in English
 
 
Opinnot
Oppiaineen syysretkellä 2009. ​Kuvaaja: Jussi Lehtonen.

 

Kansatide, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri opetussuunnitelmat löytyvät opinto-oppaasta.
 
 

Perusopintojen suorittaminen kansatieteessä

Pääaine

Kaikki kansatieteen, folkloristiikan ja uskontotieteen pääaineopiskelijat suorittavat 25 op:n perusopinnoista kurssit P1, P2 ja P3. Kansatieteeseen suuntautuva opiskelija suorittaa näiden lisäksi kansatieteen kursseista K1-5 yhteensä vähintään neljä kurssia. Opiskelija voi halutessaan suorittaa korvaavana yhden kurssin folkloristiikan tarjonnasta F1-5 tai hän voi suorittaa kaikki kurssit kansatieteen tarjonnasta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijan pääaineen valinta suoritetaan kevätlukukaudella.  

 

Sivuaine

Kansatieteen sivuaineopiskelija muualta kuin folkloristiikasta tai uskontotieteestä suorittaa kurssit P1-3 sekä kansatieteen kursseja vähintään neljä valikoimasta K1-5, yhteensä 25 op. Mikäli sivuaineopiskelija on aiemmin suorittanut toiseen kulttuurien tutkimuksen oppiaineeseen kurssit P1-3, hän tekee kaikki kansatieteen kurssit K1-5 eli yhteensä 15 op.

Folkloristiikan tai uskontotieteen opiskelija, joka on suorittanut aiemmin kurssit P1-3, ei suorita näitä kursseja uudelleen vaan ainoastaan vähintään neljä kansatieteen kurssia valikoimasta K1-5. Folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijalle, joka on omaan pääaineeseensa suorittanut kurssit P1-3, on kansatieteen sivuainekokonaisuus näin ollen 15 op:n laajuinen. Myös oppiaineryhmän ulkopuolelta tulevat opiskelijat suorittavat P1-3 opinnot vain kerran.

Lisätietoja perusopintojen suorittamisesta antaa tohtorikoulutettava Maija Mäki, maija.j.maki(at)utu.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asiasana:
Tagit: