomaalausten motiivit ja niiden tulkinta. 17.3.1981.

151. Oksala, Hilkka: Kaivaukset Liedon Pahkan Pahamäessä vuonna 1980. 3.3.1981.

150. Laukkanen, Esa: Levänluhdan ja Käldamäen suolöydöt. 24.2.1981.

149. Hokkanen, Pirkko: Suomen savi-idolit. 9.12.1980.

148. Virkkunen, Maarit: Kaksi Eurasta löydettyä hopeasilaista keihäänkärkeä. 18.11.1980.

147. Kuokkanen, Timo: Turun historiallisen museon kivikirveet. 11.11.1980.

146. Lahti, Pentti: Laperla kivikaudella. 25.3.1980.

145. Schneider, Heikki: Sär-1 keramiikan ajoituksesta. 18.3.1980.

144. Mäkelä, Hanna: Kiukaisten kulttuurin Uotinmäen asuinpaikan taltat Satakunnan museossa. 12.2.1980.

143. Mikkonen, Maija: Hyrynsalmen Koppeloniemi, kampakeraaminen asuinpaikka. 29.1.1980.

142. Pärssinen, Martti: Katsaus Pohjois-Perun inkoja edeltäneisiin keraamisiin kulttuureihin sekä tutkimus eräistä Suomen kansallismuseossa säilytettävistä mochica- tyylisistä keramiikka-astioista. 11.12.1979.

141. Sandell, Päivi: Suomen esihistoriallisesta maanviljelyksestä. 27.11.1979.

140. Väärä, Seija: Varsinais-Suomen myöhäisrautakautisten kauppapaikkojen etsiskelyä. 13.11.1979.

139. Hakomäki, Risto: Kivikausi Pielisen ympäristössä. 6.11.1970.

138. Martikainen, Pirjo: Kuopion Ryönän Kuoppamäen kivikautinen asuinpaikka. 30.4.1979.

137. Ojala, Aivi: Suomalaisheimojen hallintoperinteen juuret pakanuuden ajan lopulla. Kuvaileva analyysi kansanvallan kannalta. 24.4.1979.

136. Kuure, Ritva: Metalliornamentiikka Suomessa vanhemmalla roomalaisajalla. 15.11.1978.

135. Gustafsson, Jorma: Kokemäen Äimälän Leikkimäen kalmiston ajoitus. 9.11.1978.

134. Marttila, Erkki: Kivi- ja maalajitietoutta arkeologian opiskelijoille.

133. Pihlman, Aki: Gotlannin keskiaika.

132. Salo, Unto: Suomi ja Gotlanti. Arkeologisten löytöjen osoittamia kontakteja esihistoriallisella ajalla.

131. Kimmo, Seppänen: Gotlannin viikinkiajasta (n. 800-1050).

130. Suni, Anne: Gotlannin kuvakivet.

129. Pihlman, Sirkku: Gotlannin kansainvaellusaika.

128. Korkeakoski-Väisänen, Kristiina: Roomalaisaika Gotlannissa.

127. Niemitalo, Jorma: Gotlannin esiroomalainen aika.

126. Lehtinen, Leena: Gotlannin pronssikausi.

125. Salminen, Erkki: Gotlannin kivikausi.

124. Vilppo, Marja-Liisa: Geologis-maantieteellinen katsaus Gotlantiin.

123. Laukkanen, Rauni: Matka Gotlantiin 8.-12.5.1978.

122. Marttila, Erkki: Kivi- ja maalajitietoutta arkeologian opiskelijoille.

121. Laukkanen, Rauni: Matka Gotlantiin 8.-12.5.1978.

120. Pihlman, Aki: Gotlannin keskiaika.

119. Vilppo, Marja-Liisa: Geologis-maantieteellinen katsaus Gotlantiin.

118. Suni, Anne: Gotlannin kuvakivet.

117. Kimmo, Seppänen: Gotlannin viikinkiajasta (n. 800-1050).

116. Pihlman, Sirkku: Gotlannin kansainvaellusaika.

115. Korkeakoski-Väisänen, Kristiina: Roomalaisaika Gotlannissa.

114. Niemitalo, Jorma: Gotlannin esiroomalainen aika.

113. Lehtinen, Leena: Gotlannin pronssikausi.

112. Salminen, Erkki: Gotlannin kivikausi.

111. Salo, Unto: Suomi ja Gotlanti. Arkeologisten löytöjen osoittamia kontakteja esihistoriallisella ajalla.

110. Martikainen, Pirjo: Kuopion Ryönän Kuoppamäen kivikautinen asuinpaikka. 30.4.1979.

109. Kavander, Maija-Leena: Oleneostrovin kalmisto. 9.4.1979.

108. Halinen, Leena-Maija: Suomen viikinki- ja ristiretkiajan välisen rajakohdan sijoittaminen. 26.3.1979.

107. Jönkkäri, Teppo: Tuomarinympyröistä ja kivikehähaudoista. 12.3.1979.

106. Järnfors, Leena: Länsi-Suomen kansanopiston polttokenttäkalmisto Huittisissa, Loiman kylässä. 26.2.1979.

105. Kallberg, Ulla: Eräitä Maarian Taskulan kalmistoon liittyviä ajoituskysymyksiä. 29.1.1979.

104. Strandman, Pia: Lintuaihe kivikaudella Euroopan pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. 17.11.1978.

103. Juntunen, Ulla: Maarian Taskulan nuoremman rautakauden ruumiskalmiston hauta 5. 17.11.1978.

102. Vanhanen, Jarmo: Kuhmoisten Papinsaaren kätkölöytö. 16.11.1978.

101. Nissinaho-Karppinen, Aino: Suomen kivikauden meripihkaesineet. 16.11.1978.

100. Sjölund, Jari: Neljä Rauman museossa säilytettävää sormusta keskiajalta ja 1500-luvulta. 15.11.1978.

99. Soilamo, Mervi: Eräät balttilaiset koruneulat Suomessa merovinki- ja viikinkiajalla. 10.11.1978.

98. Toivonen, Kaarin: Vesilahden Narvan rukoushuoneen kalmisto. 10.11.1978.

97. Gustafsson, Jorma: Kokemäen Äimälän Leikkimäen kalmiston ajoitus. 9.11.1978.

96. Teinonen, Markku: Mikko Paloniemen kaivaus Maarian Kastussa, entisen Mullin talon maalla vuonna 1961. 9.11.1978.

95. Virtanen, Timo: Harjavallan Hiittenharjun kivikautinen asuinpaikka. 15.5.1978.

94. Sjöstrand, Peter: Läntisen pronssikulttuurin esinelöydöt levinnän ja kronologian kannalta. 4.5.1978.

93. Örmä, Simo: Suomen keskentekoiset vasarakirveet. 17.4.1978.

92. Lehtinen, Leena: Solkilöydöt Liedon Pahkan Pahamäeltä. 13.4.1978.

91. Manninen, Sauli: Urjalan kunnalliskodin ja Salmin Härmän kalmistolöydöt. 6.4.1978.

90. Mäkelä, Päivi: Paimion Askalan Alitalon kalmisto. 3.4.1978.

89. Honka-Hallila, Helena: Liedon Pahka Pahamäki - eräiden pronssikorujen tarkastelua. 20.3.1978.

88. Niemitalo, Jorma: Nokian Mattilan merovinkiaikainen polttokenttäkalmisto. 9.3.1978.

87. Koponen, Ritva: Skandinaaviset soljet viikinkiajan Suomessa. 17.3.1975.

86. Hakala, Pirkko: Länsi-Suomen keskiaikaisten kirkkojen yhteydessä esiintyviä kalmistoja. 3.3.1975.

84. Koski, Janne: Pirkko-Liisa Lehtosalon kaivaus Maarian Saramäen kalmistossa 1961. 20.2.1978.

83. Sarvikas, Riitta: Suomen kalliomaalaukset: motiivien, ajoituksen ja levinnän probleemat. 6.2.1978.

82. Grönros, Jarmo: Turun historiallisen museon Kiukaisten kulttuurin ja pronssikauden reikäkirveet. 23.1.1978.

81. Vesala, Irmeli: Jordbromalmen, kivikautinen asuinpaikka Dragsfjärdin kunnassa.

80. Tuominen, Anna-Liisa: Keramiikan koristelu Pyheensillan, Pöljän ja Kierikin ryhmissä. 21.11.1977.

79. Vehmas, Jukka: Laitilan Salon rautakausi. 7.11.1977.

78. Suna, Antti: Maarian Saramäen kalmiston aseista. 24.10.1977.

77. Wistrand, Anita: Turun kaupungin historiallisen museon kokoelmiin kuuluvat Euran rautakautiset esineet. 10.10.1977.

76. Laine, Risto: Lammas Euroopan esihistoriassa. 26.9.1977.

74. Ikäheino, Markku: Turun kaupungin historiallisen museon vasarakirveet. 4.4.1977.

73. Virkkala, Eija-Liisa: Tekstiilikeramiikka Itämeren piirissä. 21.3.1977.

72. Multanen, Eeva-Margareta: Birkan ja Suomen suhteet viikinkiajalla. 7.3.1977.

71. Hyrkkö, Ulla: Tampereen Messukylän Vilusenharjun rautakautisen ruumiskalmiston haudat 43 ja 44. 13.12.1976.

70. Salminen, Anja: Piirteitä liuskeen käytöstä ja liuske-esineistä Suomessa kampakeraamiselta ajalta kivikauden loppuun. 11.8.1976.

69.Erkki, Salminen: Suomen kivikautiset nuolenkärjet. 25.10.1976.

68. Fischer, Leena: Pyöreät, puhkonaiset soljet ja valmunuppisoljet Suomessa. 11.10.1976.

67. Suni, Anne: Maankohoaminen ja kampakeraamiset asuinpaikat Varsinais-Suomessa. 10.5.1976.

66. Majala, Carin: Kasviornamentiikka rautakauden löydöissä. 12.4.1976.

65. Lahti, Tellervo: Vasarakirveskulttuurin vasarakirveet Suomessa, Virossa ja Ruotsissa. 29.3.1976.

64. Korkeakoski, Kristiina: Kreetalais-mykeneläisen kulttuuripiirin vaikutus Skandinaviassa. 15.3.1976.

63. Lahti, Riitta: Djakovokulttuurin keramiikasta. 16.2.1976.

62. Hänninen, Eila: Viikinkiajan pyöreät kupurasoljet. 24.11.1975.

61. Siikanen, Mariella: Varhaisen rautakauden kaularenkaat Suomessa ja tarhahautojen alueella. 17.11.1975.

60. Leinonen, Paula: Suomalaiset soikeat kupurasoljet. 10.11.1975.

59. Rinnasto, Soile: Tampereen Vilusenharjun kalmiston vyönsoljet ja helat. 3.11.1975.

58. Rossi, Sakari: Viikinkiajan tasavartiset soljet Suomessa. 27.10.1975.

57. Pihlman, Sirkku: Keramiikka-analyysistä ja kuvailusta. 16.10.1975.

56. Särkilahti, Ulla: Tampereen Vilusenharjun kalmiston korusoljet. 13.10.1975.

55. Uusi-Härkälä, Salme: Naisen hauta Lounais-Suomesta viikinkiajan ja ristiretkiajan taitteesta. 6.10.1975.

54. Metsäkylä, Antti: Tampereen Vilusenharjun kalmiston aseet. 29.9.1975.

53. Forsén, Annina: Meripihka Suomen kivikautisissa löydöissä. 22.9.1973.

52. Nuolivirta, Eija: Suomen esihistorialliset ja keskiaikaiset suksilöydöt. 5.5.1975.

51. Palonen, Riitta: Pii kivikaudella Suomessa. 28.4.1975.

50. Kaskinen, Ilkka: Merovinkiajan skandinaaviset soljet Suomessa. 7.4.1975.

49. Laukkanen, Rauni: Kansainvaellusajan pronssineulat. 17.2.1974.

48. Haapalainen, Helena: Suomen ja Itä-Baltian kontakteja kansainvaellusajalla. 2.12.1974.

47. Seppänen, Kimmo: Suomen ja Skandinavian pronssikauden rakennuslöydöt. 25.11.1974.

46. Peltonen, Pekka: Suomen rannikon ja suurimpien järviemme kampakeraamisesta kronologiasta rannansiirtymisen valossa. 11.11.1974.

45. Kotivuori, Salme: Pronssikauden valinmuotit Suomessa, Virossa ja Latviassa. 28.10.1974.

44. Nurmi, Irmeli: Suomen ja Ruotsin kosketuksia kivikaudella. 30.9.1974.

43. Forss, Aulis: Utajärven Pikkaraisen esihistoriallinen asuinpaikka. 22.4.1974.

42. Asunta, Kirsi: Roomalainen importti Skandinaviassa. 8.4.1974.

41. Strander, Esa: Kokemäen Paistilan Perävainoonmäen kalmiston raunio 14. 11.3.1974.

40. Lepokorpi, Niina: Ornamentiikka Suomen läntisessä pronssikulttuurissa. 4.12.1973.

39. Airola, Leena: Satakunnan museon kiviset reikäkirveet. 12.11.1973.

38. Leino, Hannele: Laitilan Kansakoulunmäen kalmisto vanhemmalla rautakaudella. 22.10.1973.

37. Mattila, Lotta: Suomusjärven kulttuuri ja sen probleema. 8.10.1973.

36. Puhakka, Martti: Kokemäen Paistilan Perävainoonmäen kivikautiset löydöt. 9.5.1973.

35. Mattila, Lotta: Keravan Pisinmäen Suomusjärven kulttuurin asuinpaikka. 26.3.1973.

34.Brusila, Heljä: Kokemäen Paistilan Perävainoonmäen rautakautisen kalmiston raunio 9. 12.3.1973.

