in English
 
 
Julkaisuluettelo

Julkaisut 2010-

Kansatieteen julkaisusarjat 1959-2009

 

SCRIPTA ETHNOLOGICA

1. Toivo Vuorela, Über den volkskundlichen Unterricht an der Universität Turku in den Jahren 1955-1959. 1959, 8 s. Loppuunmyyty
 
2. Ilmar Talve, Suomen varpaiset ja sen taustaa. Summary: The Finnish "toe-moneying" and Its Background. 1959, 20 s. Loppuunmyyty
 
3. Toivo Vuorela, Jouluoljet. Referat: Das Weihnachtsstroh. 1960, 40 s. Loppuunmyyty
 
4. Toivo Vuorela, Die finnischen Würste. 1960, 54 s. Loppuunmyyty
 
5. Ilmar Taive, Virolainen sauna. Summary: The Estonian Sauna (bath). 1960, 27 s. Loppuunmyyty
 
6. Ilmar Talve, Lemlahden kylä. Referat: Das Dorf Lemlahti. 1960, 44 s. Loppuunmyyty
 
7. Kustavin kansankulttuuria. Referat: Zur Volkskunde des Kirchspiels Kustavi. 1961, 41 s. Loppuunmyyty
 
8. Ilmar Talve, Huomioita kylien muuttumisesta Paattisten pitäjän pohjoisosassa. Referat: Über die Veränderung der Dörfer im nördlichen Teil des Kirshspiels Paattinen. 1961, 27 s. Loppuunmyyty
 
9. Liisa Ranne, Eräs turkulainen vaskisepänverstas. Referat: Eine Kupferschmiede in Turku. 1961, 15 s. Loppuunmyyty
 
10. Ilmar Talve, Satakunnan uittotyöläisistä. Referat: Die Flösser in Satakunta. 1961, 41 s. Loppuunmyyty
 
11. Ilmar Talve, Keinu ja keinuminen Suomessa. Summary: Swings and seinging in Finland. 1961, 47 s. Loppuunmyyty
 
12. Ilmar Talve, Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua. Summary: On the Work, Working Hours, and Wages of Sawmill Workers in Finland before 1920. 1962, 31 s. Loppuunmyyty
 
13. Hertta Saarikivi, Littoisten verkatehtaan työoloista vv. 1880-1920. Referat: Über die Arbeitsverhältnisse an der Tuchfabrik in Littoinen 1880-1920. 1963, 29 s. Loppuunmyyty
 
14. Ilmar Talve, Suomalainen kansatiede. Summary: Finnish Ethnology. 1963, 43 s. Loppuunmyyty
 
15. Lasse Laaksonen, Turkulaisten julkisia vappuperinteitä vuosina 1919-1960. Referat: Das öffentliches Feiern des 1. Mai in Turku von 1919 bis 1960. 1963, 21 s.
 
16. Ilmar Talve, Kannakselainen säärikokko. Referat: Das Johannisfeur auf der karelischen Landenge. 1964, 19 s. Loppuunmyyty
 
17. Lauri Honko, Siirtymäriitit. Summary: The Rites of Passage. 1964, 29 s. Loppuunmyyty
 
18. Ilmar Talve, Arbeit und Lebensverhältnisse der finnischen Bahnbauarbeiter und Eisenbahner im Lichte der aufgezeichneten Erinnerungen. 1964, 40 s. Loppuunmyyty
 
19. Veikko Anttila, Lohenpyynti Sumisaaren karsinapadossa. Referat: Der Lachsfang im Karsinawehr von Sumisaari im Fluss Tornionjoki. 1965, 36 s. Loppuunmyyty
 
20. Ilmar Talve - J. Eenilä, Lisiä kansanomaiseen tekniikkaan. Referat: Beinträge zur volkstümlichen Technik Finnlands. 1965, 38 s. Loppuunmyyty
 
21. Jukka Eenilä, Uitto ja uittotyöläiset Paimionjoen vesistössä. Referat: Die Flösserei und die Flösser im Gewässer des Flusses Paimionjoki (Eigentliches Finnland). 1965, 28 s.
 
22. Ilmar Talve, Gratulationstavlor i Åbo Stads historiska museum. Referat: Die Glückwunschtafeln im Historischen Museum der Stadt Turku. 1966, 38 s.
 
23. Tuuli Åkerman, Satakuntalaisen ruokatalouden muuttumisesta 1900-luvulla. Referat: Über die Veränderungen im Küchenhaushalt in der Provinz Satakunta während des 20. Jahrhunderts. 1966, 43 s. Loppuunmyyty
 
24. Veikko Anttila, Hirvenmetsästysseurueet Suomessa syksyllä 1966. Referat: Die Elchjagdgenossenschaften in Finnland im Herbst 1966. 1968, 32 s.
 
25. Veikko Anttila, Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona 1885-1967. Referat: Der Eisnetzfang in Rymättylä 1885-1967 -ein Erwerbszweig im Wandel. 1968, 23 s. Loppuunmyyty
 
26. Virpi Nurmi, Skinnarvikin lasitehdas - puhallettua ikkunalasia. Referat: Die Glasfabrik in Skinnarvik - geblasenes Fensterglas 1875-1934. 1969, 30 s. Loppuunmyyty
 
27. Matleena Tornberg, Kuusamolainen suurperhe työ- ja elinyhteisönä. Referat: Eine Grossfamilie in Kuusamo als Arbeits- und Lebensgemeinschaft vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Winterkrieg 1939. 1971, 30 s.
 
28. Markku Aukia, Turun satamamiehistä vuosina 1889-1939. Summary: Dockworkers in Turku, 1889-1939. 1972, 58 s. + 11 kuvasivua.
 
29. Toivo Tikkanen, Rannikkokalastuksemme koneellistumisesta 1870-luvulta 1920-luvulle. Referat: Über die Industrialisierung der finnischen Kustenfischerei zwischen 1870 und 1930. 1973, 29 s.
 
30. Ilmar Talve, Suomessa käytetyistä veriruoista. Referat: Über die finnischen Blutspeisen. 1974, 34 s.
 
31. Tuula Leimu, Suomen teollisuustyöväestön työvaatteista. Summary: Working clothes worn by Finnish industrial workers in the late 19th and early 20th century. 1977, 30 s.
 
32. Bibliography of llmar Talve 1934-1979, 48 s. Loppuunmyyty
 
33. Leena Hilpinen, Pihtirasvaa ja vetolaastaria - Suomen teollisuustyöväestön tulokastavoista 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Summary: Initation rites among Finnish factory workers. 1981, 19 s.
 
34. Ilmar Talve, Turun yliopiston kantieteen laitos 1958-1983. Summary: Institute of Ethnology, University of Turku. 1984, 89 s. Loppuunmyyty
 
35. Ilmar Talve, Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi. Referat: Feste in Finnland an Siebensch läfer. 1986, 36 s.
 
36. Kirsti Stenvall, Kirjallisuusluettelo kansatieteellisestä ja folkloristisesta työväestön tutkimuksesta Suomessa v. 1918-1986. Summary: A bibliography of Finnish ethnologic and folkloristic research carried out between 1918 and 1986 concerning the working class. 1987, 32 s.
 
37. Ilmar Talve, Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla. Referat: Von der Braut zur jungen Frau: Die Struktur der Hochzeitszeremoniells bei den Ostseefinnen. 1987, 44 s. Loppuunmyyty
 
38. Ilmar Talve, Kalmisto - hautausmaa - kirkkotarha. Kulttuurihistoriaa Suomen hautausmailla. Summary: Finnish graveyards and their history. 1988, 24 s.
 
39. Ruth-E. Mohrmann, Social Transformation in Rural and Urban Societies in Modern Times - methods, issues and goals of German Folklore Schools. 1990, 24 s.
 
40. Matti Räsänen, Etnologisen perhetutkimuksen näkökulmia Suomessa. Summary: Approaches to Family Research in Finnish Ethnology. 1991, 39 s.
 

SCRIPTA ETHNOLOGICA ABOENSIA 

41. Arki ja ympäristö. Matti Räsänen 60-vuotta 8.5.1994. Toim. Pekka Leimu et al. Summary: Everyday Life and Environment. 1994, 170 s. Loppuunmyyty
 
42. Nicolae Constantinescu, Romanian Traditional Culture. An Introduction. 1996, 122 s.
 
43. Katri Suikki-Honkanen, Los Pacos - Suomalaiskylä Espanjassa. Summary: Los Pacos - The Finnish Village in Spain. 1996, 160 s.
 
44. Teija Norvanto, Martat maailmalla. Marttaliiton kehitysyhteistyö Sambian itäisessä maakunnassa vuosina 1988-1992. Summary: The Marthas Abroad. Development Co-operation by the Martha Organization in the Eastern Province of Zambia in 1988-1992. 1998, 132 s.
 
45. Ilmar Talve: Bibliografia 1934-1998 LXXX annorum 17.1.1999. Toim. (Ed. by) Timo J. Virtanen. Turku, Turun yliopisto, kansatiede 1999, 67 s.
 

KANSATIETEEN MONISTESARJA -- REPORTS

1. Turun yliopiston Kansatieteen laitoksen käsikirjoitusarkiston luettelo l (KTL 1-530). 1967, 32 s. Loppuunmyyty
 
2. Veikko Anttila, Kansankuttuurin keruun ja tutkimuksen vaiheita Suomessa. 1968, 44 s. Loppuunmyyty
 
3. Liisa Lempiäinen, Karjalan Kannaksen ruokataloudesta ja sen muuttumisesta 1900-luvulla. Referat: Der Küchenhaushalt auf der Karelischen Landenge ung seine Veränderung im 20. Jahrhundert. 1968, 59 s. Loppuunmyyty
 
4. Markku Onttonen, Raudun Pietarin-kauppa. Abstract: Trade with St. Petersburg in the Commune of Rautu. 1970, 47 s.
 
5. Tuulikki Haanpää, Pyykin pesu ja käsittely Lounais-Suomessa n. 1880-1960. Zusammenfassung: Wäschewaschen und Wäschebehandlung in Südvestfinnland in der Zeit von etwa 1880-1960. 1975, 7S s. + kuvaliitteitä.
 
6. Ilmar Talve, Euroopan kansat 1. 1971, 74 s. Loppuunmyyty
 
7. Virpi Nurmi, Skinnarvikin lasitehdasyhdyskunnan aktiviteettikenttä vuosina 1875-1934 vihki-, kaste- ja muuttokirjojen valossa. Zusammenfassung: Das Betätigungsfeld der Glasfabriksgemeinschaft Skinnarvik in den Jahren 1875-1934 im Licte der Verzeichnisse der Getrauten, Getauften sowie Weg- und Zugezogenen. 1971, 69 s. Loppuunmyyty
 
8. Eero Sappinen, Friitalan nahkatehtaan työntekijöiden työstä ja elinoloista vuosina 1892-1939. Summary: On the Work and Living Conditions of Workers at Friitala Leather Factory during 1892-1939. 1974, 77 s.
 
9. Turun Yliopiston Kansatieteen laitoksen käsikirjoitusarkiston luettelo II (TYKL 1-850). 1974, 63 s. Loppuunmyyty
 
10. Matleena Tornberg, Aura ja äes Varsinais-Suomessa historiallisten lähteiden valossa. Zusammenfassung: Der Ard, der Pflug und die Egge des Eigentlichen Finnland im Lichte der historischen Quellen. 1974, 77 s. Loppuunmyyty
 
11. Pekka Leimu, Liikennereitit ja niiden käyttö Paltamossa 1800-1970. Summary: Communication Routes and their Use in Paltamo Parish in Northern Finland, 1800-1970. 1976, 128 s.
 
12. Tuula Leimu - llmar Talve, Kansankulttuurin muuttumisesta Suomen maaseudulla n. 1880-1940. Raportti esitutkimuksesta v. 1976. Deutsches Referat: Über die Veränderung der ländlichen Volkskultur in Finnland etwa 1880-1940. Bericht über die Voruntersuchung i. J. 1976. 1976, 207 s. Loppuunmyyty
 
13. Marja Salkoranta, John Barkerin puuvillatehtaan työntekijöiden työ- ja asunto-olosuhteista 1900-1940. Summary: On the John Barker cotton mill workers working and housing conditions during the period 1900-1940. 1977, 84 s. Loppuunmyyty
 
14. Matti Liukkonen, Mikkelin postikonttorin henkilökunnan työstä ja työoloista. Summary: On the work and working conditions in the Mikkeli post office force. 1978, 83 s.
 
15. Matias Aho, Ab Stockfors Oy:n puuhiomon työntekijöiden työ- ja asumisoloista Pyhtäällä vuosina 1902-1950. Summary: On the Housing and Working Conditions of Stockfors Pulp Mill Workers in Pyhtää during the Period between 1902 and 1950. 1978, 136 s.
 
16. Raili Huopainen, Sorsakosken tehdasyhtesö. Hienotaetehtaan työväen työ- ja elinoloista. Summary: The Factory-Community of Sorsakoski. On the Work and Living Conditions of Forge Workers. 1979, 92 s.
 
17. Jarmo Grönros, Kaurissalon kalastajat Kustavissa. Summary: Kaurissalo Fishermen in Kustavi. 1980, 104 s. Loppuunmyyty
 
18. Päivi Mäkelä, Maalaiskylästä asemanseuduksi. Vehmaan Vinkkilä n. 1890-1939. Summary: From Country Village into a Station Locality the Village of Vinkkilä in Vehmaa parish about 1890-1939. 1981, 125 s.
 
19. Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen käsikirjoitusarkiston luettelo. Jatko-osa I, TYKL 851-1350. 1982, 39 s. Loppuunmyyty
 
20. Ilmar Talve (toim.), Pieniä teollisuusyhdyskuntia I. Summary: Small Industrial Communities I. 1983, 88 s.
 
21. Eero Sappinen, Tilastollista tietoa kansatieteilijöille. 1983, 32 s.
 
22. Virpi Nurmi, Lasitehtaiden työsuhdeasunnot 1900-luvun alun Suornessa. Tehdasyhteisöjen asuntoalueet, rakennukset ja asunnot. Summary: Company Houses at the Finnish Glassworks in the Beginning of the 20th Centurg: Residential Areas, Dwelling Houses, and Flats in the Industrial Communities. 1985, 93 s.
 
23. Eero Sappinen, Yhdistyselämää Turun Itäharjulla 1931- 1984. Paikallinen omakotiyhdistys kansatieteellisen tutkimuksen kohteena Summary: Local Associational Life in Itäharju, Turku 1931-1984. Ethnological Study of Itäharju Association of Owners Family-Houses. 1985, 97 s.
  

KANSATIETEEN TOIMITUKSIA

1. T. Leimu - L. Saresalo - P. Leimu, Etnologian sanastoa. 1979, toinen uudistettu painos, 83 s. Loppuunmyyty
 
2. Ilmar Talve, Suomen kansanomaisesta ruokataloudesta. 1973, 163 s. Loppuunmyyty
 
3. Ilmar Talve, Suomen kulttuurirajoista ja -alueista. 1976, 49 s. Loppuunmyyty
 
4. Ilmar Talve, Euroopan kansat. 1978, 129 s. Loppuunmyyty
 
5. Matti Mattila, Radanrakentajasta rakennusmestariksi. Tutkimus rautatierakennusmestarien työ- ja elämänolojen kehityksestä 1900-1940. Summary: From Railway Builder to Master Builder. The Development of Railway Track Masters' Working and Living Conditions during 1900-1940. 1981, 140 s.
 
6. Virpi Nurmi, Kirjeitä kotiin 1893-1913. Lasinpuhaltajien elämää vuosisadan vaihteessa. 1981, 117 s. Loppuunmyyty
 
7. Salme Kotivuori, Juuan Nunnanlahden vuolukivityöstä ja kyläelämästä. Summary: On Soapstone Work and Village Life Nunnanlahti Village in Juuka Parish. 1981, 193 s.
 
8. Ulla Kallberg, Kustavin talonpoikaispurjehduksesta 1860-1915. Summary: Peasant sailing in Kustavi during the years 1860-1915.1981, 177 s. Loppuunmyyty
 
9. Marja-Liisa Vilppo, Nokian työväenasutus 1868-1939. Summary: The Housing Conditions of Workers at Nokia 1868-1939. 1983, 132 s.
 
10. Lotta Mattila-Lahtinen, Tivolihuveja Keravalta 1888-1978. Tivoliyhteisö Sariola. Erään ammattiryhmän rakenne ja toiminta vuosina 1888-1978. Summary: Funfair community Sariola. The structur and operation of a professional group from 1888 to 1978. 1983, 154 s. Ei myynnissä
 
11. Jukka Vehmas, Sytyttävät sävelet. Tutkimus Laitilan torvisoittokunnista ennen toista maailmansotaa. Summary: Inspiring Tunes. A survey on brass bands in Laitila parish before World War II. 1983, 153 s.
 
12. Markku Teinonen, Porilainen perhe 1881-1931. Summary: A Pori family in 1881-1931. 1984, 150 s. Loppuunmyyty
 
13. Anu Asola, Ruskon asuinrakennuskanta vuonna 1921. Summary: Dwelling—houses in Rusko in 1921. 1984, 190 s. Loppuunmyyty
 
14. Pirkko Hakala, Turun siirtolapuutarhayhteisöt 1934-1980. Summary: The allotment garder communities in Turku 1934-1980. 1989, 147 s. Loppuunmyyty
 
15. Virpi Nurmi, Lasinpuhaltajan ruoka ja juoma. Tutkimus tehdastyöläisten ruokakulttuurista 1900-luvun alkupuolella. Summary: The Glassworker's Food and Drink. 1986, 117 s. Loppuunmyyty
 
16. Antti Mäkinen, Yksityisten kapearaiteisten rautateiden henkilökunta ja työelämä 1930-luvulta liikenteen lakkauttamiseen. Summary: The Personnel and Working Life of Private Narrow-gauge Railways from the 1930's until their Discontinuation. 1987, 89 s. Loppuunmyyty
 
17. Tapani Mehtonen, Veturimiehen ammattikuva n. 1920-1960. Summary: A Career Description of Locomotive Crewmen from ca. 1920 to 1960. 1988, 211 s. Ei myynnissä
  

TUTKIMUSRAPORTTEJA

1. Loviisa – Võru working papers. Ed. Timo J. Virtanen. 1991, 52 p. Ei myynnissä
 
2. Helena Ruotsala, Oulujoen vesistön rakentamisen ja säännöstelyn sosiokulttuuriset vaikutukset. 1992, 311 p.
 

OPINTOMONISTEITA

1. Ilmar Talve, Sosiaaliset ja taloudelliset instituutiot. 1978, 24 s. Loppuunmyyty
 
2. Ilmar Talve, Kulttuuriprosessit, yhteisö ja kansankulttuurin muuttuminen. Ei ilmestymisvuotta, 31 s. Loppuunmyyty
 
3. Ilmar Talve, Etnologian historiaa. 4.p. 1983, 22. Loppuunmyyty
 
4. Hannele Salenius, Piirustusopas. Piha- ja sisustusinventointipiirroksia. 1987, 27 s. Loppuunmyyty
 
5. Pekka Leimu - Leena Sammallahti - Toivo Tikkanen, Ohjeita proseminaariesitelmien laatijoille. 1988, 22 s. Loppuunmyyty
 
6. Matti Mattila (toim.), Opas TYKL-arkiston kokoelmiin. 1998, 103 s. Loppuunmyyty
 
7. Jussi Lehtonen & Iina Wahlström (toim.), TYKL-arkisto. Käyttäjän opas. 2002, 132 s. Hinta 5 €.
  

SCRIPTA ABOENSIA ETHNOLOGICA

Kulttuurien tutkimuksen laitoksen yhteisen julkaisusarjan kansatieteen julkaisut
 
2. Helena Ruotsala (toim.), Meiltä ja maailmalta. 2003, 230 s.

 SCRIPTA ABOENSIA

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen yhteinen julkaisusarja
 
3. Jaana Kouri (toim.): Askel kulttuurien tutkimukseen. 2015, 392 s.

4. Hanneleena Hieta, Aila Nieminen, Maija Mäki, Katriina Siivonen & Timo J. Virtanen (toim.): Rajaamatta. Etnologisia keskusteluja. 2017, 483 s. (myös Ethnos Toimite 20, Seurasaarisäätiön toimitteita 11)

5. Niina Koskihaara & Maija Mäki (toim.): Sukupolvien äänet. Lempiästen sukuseuran jäsenten lapsuus- ja nuoruusmuistoja. 2017, 251 s.
Asiasana:
Tagit: