in English
 
 
Opiskelu kansatieteessä
VI Kansatieteen päivät. Kuvaaja: Jussi Lehtonen​
​Kuten tutkimuksessakin, myös opetuksessa temaattisesti kansatieteen vahvimpia alueita ovat murroskausien tutkimus, kulttuurien kohtaaminen, urbaani kulttuuri ja maaseudun modernisaatio. Oppimismuotoina käytetään mm. seminaareja, luentoja ja ekskursioita sekä ohjattua yksilötyöskentelyä. Merkittävässä osassa on myös tiedon hankintaan perehdyttävä kenttätyöharjoittelu, johon opiskelija tutustuu ensimmäisen kerran perusopintojen Työseminaarissa ja syvällisemmin aineopintojen kenttätyökurssilla. Perusopinnot ovat lähes kokonaisuudessaan kontaktiopetusta ja aineopinnoissakin kirjatenttien osuus on pyritty pitämään hyvin vähäisenä.
 
Kansatieteen opiskelun aloittaa vuosittain noin 10 uutta opiskelijaa. Kaikkiaan kansatieteen opiskelijoita Turun yliopistossa on runsaat
sata ja jatko-opiskelijoita noin 30.
Kansatieteen voi vapaasti valita
sivuaineeksi; sivuaineopiskelijat
ilmoittautuvat ennen opintojen aloitusta oppiaineen toimistossa.
 
Asiasana:
Tagit: