in English
 
 
Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opiskelijoiden kannattaa tutustua itsenäisesti opinto-oppaaseen ja oppiaineen/yliopiston kotisivuihin, joilta löytyy runsaasti tietoa opinnoista ja opiskelijaelämästä. Oppiaineen henkilökunnalta voi kuitenkin myös kysyä neuvoa kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa. Pääsääntönä on, että tiettyyn opintojaksoon liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä opintojaksosta vastaavan opettajan puoleen (tieto tästä löytyy opetussuunnitelmasta ja opetusohjelmasta). Henkilökuntaa kannattaa lähestyä joko vastaanottoaikana tai sähköpostin välityksellä.
 

Oppiaineen opintoneuvonta

Oppiaineessa yliopisto-opettaja auttaa opiskelijoita kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Jos siis et tiedä, keneen ottaa jossakin asiassa yhteyttä, ota yhteyttä yliopisto-opettajaan, joka vastaa kysymykseesi tai ohjaa sinut oikealle henkilölle. Yliopisto-opettaja vastaa myös kotimaisissa korkeakouluissa suoritettujen yksittäisten kansatieteen opintojen korvaavuuksista.
 

Kansainväliset asiat

Kansainvälisten asioiden suunnittelija auttaa opiskelijoita opiskelijavaihtoon ja ulkomailla suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämiseen liittyvissä kysymyksissä.
 

Tuutorit

Opintojen alkuvaiheessa erityisen suuri rooli on tuutoreilla, jotka tutustuttavat opiskelijat akateemisen elämän käytäntöihin.
 
Jokaiselle uudelle opiskelijalle nimetään opettajatuutori, joka tutustuttaa opiskelijan oppiaineen toimintaan ja tieteelliseen elämään liittyviin kysymyksiin.
 
Opiskelijatuutorit puolestaan opastavat opiskelijaelämään ja opiskeluun liittyvissä käytännöissä. Opiskelijoiden kannattaa myös tutustua kansatieteen, uskontotieteen ja folkloristiikan opiskelijajärjestö Seita ry:n sekä TYY:n toimintaan.
 

Tiedekunnan opintoneuvoja ja opintopäällikkö

Tiedekunnan opintoneuvoja ja opintopäällikkö auttavat tutkinnon kokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä; näihin kuuluvat esimerkiksi kieliopintoihin, yleisopintoihin ja tutkintoon kuuluviin pakollisiin opintoihin liittyvät asiat.
 

Neuvonta sivuaineiden opinnoissa

Sivuaineiden opintoihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä kyseisen oppiaineen toimistoon tai opiskelijoiden neuvonnasta oppiaineessa vastuussa olevaan henkilöön.
 

Ura- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut auttaa urasuunnittelussa ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
 

Yliopiston opiskelijapalvelut

Yliopiston opiskelijapalvelut auttavat opiskelijarekisteriin, ilmoittautumiseen ja opintotukeen sekä yliopistoliikuntaan ja opintohallinnon alaan kuuluvien sähköisten tietojärjestelmiin liittyvissä asioissa.
Asiasana:
Tagit: