in English
 
 
Opetus
​​

Asklepios-ohjelma (17-27 op)

Asklepios -ohjelma on Turun yliopiston lääketieteellisen, humanistisen, kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen opintokokonaisuus. Ohjelman tavoitteena on suhteuttaa eri tieteenalojen ihmiskuvia ​toisiinsa, sekä tarkastella terveyttä, sairautta ja parantamista erilaisista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista näkökulmista.

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 6.8.2018 - 3.9.2018. Lue tarkemmat tiedot ja hakuohjeet Asklepios-ohjelman internetsivuilta.

 

Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari (1-3op)

Kulttuuri ja terveys -seminaari on tarkoitettu tohtorikoulutettaville sekä muille tutkijoille, jotka tekevät opinnäytetyötä tai muuta tutkimusta kulttuuriin, taiteeseen, terveyteen, sairauteen ja/tai hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Seminaari on monitieteinen ja pyrkii edistämään tieteidenvälistä keskustelua. Seminaari tarjoaa osallistujille mahdollisuuden palautteen saamiseen, keskustelemiseen ja verkostoitumiseen. Seminaari kokoontuu kerran kuukaudessa (yht. 9-10 krt/lukuvuosi) ja siihen säännöllisesti osallistumalla voi saada 1 opintopisteen. Osallistumalla seminaariin säännöllisesti sekä tutkimustaan kerran lukuvuodessa esittelemällä voi saada jatko-opintoihin enintään 2 op. Opponointitehtävästä voi saada lisäksi 1 op (arvioinnilla hyväksytty). Seminaari sopii hyvin täydentämään muiden tohtoriohjelmien ja oppiaineiden jatko-opintotarjontaa. 

 

Sisältö

Tutkijaseminaari on kulttuurin ja terveyden tutkimuksen alan säännöllisesti kokoontuva seminaari, jossa esitetään tohtorikoulutettavien ja muiden tutkijoiden omia työn alla olevia hankkeita kuten tutkimussuunnitelmia, artikkelikäsikirjoituksia ja muita tekstejä. Tutkijaseminaarin osallistujia ohjataan tutkimustyön tekemisessä ja keskustellaan tutkimusteemaan, rajaukseen, lähteisiin, tieteelliseen päättelyyn ja kirjoittamiseen sekä metodisiin ja teoreettisiin valintoihin liittyvistä kysymyksistä. 

Toteutustavat

Kulttuuri ja terveys -tutkijaseminaari kokoontuu kuukausittain syyskuusta toukokuuhun torstaisin klo 14-16 V108, Salonki, Artium, Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12. Ilmoittaudu seminaariin lähettämällä sähköpostia Anu Laukkaselle: anu.laukkanen@utu.fi, niin saat seminaarin Moodle-alueen kurssiavaimen. Kommmentoitavien seminaarilaisten tekstien lisäksi istuntojen ohjelmaan mahtuu hyvin vapaamuotoisia tutkimushankkeiden tai omien aiheeseen liittyvien julkaisujen esittelyjä. Seminaari-istuntoja voidaan järjestää myös yhteistyössä muun muassa muiden tutkimushankkeiden, verkostojen ja oppiaineiden kanssa. Ota rohkeasti yhteyttä ja ehdota yhteistyötä!  


Kevään 2019 ohjelma

Tapaamiset torstaisin klo 14-16, V108, Salonki, Artium, Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12. ​

10.1. 14.00-16.00

 • Daniel Blackie: Disabling the Industrial Revolution

 • Rachel F. Seidman: Stories to Save Lives: Oral Histories of Health, Illness and Medical Care in the South

14.2. 14.00-16.30

 • Kristina Timonen, tohtorikoulutettava, taidehistoria, TY: Taiteen hyvinvointivaikutukset sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa
 • Päivi Känkänen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Teatteri koulukodeissa
 • Johanna Novák, tohtorikoulutettava, psykologia, TY: Improvisaatiota jännittäjille koulussa

14.3. 14.00-16.00 

 • ​Joni Jaakola, Doctoral student, Sociology, UTU: Gifts and Parasites: The Healthcare Robot Paro and the Logics of Care

This social theory and philosophy-oriented paper offers a framework to analyze changes in the logics of care, and their connections to robots in healthcare. If care can be historically understood as a gift given to one another and given back in return, in many post-industrial societies care has been separated from the sphere of family to an independent area of care labor, obscuring the idea of reciprocity commonly linked to care-as-gift. Correspondingly, the robots utilized in health care yet defy the idea of reciprocity. In care robotics social relations go only one way rendering to the logic of the parasite. Starting with a discussion with the theories of care-as-gift, the paper argues, that the logic of the parasite has (partially) replaced the logic of gift in the organization of care. Furthermore, the human–computer interaction implied in the design of the social robot Paro are analyzed in more detail, elucidating the logic of the parasite in action. 

 • Sarah Holdren, Fulbright scholar: Infant Feeding Narratives in the NICU: A Cross-Cultural Analysis 

In a cross-cultural anthropology study, I analyze the differences in care culture, lactation support, and parental autonomy in Finnish and American neonatal intensive care via families narratives of their NICU experiences. Preliminary findings suggest there is an increased value for the relational aspect of lactation in Finnish NICUs, and this value provides families with more opportunities to practice normative feeding methods. These narratives document the difficulties families experience as they transition to parenthood in a highly medicalized environment and may be significant in understanding how early parenthood is modified by technology.​

11.4. 14.00-16.00 Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus (LaWe) esittäytyy

 • Jenny Paananen ja Milla Luodonpää-Manni: LaWen esittely ja Muistisairauden äärellä -hankkeen esittely
 • Meri Lindeman: Kaksi sukupuolta, monta tilannetta – kaksisukupuolisten henkilöiden puheen tilannevariaatio
 • Markku Nikulin: Suomeksi vai englanniksi?” –  akateeminen kielitaito ja kielitaidon merkitys ei-suomenkielisten akateemisella alalla työskentelevien elämässä​

16.5. 14.00-16.00 

 • Minna Laiti, doctoral student, Nursing science, U. of Turku: Nursing and health care of sexual and gender minority people
 • Kia Andell, doctoral student, Sociology, U. of Turku: Knowledge, subjectivity and narratives of uncanny experiences (article manuscript, available for downloading in Moodle in the beginning of the seminar week, ask anu.laukkanen@utu.fifor the course key)
​As this the last seminar of the year, there will be some refreshments available after the seminar, all welcome!


Korvaavuus


Tämä on Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön tuottamaa jatkokoulutustasoista opetusta. Kun jatko-opintojen kokonaisuus 60 op kootaan, tämä voi korvata osan Junon kohdasta tutkijaseminaari tai valinnaiset opinnot, riippuen miten hops-ohjaaja/oppiaineen vastuuprofessori jatko-opiskelijan kanssa sopii.

 

Vaadittavat opintosuoritukset

Maisterintutkinto

 

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. 

Vastuuopettaja 

FT Anu Laukkanen, tutkijatohtori​​​​​​​​​​

Asiasana:
Tagit:
 

 Opetus lukuvuonna 2018-2019