in English
 
 
ArtsEqual

​Monitieteisessä ArtsEqual -hankkeessa tutkitaan sitä, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020 -luvun Suomessa.

Kuuden tutkimusryhmän ArtsEqual -tutkimushankkeessa taiteen perinteistä asemaa Suomessa tulkitaan uudelleen siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia. Yhtäältä hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten taiteen nykyisiä palveluja tulisi kehittää tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmista luovan ja osallistuvan kansalaisuuden vahvistamiseksi. Toisaalta hankkeessa analysoidaan mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä ja vankiloissa toteutettujen osallistavien taiteen ja taidekasvatuksen interventioiden hyvinvointivaikutuksia. Taideyliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa ovat mukana Turun yliopiston lisäksi Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos.

Turun yliopistosta hankkeessa on mukana tutkijatohtori Anu Laukkanen. Laukkanen selvittää tutkimuksessaan Taiteen tasa-arvo sosiaali- ja terveyspalveluissa, millaisia merkityksiä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saavat taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä toteuttamassa taiteellisessa työskentelyssä erilaisten osallistujien kanssa. Laukkanen tutkii, millä tavoin taiteellisen toiminnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen risteyskohdassa tunnistetaan, puretaan tai ylitetään eroja sekä sitä, mitkä tekijät tähän vaikuttavat.

Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto.

 
Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 
Tutkijatohtori Anu Laukkanen, FT
Turun yliopisto
 
 

 Linkkejä

 
 

 Rahoittaja