in English
 
 
Vastausohjeet ja vanhoja valintakoekysymyksiä

​Vastausohjeet ja vanhoja kysymyksiä

Tenttikysymyksiin vastaaminen

   1. Kuuntele ja lue tarkasti annetut ohjeet
   2. Kirjoita nimesi ja muut tarvittavat tiedot vastauspaperiin
   3. Katso kaikki tehtävät ja mieti, missä järjestyksessä ne kannattaa tehdä
   4. Tee aikataulu. Tämä on tärkeää, jotta ehdit vastata kaikkiin kysymyksiin
   5. Lue kysymys tarkasti, jotta osaat rajata vastauksen - älä lavertele ja kirjoita kaikkea tietämääsi, vaan kohdista vastaus kysyttyyn.
   6. Suunnittele vastaus. Kokoa toiselle paperille kaikki asiat, jotka aiot kirjoittaa vastaukseen. Tarkista, liittyvätkö asiat kysyttyyn. Mieti tarkkaan jäsennelty, johdonmukaisesti etenevä vastaus, joka on opettajan helppo lukea. Ota huomioon kysymyksen vastaamiseen käytettävissä oleva aika.
   7. Kirjoita. Kirjoita teksti lausein, ei ranskalaisin viivoin (poikkeuksena pitkät listat). Keskity pääkohtiin. Jos aikaa jää, kerro myös yksityiskohdista. Lisää tarpeen mukaan tiedon sovellusesimerkkejä tai omia kokemuksiasi asiasta (käytä harkintaa!). Kirjoita vastaukset selkeällä, luettavalla käsialalla.
   8. Tarkista. Lue vastauksesi läpi. Korjaa ja lisää asioita, jos koet sen tärkeäksi.
   9. Katso, että paperissasi on kaikki tarvittavat tiedot.
 

Valintakoekysymyksiä

2016

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen valintakoe

Valintakoekirja Askel kulttuurien tutkimukseen, toim. Jaana Kouri. Turku 2016

 
1. Essee. Kirjoita essee (max. 4 s.) aiheesta ”Aineeton ja näkymätön kulttuurien tutkimuksen tutkimuskohteina”
 
2. Käsitteet. Määrittele lyhyesti (1 tekstikappale) seuraavat käsitteet:
Toimijuus
Performanssi
Muistiorganisaatiot
Hiljainen tieto
Autenttisuus
 
3. Aineistotehtävät (Aineistot eivät ole esillä tekijänoikeussyistä.)
3A. Tekstianalyysi. Analysoi ja tulkitse oheinen blogiteksti. Valitse tarkastelusi perustaksi yksi tai useampi valintakoekirjassa käsitelty teema. Pohdi myös laajemmin, minkälaisia tutkimuskysymyksiä kulttuurintutkija voisi esittää tämän kaltaiselle aineistolle.
3B. Tarkastele, analysoi ja tulkitse sanallisesti yhtä valokuvaa. Ota analyysissasi huomioon kokeeseen lukemasi kirja.
 

2015

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen valintakoe

Valintakoekirja Askel kulttuurien tutkimukseen, toim. Jaana Kouri. Turku 2015

 
1. Essee. Kirjoita essee (max. 4 s.) aiheesta ”Arki kulttuurien tutkimuksen kohteena”.
 
2. Käsitteet. Määrittele lyhyesti (1 tekstikappale) seuraavat käsitteet:
memoraatti
rituaali
kulttuuriperinnöllistämisprosessi
kotiseutu
refleksiivisyys
 
3. Aineistotehtävät (Aineistot eivät ole esillä tekijänoikeussyistä.)
A) Tekstianalyysi. Analysoi ja tulkitse seuraava teksti. Valitse yksi tai useampi valintakoekirjassa käsitelty teema ja sovella sitä/niitä tarkastelussasi. Pohdi myös, mitä erilaisia tutkimuskysymyksiä kulttuurintutkija voisi esittää, kun aineistona on tämän kaltainen teksti.
 
B) Kuva-analyysi. Tarkastele, analysoi ja tulkitse sanallisesti yhtä valokuvaa. Ota analyysissasi huomioon kokeeseen lukemasi kirja.
 
 
Asiasana:
Tagit: