in English
 
 
Opetus
​​

Asklepios-ohjelma (15 op)

Asklepios -ohjelma on Turun yliopiston lääketieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen opintokokonaisuus. Ohjelman tavoitteena on suhteuttaa eri tieteenalojen ihmiskuvia toisiinsa, sekä tarkastella terveyttä, sairautta ja parantamista erilaisista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Ohjelmassa on kahden vuoden välein vaihtuva teema, joka lukuvuonna 2017-2018 on Monikulttuurisu​us ja eriarvoisuus.

Haku Asklepios-ohjelmaan on käynnissä 15.8.-11.9.2017. Lue tarkemmat tiedot ja hakuohjeet Asklepios-ohjelman internetsivuilta.

 

Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari (1-3op)

Kulttuuri ja terveys -seminaari on tarkoitettu tohtorikoulutettaville sekä muille tutkijoille, jotka tekevät opinnäytetyötä tai muuta tutkimusta kulttuuriin, taiteeseen, terveyteen, sairauteen ja/tai hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Seminaari on monitieteinen ja pyrkii edistämään tieteidenvälistä keskustelua. Seminaari tarjoaa osallistujille mahdollisuuden palautteen saamiseen, keskustelemiseen ja verkostoitumiseen. Seminaari kokoontuu kerran kuukaudessa (yht. 9-10 krt/lukuvuosi) ja siihen säännöllisesti osallistumalla voi saada 1 opintopisteen. Osallistumalla seminaariin säännöllisesti sekä tutkimustaan kerran lukuvuodessa esittelemällä voi saada jatko-opintoihin enintään 2 op. Opponointitehtävästä voi saada lisäksi 1 op (arvioinnilla hyväksytty). Seminaari sopii hyvin täydentämään muiden tohtoriohjelmien ja oppiaineiden jatko-opintotarjontaa. 

 

Sisältö

Tutkijaseminaari on kulttuurin ja terveyden tutkimuksen alan säännöllisesti kokoontuva seminaari, jossa esitetään tohtorikoulutettavien ja muiden tutkijoiden omia työn alla olevia hankkeita kuten tutkimussuunnitelmia, artikkelikäsikirjoituksia ja muita tekstejä. Tutkijaseminaarin osallistujia ohjataan tutkimustyön tekemisessä ja keskustellaan tutkimusteemaan, rajaukseen, lähteisiin, tieteelliseen päättelyyn ja kirjoittamiseen sekä metodisiin ja teoreettisiin valintoihin liittyvistä kysymyksistä. 

Toteutustavat

Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari kokoontuu noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Haluatko kommentteja esimerkiksi tutkimussuunnitelmaasi tai artikkelikäsikirjoitukseesi? Jokaisella kerralla voimme käsitellä kaksi työtä. Seminaarissa luettavat tekstit lähetetään Moodle-alueelle viikkoa ennen seminaaritapaamista. Varataksesi ajan oman työsi käsittelyyn ja Moodle-alueelle liittyäksesi ota yhteyttä:  anu.laukkanen@utu.fi.

Kevään 2018 tapaamiset

Tapaamiset ovat torstaisin klo 14.00-16.00 Sirkkalan kampuksella. Jos olet osallistumassa ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä seminaarin vastuuopettajaan Anu Laukkaseen (anu.laukkanen@utu.fi​​​​) niin saat etukäteen jaettavat materiaalit luettavaksesi.

25.1. Suvi Puttonen: LAUMA - kokemuksellinen tutkielma kollektiiveista. Minerva, E104 Virkkunen. HUOM! Illalla klo 19 LAUMA-esitys Ylioppilastetatterissa. ​Lisätietoja Facebookista: https://www.facebook.com/kulttuurijaterveys/​

15.2. Outi Hakola: Kuoleman käsittely suomalaisessa dokumentissa (esitelmä) JA Paula Kangasniemi: Taide sairaanhoidon lisäarvona (tutkimussuunnitelma). Artium, Salonki V108.

22.3. Kia Andell: Arkiymmärryksen ylittävät kokemukset ja asiantuntijuuden rakentuminen JA Maria Johansson: Sairaudesta kertominen ykköstyypin diabeteksessa. Minerva, E104 Virkkunen.

26.4. Jenny Paananen: Yhteisymmärryksen rakentuminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla - artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osan hahmottelua JA Emilia Karjula: Ruumiin tarkkailu ja työstäminen luovien kirjoittajien puheessa. Minerva, E104 Virkkunen.

24.5. Seminar on Community Theatre. Tila ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.


Syksyn 2017 tapaamiset

Syksyn tapaamiskerrat ovat torstaisin klo 14.00-16.00 Sirkkalan kampuksen Minerva-rakennuksessa, 3. kerros, mediatutkimuksen seminaarihuoneessa E323. Jos olet osallistumassa ensimmäistä kertaa, ota yhteyttä seminaarin vastuuopettajaan Anu Laukkaseen (anu.laukkanen@utu.fi​​​​) niin saat etukäteen jaettavat materiaalit luettavaksesi.

14.09.2017
Paula Kangasniemi: Kulttuuripääkaupunkivuosi lisää taloudellista hyvinvointia – Turku 2011 (artikkelikäsikirjoitus)

5.10.2017  (Huom! Aloitamme klo 14.15)
Juulia Ilmarinen: tutkimussuunnitelma
       
2.11.2017
Essi Salama: Päihdekäytön yhteydet kotimaan traumakokemuksiin ja syrjintäkokemuksiin Suomessa
       
30.11.2017
Mari Säisä: Opiskelijayhteisön vaikutus nuoren aikuisen hyvinvointiin

14.12.2017
Annastiina Mäkilä: 1990-luvun alun teksteistä löytyviä resursseja masennuksen kanssa pärjäämiseksi sekä käytettyjen resurssien yhteys kirjoittajan yhteiskuntaluokkaan
Jenni Vaarno: Mothers’ experiences on breastfeeding in two different socio-cultural contexts: Finland and Solomon Islands (artikkelikäsikirjoitus)

Korvaavuus

Tämä on Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön tuottamaa jatkokoulutustasoista opetusta. Kun jatko-opintojen kokonaisuus 60 op kootaan, tämä voi korvata osan Junon kohdasta tutkijaseminaari tai valinnaiset opinnot, riippuen miten hops-ohjaaja/oppiaineen vastuuprofessori jatko-opiskelijan kanssa sopii.

 

Vaadittavat opintosuoritukset

Maisterintutkinto

 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. 

Vastuuopettaja 

FT Anu Laukkanen, tutkijatohtori​​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Opetus lukuvuonna 2017-2018