33. Heiska, Helena: Kurikan Myllykylän Vierikon kivikautinen asuinpaikka. 26.2.1973.

32. Salmio, Leena: Johannisbergin kumpuhaudat 1, 2, 4, 5, Kvarnbo, Saltvik. 12.2.1973.

31. Jalkanen, Aila: Sysmän Salonsaaren Siivolanpellon polttokenttäkalmisto. 15.1.1973.

30. Aho, Matias: Kokemäen Paistilan Perävainoonmäen rautakautisen kalmiston rauniot 5, 6 ja 7. 5.12.1972.

29. Sivula, Leena: Kokemäen Paistilan Perävainoonmäen rautakautisen kalmiston rauniot 1 ja 4. 20.11.1972.

28. Nordberg, Henri: Halikon Rikalan rautakautisen kalmiston hauta Y. 23.10.1972.

27. Päiviö, Raimo: Vehkalahden Metsäkylän Kuusiston kivikautinen asuinpaikka. 9.10.1972.

26. Virtamaa, Jarkko: Ahvenanmaan neoliittiset savi-idolit. 24.4.1972.

25. Liukkonen, Matti: Mikkelin Visulahden kalmisto, hauta III. 13.3.1971.

24. Sainio, Tuula: Viikinkiaikaiset tasavartiset soljet. 26.10.1971.

23. Ringbom, Åsa: Ruunapäänniemi, en stenåldersboplats i Sulkava socken. 12.10.1971.

22. Pihlman, Aki: Pallonuijat Suomen kivikaudella. 20.4.1971.

21. Bergström, Matti: Viikinkiaikaisista avaimista ja lukoista Suomessa.

20. Haario, Antti: Katsaus Ahvenanmaan kuoppakeraamiseen kulttuuriin. 16.3.1971.

19. Lotvomaa, Anneli: Vanhemman rautakauden kaularenkaat Suomessa. 4.3.1971.

18. Muuronen, Hannu: Vanhemman rautakauden neulamuodot Suomessa. 29.9.1970.

17. Kajala, Ilmo: Korppoolaismäen solki. 28.4.1970.

16. Saikko, Lea: Maarian Taskulan rautakautisen kalmiston hautamuodot. 6.4.1970.

15. Sihvonen, Riitta: Maarian Taskulan rautakautisen kalmiston työkalut, rahat ja astiat. 17.3.1970.

14. Valkama, Marjatta: Maarian Taskulan rautakautisen kalmiston korut ja tekstiilit. 3.3.1970.

13. Alin, Pirkko: Maarian Taskulan rautakautisen kalmiston aseet. 17.2.1970.

12. Lahtiperä, Pirjo: Poltettujen luiden luumääritys Laitilan Salon Sonkkilan kymmenestä haudasta.

11. Muuronen, Hannu: Paimion Askalan Alitalon ja Keskitalon rautakautinen kalmisto. 27.1.1969.

10. Säisä, Rauni: Eurajoen Etukämpän kivikautinen asuinpaikka. 11.11.1969.

9. Luoto, Jukka: Maskun Mäksmäen kalmisto. 14.4.1969.

8. Airola, Tuula: Ihmishahmo Suomen kivikauden taiteessa. 31.3.1969.

7. Koivunen, Pentti: Kurikan Jäniskallion varhaiskampakeraaminen asuinpaikka. 3.3.1969.

6. Lindfors, Marita: Rautakautinen talo Ahvenanmaalla. 17.2.1969.

5. Laitinen, Anu: Suomen rautakauden emalikoristeiset korut. 20.1.1969.

4. Aurell, Pirkko: Pronssikautiset valinmuotit Suomessa. 25.11.1968.

3. Serälä, Eila: Suomen rautakauden hopea-aarteet. 11.11.1968.

2. Karppinen, Eira: Suomen kivikauden meripihkalöydöt. 28.10.1968.

1. Nallinmaa, Terhi: Hattelmalanharjun rautakautinen kätkölöytö. 14.10.1968.


 


Asiasana:
Tagit: