in English
 
 
Laitoksen yhteisopetus

2015 - 2016

 

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?lvv=2015&ops=219&ots=XHKT&kieli=fi

 

Aiempi opetus:

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?lvv=2014&ops=219&ots=XHKT&kieli=fi Kevät 2014:

 

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opetusohjelma/opetusohjelma.htm?lvv=2013&ops=185&ots=XHKT&kieli=fi
 

Syksy 2013

 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteisopetuksena järjestetään:
 
 
 

Luovaa kirjoittamista graduntekijöille, 5op

 
Luova, hauska ja pätevä gradunkirjoituskurssi HKT-laitoksen opiskelijoille.
 
Ajankohta: periodit II ja III
 
Ryhmäkoko: enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä
 
Opettaja: FM Emilia Karjula, kirjoittamisen jatko-opiskelija, luovan kirjoittamisen tuntiopettaja
 
Ilmoittautuminen 21.10.13 mennessä osoitteeseen emilia.k.karjula@student.jyu.fi
 
 
 
Tapaamiset joka toinen torstai klo 10–13 seuraavina päivinä:
 
 • 31.10., seminaarihuone E221, Minerva 2. krs
 • 14.11., seminaarihuone Hovi, Artium 1. krs (HUOM! klo 9 - 12)
 • 28.11., seminaarihuone Hovi, Artium 1. krs (HUOM! klo 9 - 12)
 • 12.12., seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs
 • 9.1., seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs
 • 23.1., seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs
 • 6.2., seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs;
 • 20.2., seminaarihuone Virkkunen, Minerva 1. krs
 
Kurssilla tutustutaan luovan kirjoittamisen työtapoihin ja etsitään niiden avulla uusia lähestymistapoja graduntekoon. Kurssin tavoitteena on helpottaa kirjoittamisen esteiden ylittämistä ja kirjoitusvireeseen pääsemistä, ja vahvistaa kirjoittamiseen liittyviä myönteisiä mielikuvia. 
 
Kurssin pääpaino on kirjoitusharjoituksissa ja palautteen saamisessa ja antamisessa. Harjoituksiin kuuluu itsereflektiota, verryttelykirjoittamista ja kirjallisia ja suullisia dialogiharjoituksia toisten opiskelijoiden kanssa. Reflektoivat harjoitukset pyrkivät selkiyttämään opiskelijoiden käsitystä itsestään kirjoittajina, auttamaan itselle parhaiten sopivien työskentelytapojen omaksumisessa, ja avaamaan uusia näköaloja omaan tutkimusaineistoon. Verryttelykirjoittaminen tähtää kirjoittamisen aloittamisen helpottamiseen ja raakatekstin nopeaan tuottamiseen. Kymmenen minuutin jaksoissa tehtävät nopeat harjoitukset keventävät kirjoittamiseen liittyviä paineita, kuten liiallista itsekritiikkiä. Dialogiharjoitukset taas harjaannuttavat keskustelemaan omasta tutkimusaiheesta ja löytämään yhdistäviä tekijöitä tieteenalojen rajojen yli.
 
Tuntiharjoitusten pohjalta opiskelijat kirjoittavat joka tapaamista varten 1-2 liuskaa opinnäytetyönsä aiheeseen liittyvää tekstiä, jotka luetaan ja kommentoidaan ryhmässä. Teksteissä voidaan harjoitella eri kirjoittamisen eri lajeja, kuten yleistajuista lehtijuttua tai tutkimusaiheen dramatisointia. 
 
Kurssin lopputyönä kirjoitetaan graduaihetta käsittelevä essee tai noin 10 liuskaa valmista gradutekstiä.
 
 
 

Avoin data ja sähköiset aineistot humanistisen tutkimuksen käytössä, 5 op

 
Kurssi järjestetään 4.10. - 29.11. pe 12 - 15, Janus.
Useita luennoitsijoita. Koordinaattori Tapio Onnela.
 
 
 
Humanistisen tutkimuksen aineistot ja työkalut sähköistyvät nopeaan tahtiin. Humanisteille tärkeiden aineistojen määrä on jyrkässä kasvussa: muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Mitä aineistoja eri humanististen alojen tutkijoille on tarjolla? Miten humanistinen tutkimus näitä aineistoja hyödyntää? Mitä tulee ottaa huomioon aineistoja käytettäessä? HKT-laitoksen kaikille oppiaineille tarkoitettu kurssi tarjoaa yleiskatsauksen avoimen datan ja sähköisten aineistojen nykytilaan ja tulevaisuuteen. Kurssilla tarkastellaan aineistojen hallintaa ja käyttöä humanistisen tutkimuksen näkökulmasta.
 
 
 
Kurssi koostuu kaikille yhteisistä luennoista joita täydennetään tarvittaessa oppiainekohtaisella pienryhmätyöskentelyllä.
 
 
 
Kurssin aikataulu: 4.10. - 29.11. (8 luentokertaa) klo 12 - 15, paikkana Janus sekä Adobe Connect ohjelman avulla välitetty lähetys luentosalista, joka myös taltioidaan myöhempää käyttöä varten. Kurssin pienryhmät voivat kokoontua myös kevätlukukauden 2014 aikana. Kurssille ilmoittautuminen alkaa 15.8.2013 ja päättyy 20.9.2013, johon mennessä myös ennakkotehtävä tulee palauttaa.
 
Kurssin kohderyhmä: aineopintojen kandidaattiseminaarivaiheeseen tai syventävien opintojen tueksi.
 
 
 
Kurssin suoritus ja laajuus:
 
Perussuoritus 5 op koostuu ennakkotehtävästä, luentosarjan pohjalta tehdystä esseestä ja loppuraportista johon on sisällytetty kurssipalaute. Pienryhmätehtävän suoritus määritellään kussakin ryhmässä erikseen.
 
Suoritus: Ennakkotehtävä, luennot, pienryhmätyöskentely ja loppuraportti
 
 
 
Ennakkotehtävä:
 
Ennakkotehtävä on motivaatiokirje, joka jätetään ilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkotehtävässä opiskelija esittelee itsensä. Hän tekee selkoa mistä aiheista on kiinnostunut tai mitä tutkii ja kuvailee lyhyesti omat oppimistavoitteensa ja odotuksensa kurssilla. Minkälaisia taitoja itse haluaisi tällä hetkellä kehittää? Muita mahdollisia kysymyksiä liittyen avoimeen dataan ja sähköisiin aineistoihin. Laajuus: 0,5-1 sivua. Ennakkotehtävä palautetaan viimeistään 20.9.2013.
 
 
 
Kurssille ilmoittautuminen kirjautumalla moodleen osoitteessa https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=1605
 
 
 
Luentosarjaan perustuva essee:
 
Suoritus niille jotka eivät osallistu pienryhmätoimintaan. Laajuus 10 sivua.
 
Esseen aiheet ilmoitetaan kurssin alussa.
 
 
 
Pienryhmätyöskentely:
 
Oppiaineiden tai aihepiirien mukaan muodostettavat pienryhmät, joissa keskitytään kunkin oppiaineen näkökulmasta kurssin aihepiiriin. Pienryhmä voi olla myös jonkin erityisaiheen perusteella koottu ryhmä. Pienryhmässä suoritus määritellään erikseen ja se voi olla essee tai osallistuminen johonkin konkreettiseen työprojektiin.
 
 
 
Loppuraportti:
 
Opiskelija arvioi omien oppimistavoitteiden ja odotusten täyttymistä, arvioi omaa oppimistaan ja osallistumistaan, sekä antaa palautetta kurssin kulusta.
 
Laajuus: 1-2 sivua
 
 
 

Kirjallisuus ja hyvinvointi, Luentosarja syksyllä 2013

 
Kirjallisuus ja hyvinvointi luentosarja pureutuu kirjallisuuden ja kirjoittamisen hyvinvointivaikutuksiin. Luentosarja esittelee käytännön kokemuksia kirjallisuuden ja kirjoittamisen tuottamasta ilosta ja voimasta raskaankin arjen keskellä. Kurssi avaa eri alojen opiskelijoille ja jo ammatissa toimiville uusia näkökulmia kirjallisuuden käytöstä hoitotyössä, opetuksessa ja erilaisissa projekteissa.
 
 
 
Luentosarjan toteuttavat yhdessä Turun yliopiston luova kirjoittaminen, Kirjan talo, Osaamispolku-projekti, Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut, Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste, Turun ammattikorkeakoulu (taideakatemia, terveysala, kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat), Turun avoin yliopisto sekä Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivistysala.
 
 
 
Kurssin suorittaminen Turun yliopiston opiskelijoiden osalta:
 
Luennoille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.
 
Kurssi soveltuu luentopassiopetukseksi.
 
 
 
Luentokurssin voi suorittaa 2 op. pituisena kirjoittamalla luentosarjasta kommentoivan ja omia näkemyksiä sisältävän noin kahdeksan liuskan pituisen oppimispäiväkirjan. Luentopäiväkirja palautetaan perjantaina 7.12. mennessä luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Revolle tarepo@utu.fi
 
 
 
Luentosarjan luennoista saa olla pois maksimissaan kahdelta kerralta.
 
Korvaavuudet voi sopia oman pääaineensa edustajan kanssa.
 
Luentosarjaan osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista vaan ilmoittautuminen tapahtuu saapumalla paikalle 1. luennolla ja kirjoittamalla nimensä listaan.
 
 
 
Lisätietoja: TY luova kirjoittaminen, Niina Repo, tarpeo@utu.fi
 
 
 
 

Ohjelma:

 
 • Luento 1: Elämän aarteita
  Aika 16.9.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Tauno Nurmela-sali
  Ohjelma
  klo 16.15 Elämä kenkälaatikossa: Elokuvaohjaaja Tarja Lapila
  klo 16.45 Kirja joka muutti elämäni: Kirjailija Kari Levola
 • Luento 2: Miten päästään alkuun
  Aika 23.9.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Tauno Nurmela-Sali
  Ohjelma
  klo 16.15 Hoitoalan pelisäännöt
  2x45min FT, opiskelija (ylempi AMK-tutkinto), Päivi Linnela-Aniszewski
 • Luento 3: Käytännön kokemuksia
  Aika 30.9.2013 klo 18.00–19.30
  Paikka Tauno Nurmela -sali
  Ohjelma
  klo 18.00 "Jos nämä kissat tässä ovat minulle totta, se on silloin tärkeää!" Sanataide ilona muistisairaan arjessa: Sanataideohjaaja Veera Vähämaa
  klo 18.30 Runomuotokuvatyö sosiaalialan laitoksissa: Muotokuvarunoilija Salla Tuukkanen
  klo 19.00 Sanaa ja kuvaa sopuisasti yhdessä: Suomen kielen ja viestinnän opettaja, toimittaja Ilona Tanskanen
 • Luento 4: Rajankäyntiä ja ihmisten kohtaamista
  Aika 7.10.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Tauno Nurmela -sali
  Ohjelma
  klo 16.15 Terapian ja taidetyön rajankäyntiä: FT Päivi Kosonen
  klo 17.00 Tarinat, terapia ja hyvinvointi: Kirjallisuusterapiaohjaaja Hanna Autio
 • Luento5: Hyvinvoinnin ja voimaantumisen tukeminen
  Aika 14.10.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Turun ammattikorkeakoulu (auditorio Joukahainen B106), Lemminkäisenkatu 30. Sisäänkäynti on Untamonkadun puolelta, tila on sisäänkäynnin läheisyydessä oikealla.
  Ohjelma
  klo 16.15 Turvaa ja tarkoitusta elämään: THT, yliopettaja Pirkko Routasalo
  klo 17.00 Kirjaston, kirjojen ja kirjavinkkauksen mahdollisuuksia: Informaatikko Ella Mustamo, Turun kaupunginkirjasto
 • Luento 6: Nuori sana
  Aika 21.10.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Turun ammattikorkeakoulu (auditorio Joukahainen B106), Lemminkäisenkatu 30. Sisäänkäynti on Untamonkadun puolelta, tila on sisäänkäynnin läheisyydessä oikealla.
  Ohjelma
  klo 16.15 Kokemuksia BassSociety-raptyöpajoista, nuorten kanssa nuorten kielellä: Rap-artisti, tuottaja Niko Toiskallio alias Chyde
  klo 17.00 "Mä ammun teidät kaikki" – opettajan kokemuksia lukiolaisten dramaturgian kursseilta: FM, teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK Marja Kangas
 • Luento 7: Yksinkertaisia työvälineitä
  Aika 28.10.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Turun ammattikorkeakoulu (auditorio Joukahainen B106), Lemminkäisenkatu 30. Sisäänkäynti on Untamonkadun puolelta, tila on sisäänkäynnin läheisyydessä oikealla.
  Ohjelma
  klo 16.15 Kirjailija kentällä - vastaanottokeskuksesta lastenkotiin: Kirjailija Seita Vuorela
  klo 17.00 Lukupiirit kirjastossa: pienryhmäkeskusteluja intiimeistä lukukokemuksista: Palvelupäällikkö Taina Ratia, Turun kaupunginkirjasto
 • Luento 8: Miten taiteen soveltavasta käytöstä syntyy työtilaisuuksia
  Aika 4.11.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Turun ammattikorkeakoulu (auditorio Joukahainen B106), Lemminkäisenkatu 30. Sisäänkäynti on Untamonkadun puolelta, tila on sisäänkäynnin läheisyydessä oikealla.
  Ohjelma
  klo 16.15 VTM Juha Sainio
  Lisäksi CV-pajat
 • Luento 9: Voimauttavat sanat
  Aika 11.11.2013 klo 16.15–17.45
  Paikka Turun ammattikorkeakoulu (auditorio Joukahainen B106), Lemminkäisenkatu 30. Sisäänkäynti on Untamonkadun puolelta, tila on sisäänkäynnin läheisyydessä oikealla.
  Ohjelma
  klo 16.15 Terapeuttisen musiikin tunnekokemukset: Sairaanhoitaja AMK-opiskelijat Tanja Liman ja Anitta Virtanen
  klo 17.00 Voimauttavat sanat: Kirjailija Niina Repo
 
 
 

Mennyt opetus

 

Kevät 2013

 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteisopetuksena järjestetään:
 

Authenticity and its Variations in Visual Culture, 5 op

 
Time: Period IV, Mondays 14-16, 4th March – 6th of May and on Wednesday 3d of April 14-16. Note that no lectures are scheduled for Monday 1.4.
 
Place: Seminar room E325, Minerva 3d floor
 
Lecturer: Natasa Bulatovic Trygg (nabutr(at)utu.fi); guest lecturers Altti Kuusamo (18.3.), Jussi-Pekka Taavitsainen (3.4.), Sirkku Pihlman & Sandor Valy (15.4.) and Jukka Sihvonen (29.4.)
 
Course content: The course is designed to give a wide perspective of terms and practices in art and visual culture regarding concepts of originality and replication. It will present multidisciplinary and cross-cultural framework of the study engaged by various scientific and art object as case studies.
 
Participation: Lectures, readings, essay. The course will be evaluated by essay writing. For further information and remarks of criteria used, participants should take part of Moodle program. Enrolment key for Moodle will be given at the first lesson to the final number of the participants. Language of teaching will be primarily in English. Essays will be accepted in English and Finnish.
 
Registration: NettiOpsu registration 4.-17.2.2013. Total number of participants: 25 students.
 
The course belongs to Art History program but it is designed for students of various disciplines, mainly art history, archaeology, museology and media studies.
 
 
 

Syksy 2012

 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen yhteisopetuksena järjestetään:
 

"Tekstityöläisen näppäimistölle pilkottu leipä"- luovaa kirjoittamista ja työelämävalmiuksia, (2/4 op)

 
Syyslukukaudella 2012 järjestetään luentosarja "Tekstityöläisen näppäimistölle pilkottu leipä", jossa kirjoittamalla toimeentuloa hankkivat ihmiset kertovat työstään. Luentosarja sisältää kahdeksan kahden tunnin luentoa. Luentosarjan yhteyteen järjestetään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille tarkoitettuja pajoja, joissa voi valintansa mukaan pohtia omaa kirjoittajaprofiiliaan tai tutkimista ja kirjoittamista, julkaisemista ja tiedottamista. Lisäksi Turun yliopiston työelämäpalvelut Rekry luennoi aiheesta " Työmarkkinoiden nykytila, tulevaisuuden näkymät ja työnhakutaidot" ja järjestää cv-klinikan.
 
 
 
Opiskelijoiden on mahdollista osallistua ainoastaan luentoihin (myös Rekryn luento ja CV-klinikka), joiden päätteeksi palautetaan kommentoiva luentopäiväkirja, johon on liitetty opiskelijan omia valmiuksia kirjoittajana ja omia työelämävahvuuksia pohtiva osio. Tällöin kurssin laajuus on 2 op.
 
 
 
Jos opiskelija osallistuu luentojen ja luentopäiväkirjan tekemisen lisäksi jompaankumpaan työpajaan on suorituksen opintopistemäärä 4. Pajojen ilmottautumislistat ovat luovan kirjoittamisen ilmoitustaululla Sirkkalan Artiumissa (2 krs.) 6.8.2012 alkaen. Kuhunkin ryhmään (molemmissa pajoissa kaksi) otetaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka suorittavat aineopintoja, syventäviä opintoja tai jatko-opiskelevat.
 
 
 
 
Lisätietoja
Niina Repo, Turun yliopiston luova kirjoittaminen
tarepo@utu.fi, 040-7762970

 
 

Kieli, kirjallisuus, kuvataide

 
(Taiteen kielestä)
 
 
 
Kieli, kirjallisuus, kuvataide -kurssi on alkanut 11.9., mutta sille voi osallistua vielä 18.9. Kurssi korvaa opintosuorituksia kulttuurihistorian ja uskontotieteen opiskelijoille, muiden tulee sopia mahdollisesta korvaavuudesta omassa oppiaineessaan.
 
Kulttuurihistorian opinnoissa kurssi korvaa kohdista A4 Kulttuurihistoriallisia tulkintoja (kohta A4.2), A6 Erikoistumisopintoja, S3 Erikoistumisopintoja tai sopimuksen mukaan.
 
 
ti klo 16-18 Tauno Nurmela-salissa, alkaa 11.9.
 
 
 
Prof. Liisa Steinby, FM Elias Heikkonen, FM Tommi Kotimäki, FL Sakari Ollitervo, dos. Hanna Meretoja; kurssin koordinaattorina toimii FM Tommi Kotimäki (tommi
 
.kotimaki@utu.fi)
 
 
 
Alustava luennon sisällysluettelo:
 
 
 
1. Johdanto: kysymyksenasettelu: taide modernissa maailmassa? arkikieli, tieteen kieli, taiteen kieli (LS)
 
2. Arkaainen kieli- ja runouskäsitys: Homeros (700-l. eaa): mythosna
 
Eriytymiskehitys 600-300-l. eaa.: filosofian synty, historiankirjoituksen synty, runous irralleen uskonnosta. (LS)
 
3. Platon (300-l. eaa.) : kielen ja runouden kritiikki
 
Kratylos: kieli totuuden paljastaja vai konventionaalisia nimityksiä?
 
Platonin runouden (kirjallisuuden) kritiikki: Ion, Valtio
 
Platon: totuuden näyttäytymisen ongelma (LS)
 
4. Aristoteles (300-l. eaa.)
 
kieli ajatusten representaatioina; filosofia asioiden olemusten määrittämisenä; runous opettaa filosofian tuntemia elämisen totuuksia tunteisiin vetoavassa, havainnollisessa muodossa
 
Tulkinnasta, Retoriikka, Runousoppi
 
Runousopin ja retoriikan tradition yhdistyminen koko klassisen kirjallisuustradition ajaksi (so. Aristoteleesta 1700-luvun uusklassismiin) (LS)
 
5. Kieli ja tieto uuden ajan luonnontieteessä: Galilei (1600-l.) (LS)
 
6. ”Esiromantiikka” modernin taidekäsityksen perustana
 
Herder (1770-luvulta lähtien) Tutkielma kielen alkuperästä; Oodista; Kuvanveisto; Heprealaisen runouden hengestä
 
taiteen aistimellinen kieli vs. tieteen abstrakti kieli.
 
taide ja inhimillisen merkitystodellisuuden (maailman) luominen (LS)
 
7. Romantikkojen ”uuden mytologian” projekti: Friedrich Schlegel, Novalis (1790-l.); Hegelin taiteenfilosofia (1800-l. alku) (LS)
 
8.1800-luvun historismi ja hermeneutiikka: Schleiermacher ja Dilthey
 
historismi; miten ymmärtää toisenlaista (LS)
 
9. Kieli, taide ja perspektivismi Nietzschen ajattelussa (1870-luvulta lähtien) (Elias Heikkonen)
 
10. Heidegger taiteesta, kielestä ja olemisen äärellisyydestä (1920-luvulta lähtien) (Tommi Kotimäki)
 
11. Gadamer: taide, kieli ja humanistinen tutkimus (1960-luvulta lähtien) (Sakari Ollitervo)
 
12. Strukturalistiset ja jälkistrukturalistiset käsitykset kielestä, taiteesta ja vallasta (Saussure, Derrida, Foucault, Deleuze) (Hanna Meretoja)
 
13. Johtopäätökset: Kieli, taiteen kieli, taiteen tutkimuksen kieli
 
 
 
(Huom: numerointi 1.-8. ei vastaa luentokertoja vaan asiakokonaisuuksia.)
 
Asiasana:
Tagit: