in English
 
 
Mieli ja toinen

Mieli ja toinen -hankkeessa tutkitaan usean tieteenalan lähtökohdista ihmismielen vuorovaikutusta yliluonnollisina, paranormaaleina ja tuonpuoleisina pidettyjen ilmiöiden kanssa. Monitieteinen hanke perustuu historiantutkimuksen, folkloristiikan, antropologian sekä psykiatrian yhteistyöhön.

Vaikka elinolosuhteet ja tieteellinen tietämys ovat moderneissa yhteiskunnissa kehittyneet, on ihmisillä yhä kokemuksia ja mielikuvia tuonpuoleisesta. Kokeellinen psykologia on osoittanut, että ihmismieli pitää luonnostaan toisia mieliä ruumiista erillisinä, toisin sanoen myös kuoleman yli jatkuvina. Mielen toimintaan kuuluu myös ajattelevien olentojen ja suunnitelmallisuuden näkeminen sielläkin, missä niitä ei tosiasiassa ole.

Tutkijat ovat alkaneet etsiä yliluonnollisten kokemusten ja mielikuvien lähdettä ihmismielestä. Vuonna 2013 käynnistyneessä Mieli ja toinen -tutkimushankkeessa kokeellisiin menetelmiin yhdistetään kulttuuristen aineistojen tutkimus. Näkökulma on uusi ja edellyttää entisten ihmismieltä koskevien asenteiden ravistelua. Yksi niistä on ihmismielen tutkimuksen perustuminen luonnontieteellisille totuuden kriteereille, joihin inhimillinen kokemus ei kuulu. Toinen on länsimaisen tieteen ihmismieltä koskeva käsitys, joka vetää tarkan rajan sisäisen maailman ja ulkomaailman välille. Monissa kulttuureissa mieli käsitetään rajoiltaan huokoiseksi ja siten läpäiseväksi toisille todellisuuksille. Vaikka luonnontieteet kiistävät sellaisen mahdollisuuden, todellista tietoa ihmismielestä voidaan saada vain tutkimalla, millaisia mielikuvia ihmisillä todella on – ei toistamalla sitä, millaiset mielikuvat olisivat luonnontieteiden valossa oikein. Projektin teoreettisena lähtökohtana on inhimillisen kokemuksen variaatio. Metodologisena lähtökohtana ovat ihmisten omat kokemukset ja kertomukset.

Projekti on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Ihmisen mieli -tutkimusohjelmaa (hankenumero 266 573).

Asiasana:
Tagit:
 

 Henkilökunta

 

Prof. emer. Marja-Liisa Honkasalo
Turun yliopisto

FM Kirsi Kanerva
Turun yliopisto

Prof. Jyrki Korkeila
Turun yliopisto

FT Kaarina Koski
Turun yliopisto

VTT Susanne Ådahl
Helsingin yliopisto

FT Pirjo Kristiina Virtanen

Turun yliopisto

Helsingin yliopisto

 

 Linkkejä

 
 

 Rahoittaja