in English
 
 
Palvelut ja yhteistyö
​VI Kansatieteen päivät. Kuva: Jussi Lehtonen.

Kansatiede on laaja-alaisena yhteiskuntasidonnaisena tieteenalana vahvasti mukana paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa kehitys- ja yhteistyötoiminnassa. Monet opinnäytteet ja tutkimukset sekä hankkeet liittyvät kiinteästi yhteiskunnassa käynnissä oleviin muutosprosesseihin ja teemoista käytäviin keskusteluihin. Kansatieteellinen tutkimus kykenee tarjoamaan merkittäviä uusia näkökulmia ja käytännön soveltamismahdollisuuksia monille eri toimijoille ja ilmiöille.

Yhteydet oppiaineen sidosryhmiin ovat tärkeitä ja niitä ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Uusia yhteistyökumppaneita tulee helposti uusien tutkimusprojektien kautta, mutta myös henkilökohtaiset yhteydet eri aloille ovat hyvin merkittäviä ja antavat paljon arvokasta tukea ja tietoa puolin ja toisin.

Mikäli Te tai edustamanne organisaatio olette kiinnostuneet esimerkiksi jostakin seuraavassa luetellusta yhteistyön muodosta, ottakaa yhteyttä kansatieteen professori Helena Ruotsalaan, helena.ruotsala@utu.fi.

  • maksettu opinnäyte tarjoamastanne aiheesta
  • opinnäytteen tekeminen tarjoamastanne aiheesta opiskelijaa muuten kuin rahallisesti tukien (matkat, majoitus, aineistot, haastateltavat, materiaalit...)
  • tutkimus- ja julkaisuyhteistyö, esimerkiksi yhteisen tutkimushankkeen kehittely
  • vaihtosuhteiden kehittäminen ja uusiminen
  • asiantuntija-esitelmät ja/tai -artikkelit

Oppiaineellamme on vuosikymmenien kokemus edellä esitellyistä toimintatavoista. Varsin rajallisista opiskelijamääristä johtuen sopivaa opinnäytteen tekijää ei aina välttämättä löydy heti.


Asiasana:
Tagit: