in English
 
 
Kansatieteen abi-sivut

​Aineellisen ja esineellisen kansankulttuurimme ohella etnologia lähestyy esimerkiksi teollistumista, kaupungistumista, uusia etnisiä vähemmistöjä siinä missä ympäristön- ja ilmastonmuutostakin.

Kulttuurien tutkimuksen oppiaineperheen arkeologia, folkloristiikka, etnologia, uskontotiede ja museologia toimivat läheisessä yhteistyössä. Monet opetukselliset ja tutkimukselliset hankkeet toimivat kuitenkin yli tiedekuntarajojen. Kansalliseksi tieteeksi määritelty etnologia on toiminnaltaan erittäin kansainvälistä, joka näkyy mm. laajoina ja toimivina vaihtosuhteina sekä ylikansallisina tutkimushankkeina.

Eräs etnologian kulmakivistä on kenttätyö. Useimmat opiskelijat ja tutkijat hankkivat omat aineistonsa "omilta kentiltään", sijaitkoon tutkimuskohde Kuolassa tai Puolassa.

Etnologia tuottaa perustutkimuksen ohella laajalti soveltavaa tutkimusta vaikkapa etnisten ryhmien kohtaamisesta, lähiöiden arkielämästä tai nuorison alakulttuureista. Tutkimuksia hyödynnetään yhdyskuntasuunnittelussa, kulttuurimarkkinoinnissa ja esimerkiksi alueellisessa kehitystyössä.

Lähde siis löytöretkelle! Tee ensimmäiset kenttätyösi verkossa! Etsi kansatieteen ja etnologian sisältöjä. Löydät historiaa toteuttavan ja elävän kansan ja sen arkielämän. Opit ymmärtämään miten pielaveteläinen talonpoika 1800-luvulla, kartanon rouva 1900-luvulla tai osuuskaupan kassa 2000-luvulla on rakentanut ja rakentaa suomalaista kansankulttuuria ja elää omaa elämäänsä! Rintamalinjasi voit päättää itse!

Tutustu kansatieteeseen eli etnologiaan oheisten linkkien avulla ja kysy lisää henkilökunnaltamme!

Asiasana:
Tagit: