in English
 
 
Opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat

Kansatieteen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat

Turun yliopiston opetussuunnitelmat laaditaan kaksivuotisiksi. 

Edeltävien vuosien kansatieteen opetussuunnitelmat ja opetusohjelmat löytyvät  humanistisen tiedekunnan opinto-oppaasta. Vanhempia oppaita pääsee yhä selaamaan klikkaamalla opinto-oppaan vasemman yläkulman lukuvuosilaatikon mustaa nuolinäppäintä.


Perusopintojen suorittaminen kansatieteessä

Pääaineen perusopinnot

Kaikki kansatieteen, folkloristiikan ja uskontotieteen pääaineopiskelijat suorittavat 25 op:n perusopinnoista kurssit P1, P2 ja P3 (yht. 13 op). Kansatieteeseen suuntautuva opiskelija suorittaa näiden lisäksi kansatieteen kursseista K1-5 yhteensä vähintään neljä kurssia (yht. 12 op). Näistä opiskelija voi halutessaan suorittaa korvaavana yhden kurssin folkloristiikan tarjonnasta F1-5 tai hän voi suorittaa kaikki kansatieteen kurssit.
Ensimmäisen vuoden opiskelijan pääaineen valinta suoritetaan kevätlukukaudella. Syyslukukaudella 2014 opintonsa aloittaneet valitsevat laittavat haluamansa pääaineen 20.4.2015 mennessä ilmoittamalla tarvittavat tiedot oppiaineen toimistosihteerille. Opiskelija laittaa järjestykseen oppiainetoiveensa 1–3. Tarvittaessa opiskelijan pääaine määräytyy 1. vuoden opintomenestyksen perusteella. Pääaineen vaihto on myöhemmin mahdollista tiedekunnan normaaleiden pääaineenvaihtosäädösten mukaisesti. Pääaineen valinnan käytännöistä tiedotetaan erikseen kevätlukukauden aikana.
 

Sivuaineen perusopinnot

Kansatieteen sivuaineopiskelija muualta kuin folkloristiikasta tai uskontotieteestä suorittaa kurssit P1-3 sekä kansatieteen kursseja vähintään neljä valikoimasta K1-5, yhteensä 25 op. Mikäli sivuaineopiskelija on aiemmin suorittanut toiseen kulttuurien tutkimuksen oppiaineeseen kurssit P1-3, hän tekee kaikki kansatieteen kurssit K1-5 eli yhteensä 15 op.
 
Folkloristiikan tai uskontotieteen opiskelija, joka on suorittanut aiemmin kurssit P1-3, ei suorita näitä kursseja uudelleen vaan kaikki kansatieteen kurssit K1-5. Folkloristiikan ja uskontotieteen opiskelijalle, joka on omaan pääaineeseensa suorittanut kurssit P1-3, on kansatieteen sivuainekokonaisuus näin ollen 15 op:n laajuinen. Myös oppiaineryhmän ulkopuolelta tulevat opiskelijat suorittavat P1-3 opinnot vain kerran eli kansatieteen sivuainekokonaisuus on siinä tapauksessa 15 op.
 
Lisätietoja perusopintojen suorittamisesta kansatieteessä antaa tohtorikoulutettava Maija Mäki, maija.j.maki@utu.fi.
 
 
 

 

Asiasana:
Tagit: