in English
 
 
Tutkimushistoria

Kesästä 2012 alkaen kansatieteen oppiaine on sijainnut Sirkkalan kampuksen Minerva-rakennuksen 2. kerroksessa.
Kuvaaja: Reetta Myllynen.


​Kansatieteen oppiaine perustettiin Turun yliopistoon v. 1958. Ensimmäisenä professorina toimi Ilmar Talve vuodesta 1960 (nimitettynä v:sta 1962) lähtien vuoteen 1986 asti. Heti alkuun oppiaineessa valittiin tutkimuksen painopistealueiksi uudet kohteet, teollisuustyöväen ja ammattiryhmien kulttuuri, maaseudun kulttuurin murros teollistumiskaudella ja kaupunkikansatieteellinen tutkimus.

Seuraavina professoreina toimineiden Matti Räsäsen (virassa 1987–1995) ja Pekka Leimun (1997–2010) aikana näitä tutkimussuuntauksia jatkettiin samalla kun tutkimus kansainvälistyi ja sen alue Suomessakin laajentui. Uutena alueena tutkimuksessa nostettiin vahvasti esille kulttuurien kohtaamiseen liittyvät teema-alueet. Tähän kehitykseen vaikuttivat myös 1980-luvun jälkipuoliskolla alkanut Euroopan muutosprosessi ja tästä johtuneet muutokset maamme geopoliittisessa asemassa.

Oppiaineen nykyisenä professorina toimii Helena Ruotsala (2010– ) jonka aikana oppiaineessa on panostettu voimakkaasti uusiin tutkimusprojekteihin ja -kontakteihin sekä uudistettu kansainvälisiä suhteita moniin Keski-Euroopan maihin.

Yhteistyötä on tehty Sveitsin, Saksan, Unkarin, Viron, Puolan ja Venäjän kanssa samalla kun kohteena ovat erityisesti olleet etniset kysymykset, laaja-alaisesti arkielämän tutkimus, Suomen lähisukukansojen tutkimus sekä arktiset kulttuurit. Luonnollisesti oppiaineen tärkein tutkimusalue on Suomi.

Asiasana:
Tagit: