in English
 
 
Tutkimus ja jatkokoulutus

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen vilkas tutkimustoiminta tapahtuu pääasiassa oppiaineissa. Oppiaineiden ja oppiaineryhmien välillä tehdään paljon yhteistyötä ja laitoksen oppiaineissa koordinoidaan sekä Suomen Akatemian ja säätiöiden rahoittamia tutkimushankkeita että tutkimuskeskuksia.

Laitoksella koordinoidaan kahta valtakunnallista tohtoriohjelmaa (aiemmin tutkijakoulu):

Hkt-laitoksella koordinoituja tutkijakouluverkostoja, joiden rahoitus on päättynyt:

  • Monitieteistä vuonna 1995 toimintansa aloittanutta Itämeren alueen integraation ja vuorovaikutuksen tutkijakoulua johtaa Turun yliopiston rehtori, kulttuurihistorian professori Keijo Virtanen, ja sitä koordinoidaan kulttuurihistorian oppiaineessa. Tutkijakoulun toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia.
  • Kulttuuristen tulkintojen tutkijakoulun vastuullinen yliopisto on 1.1.2009 alkaen Turun yliopisto (Folkloristiikan oppiaine ja Kalevala-instituutti), ja mukana ovat Helsingin yliopisto (folkloristiikka), Joensuun yliopisto (Suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos/perinteentutkimus), Jyväskylän yliopisto (etnologia), Turun yliopisto (uskontotiede) sekä Åbo Akademi (folkloristik och religionsvetenskap).
Asiasana:
Tagit: