in English
 
 
Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi
​Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -hankkeen päätavoitteena oli edistää kulttuurin, taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusta kartoittamalla niiden välisten yhteyksien tutkimisen teoreettisia ja metodologisia mahdollisuuksia. Tutkimuksen rahoittajille laadittiin esitys laajan tutkimusohjelman perustamisesta. Hankkeessa koottiin tieteellisistä asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä ja järjestettiin lukuisia keskeisiä tutkimusteemoja kartoittavia workshopeja. Lisäksi luotiin laaja tutkimusverkosto sekä yhteyksiä alalla toimiviin taiteilijoihin, projektityöntekijöihin ja eri hallinnon alojen edustajiin (Turun kaupunki, THL, TTL, OKM). Hankkeessa tuotettiin tutkimusohjelman perustelumuistio, joka on toimitettu Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan- sekä Terveyden tutkimuksen toimikuntiin.

Hankkeen tutkijaverkoston ensimmäiset seminaarit järjestettiin toukokuussa ja elokuussa 2013.
Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 

Prof. emer. Marja-Liisa Honkasalo
Turun yliopisto

FT Anu Laukkanen
Turun yliopisto

 

 Linkkejä