in English
 
 
EVIVA
Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen yksikössä toteutettiin vuosina 2015-2016 arviointitutkimushanke Turun kaupungin EVIVA-toimintaohjelman vaikutuksista. Vapaa-aikatoimialan EVIVA-toimintaohjelman (2011–2015) tavoitteena on ollut ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Monipuolisilla EVIVA-toimilla on pyritty tavoittamaan ja aktivoimaan erityisesti sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevia sekä vapaa-ajan palveluja käyttämättömiä kaupunkilaisia.
 
Tutkimme laadullisen tutkimuksen menetelmin EVIVA-toimintaohjelman vaikutuksia 1) asukkaiden yhteisöllisyyden kokemuksiin, 2) vapaa-aikatoimialan sisäiseen ja toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä uusien toimintatapojen syntymiseen ja pysyvyyteen ja 3) alueellisen yhteistyön toimintamalleihin. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselytutkimusta, puolistrukturoituja yksilö- ja ryhmähaastatteluja sekä tulevaisuusverstasta. 

Tutkimusraportti on luettavissa osana Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön verkkojulkaisu Kipinää: http://kipina.utu.fi/wp-content/uploads/2017/04/EVIVA-Laukkanen.pdf​
 
Hankkeen tutkijoina toimivat FM Ira Ahokas ja FM Katariina Heikkilä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä  FT Anu Laukkanen Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä.

Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 

​FM Ira Ahokas
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

FM Katariina Heikkilä
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

FT Anu Laukkanen
KTT-yksikkö

Tutkimusjohtaja Marja-Liisa Honkasalo
KTT-yksikkö