in English
 
 
EVIVA
Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen yksikössä käynnistyi huhtikuussa 2015 arviointitutkimushanke Turun kaupungin EVIVA-toimintaohjelman vaikutuksista. Vapaa-aikatoimialan EVIVA-toimintaohjelman (2011–2015) tavoitteena on ollut ennaltaehkäisevien vapaa-aikapalvelujen kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Monipuolisilla EVIVA-toimilla on pyritty tavoittamaan ja aktivoimaan erityisesti sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa olevia sekä vapaa-ajan palveluja käyttämättömiä kaupunkilaisia.
 
Tutkimme laadullisen tutkimuksen menetelmin EVIVA-toimintaohjelman vaikutuksia 1) asukkaiden yhteisöllisyyden kokemuksiin, 2) vapaa-aikatoimialan sisäiseen ja toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä uusien toimintatapojen syntymiseen ja pysyvyyteen ja 3) alueellisen yhteistyön toimintamalleihin. Tutkimusmenetelminä käytetään kyselytutkimusta, puolistrukturoituja yksilö- ja ryhmähaastatteluja sekä tulevaisuusverstasta. Näillä menetelmillä saadaan rikasta kokemus- ja käytäntöperäistä aineistoa, jonka perusteella voidaan kuvata, mitä on tehty, arvioida ovatko toimintatavat olleet toimivia ja kolmanneksi saada suosituksia tuleville toimenpiteille. Arvioinnista saatavan tiedon perusteella Turun kaupunki voi kohdistaa Vapaa-aikatoimialan resursseja tarkemmin ja tutkimustietoon perustuen, sekä myös kaupungin työntekijöiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja asukkaiden ääntä kuunnellen. Laadullisessa tutkimuksessa vaikuttavuus ymmärretään erilaisten suhteiden verkostona, ja vaikutukset useiden tekijöiden summana. Tutkimus valmistuu tammikuun 2016 loppuun mennessä.
 
Hankkeessa toimivat FM Ira Ahokas ja FM Katariina Heikkilä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä  FT Anu Laukkanen ja prof. emerita Marja-Liisa Honkasalo Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksiköstä.
 
Ota yhteyttä:
Anu Laukkanen
anu.laukkanen@utu.fi
050 3205 905
Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 

​FM Ira Ahokas
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

FM Katariina Heikkilä
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

FT Anu Laukkanen
KTT-yksikkö

Prof. emerita Marja-Liisa Honkasalo
KTT-yksikkö