in English
 
 
Hauras toimijuus

Hankkeessa tarkastellaan toimijuuden mahdollisuuksia ja rajoituksia hyvinvointivaltion jälkeisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Viime vuosikymmeninä näkemykset yksilöiden valinnanvapaudesta, autonomiasta ja kuluttamisesta ovat alkaneet muokata yhteiskunnallisia palveluja. Tutkimushankkeessa tarkastellaan näiden oletusten ehtoja ja rajoituksia. Monitieteisen tutkimusprojektin tavoitteena on tutkia ihmisten toimijuuden mahdollisuuksia tilanteissa, joissa pitkäaikaissairaus, päihderiippuvuus tai teknologia asettaa sille reunaehtoja.

Teoreettisesti projekti pohjautuu sosiaalisesta kärsimyksestä käytäviin sosiologisiin ja antropologisiin keskusteluihin, relationaalisuuteen, toimijaverkkoteoriaan sekä hallinnan tutkimukseen. Projekti tarjoaa etnografiseen tutkimukseen perustuvan vaihtoehtoisen näkökulman ’hauraasta toimijuudesta’, joka tarkastelee toimintaa nykypäivän elämän, sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisten rakenteiden kontekstissa. Hankkeessa tutkitaan erilaisia toimijuuden rajoitusten muotoja ja tarkastellaan kuinka nykyiset terveydenhuollon käytännöt ja kasvava terveyden epätasa-arvo muovaavat toimijuutta hauraissa elämäntilanteissa.

Tutkimushanketta rahoittaa Suomen Akatemia, ja se toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Projektissa työskentelee kaksi post doc –tutkijaa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 
Prof. emer. Marja-Liisa Honkasalo
Turun yliopisto

FT, PsM Anna Leppo
Helsingin yliopisto 
 
VTT Anna Leppo
Helsingin yliopisto
 

 Linkkejä