in English
 
 
Kansainväliset yhteydet
​Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen toiminnassa on korostunut sana vertaileva. Tällä on viitattu erityisesti lähialueiden ja muun Euroopan asemaan opinalan opetus- ja tutkimussisällöissä. Yhteistyö esim. Viron, Venäjän, Ruotsin ja Norjan kanssa on laajentunut mm.  uusien EU:n vaihtojärjestelmien myötä. Samalla tutkijakontaktit ovat saaneet rinnalleen tutkimusprojekteja sekä opettaja- että opiskelijavaihtoa. Myös CIMO:n (kansainvälinen  henkilövaihdon keskus)  stipendejä voidaan käyttää liikkuvuuden edistämiseen. Turun yliopisto kuuluu myös COIMBRA -ryhmään. Tarkemaa tietoa kansainvälisistä asioista saa yliopiston kansainvälisten asioiden keskuksesta ja sivuilta.

Suurin osa yhteistyöstä perustuu vakiintuneisiin yhteistyöverkostoihin ulkomaisten yliopistojen, tutkimusinstituuttien, tiedeakatemioiden ja museoiden kanssa. Kansatiede on jo 1980-luvun alkupuolelta saakka tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Venäjän ja Viron tiedeakatemioiden, Moskovan, Pietarin ja Tarton yliopistojen ja museoiden kanssa. Uudet yhteistyökuviot ovat rakentuneet sekä vaihdon että henkilökontaktien varaan (mm. Unkari, Kreikka, Marimaa ja Sveitsi)

Tutkijaverkostoihin ja opiskelijayhteistyöhön ovat liittyneet mm. vertaileva kansainvälinen kaupunkitutkimusprojekti "Loviisa – Võru", 1990-luvun loppupuolelle sijoittuva Inkeriä ja inkeriläisiä käsittelevä tutkimushanke sekä 2000-luvulla Marimaalle kohdistuva tutkimushanke. Eräs uusimmista yhteistyöprojekteista on kulttuurimaantieteen kanssa tehty kansainvälinen "Industrial Heritage between Land and Sea" –projekti  (T.J. Virtanen), jossa on syntynyt yhteistyötä usean eurooppalaisen maan kanssa.  Assistentti Hanneleena Savolaisen väitöskirjan aihe liittyy Unkariin ja dosentti Helena Ruotsala on työskennellyt viime aikoina Marimaan lisäksi mm. Sveitsissä ja Itävallassa. Kaikissa näissä yhteyksissä on voitu hyödyntää myös opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä opinnäytteiden tekoa. Myös Suomen Lappiin ja esimerkiksi Kuolan niemimaalle suuntautuvat tutkimusintressit ovat vahvistaneet kansainvälistä toimintaa.

Skandinaaviset yhteistyömuodot ovat yksittäisten tutkijakontaktien ja tutkimushankkeiden lisäksi (esim. Marjut Anttonen "Etnopolitiikkaa Ruijassa" ja Tromssa) liittyneet myös yhteisiin folkloristi- ja etnologikokouksiin (Turun laitoksen järjestämänä 1994), Nordiska Forskarkurser -toimintaan sekä erityisesti opiskelijatasolla NEFA-Nordenin toimintaan.

Asiasana:
Tagit: