in English
 
 
Valmistuneet väitöskirjatutkimukset

Kansatieteen oppiaineesta valmistuu väitöskirjoja nykyisin lähes vuosittain ja lisäksi useita on valmisteilla koko ajan. Voit tutustua tekeillä oleviin väitöskirjoihin oppiaineen Henkilökunta-sivulla olevilla tutkijoiden omilla kotisivuilla.


Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen väitöskirjat 2000-luvulla

2017


2016

2013


2012


2011


2010


2009


2008

  • Katriina Siivonen: Saaristoidentiteetit merkkien virtoina: varsinaissuomalainen arki ja aluekehitystyö globalisaation murroksessa.


2002

  • Helena Ruotsala: Muuttuvat palkiset. Elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930-1995.


2000

  • Eero Sappinen: Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työväestön elämäntavoista ja niiden paikallisista Raumalaisista piirteistä.


Aiempia väitöskirjoja:

  • Marjut Anttonen: Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. 1999.
  • Virpi Nurmi: Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella. 1989. 
  • Outi Tuomi-Nikula: Keskipohjalaisen kalastajan vuosi: Keski-Pohjanmaan suomenkielisen rannikon ammattimaisen kalastuksen ja hylkeenpyynnin muuttuminen 1800- ja 1900-luvulla. 1982. 
  • Veikko Anttila: Järvenlaskuyhtiöt Suomessa. Kansatieteellinen tutkimus. 1967. 


Täydellisen luettelon oppiaineen valmistuneista opinnäytteistä löydät arkistomme kotisivuilta.


Asiasana:
Tagit: