in English
 
 
Väitökset

2018

FM Duha Elsayed (suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

Agricola hyödynsi eri kielikontakteja kirjasuomea kehittäessään

Väitöstiedote

 

2017

MA Judith Ansó Ros (espanja)

Kaksikielisessä opetuksessa hallitseva kieli vaikuttaa vähemmistökieleen

Väitöstiedote

FM Hanna Salmi (englannin kieli)

Keskiajan runoilijat tunsivat kinastelun ominaispiirteet

Väitöstiedote

FM Tanja Toropainen (suomen kieli)

Luovuus ja vieraiden kielten vaikutus näkyvät Agricolan yhdyssanoissa

Väitöstiedote

FM Outi Veivo (ranska)

Vieraan kielen sanojen kirjoitusasu aktivoituu puhetta kuunneltaessa

Väitöstiedote 

FM Katri Priiki (suomen kieli)
Hän, se, tää vai toi? Vuorovaikutussosiolingvistinen tutkimus henkilöviittauksista Kaakkois-Satakunnan nykypuhekielessä
Väitöstiedote

FM Reeta Kangas (venäjän kieli)
Cartoon Fables: Animal Symbolism in Kukryniksy’s Pravda Political Cartoons, 1965–1982
Väitöstiedote

 

2016

FM Eveliina Tolvanen (pohjoismaiset kielet)
Myndighetskommunikation på två språk - pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv
Väitöstiedote

FM Milja Väänänen (suomen kieli)
Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa: tutkimus suomen vanhoista murteista julkisesti tarkastettavaksi
Väitöstiedote

FM Emmi Hynönen (suomen kieli)
Suomen essiivi
Väitöstiedote

FM Milla Luodonpää-Manni (ranskan kieli) 
'Théorie', 'hypothèse', 'modèle' et 'méthode' dans le domaine de la linguistique: Perspectives sémasiologique et onomasiologique ('Teoria', 'hypoteesi', 'malli' ja 'metodi' kielentutkimuksessa: Semasiologinen ja onomasiologinen näkökulma)
Väitöstiedote

MA Mehdi Ghasemi (englannin kieli)
Quest/ion of Identities in African American Feminist Postmodern Drama: A Study of Selected Plays by Suzan-Lori Parks (Identiteettikysymys afroamerikkalaisessa feministisessä postmodernissa draamassa: Tutkimus Suzan-Lori Parksin valituista näytelmistä)
Väitöstiedote

FM Mari-Liisa Varila (englannin kieli)
A case study on the transmission of scientific writing in 16th-century England (Tekstien rajoja etsimässä: Tapaustutkimus tieteellisen kirjoittamisen käytänteistä 1500-luvun Englannissa)
Väitöstiedote

FM Andrea Rizzi (italian kieli ja kulttuuri)
Le relazioni Italo - Finlandesi nella documentazione del Ministero degli Affari Esteri italiano e nel "Memoriale" di Attilio Tamaro (1929–1935) (Italian ja Suomen keskinäiset suhteet Italian ulkoasiainministeriön asiakirjoissa ja Attilio Tamaron muistelmissa (1929–1935)
Väitöstiedote

MA Valérie Martinez (ranskan kieli)
Cotutelle-väitös (University of Paris 3) Construction de l’Est et de l’Ouest: vers des compétences interculturelles. Un exemple de recherche à Hong-Kong en situation de mobilité académique (in English: Co-constructing East and West: Towards intercultural competences? An example of research on academic mobility in Hong Kong)

2015

FM Virpi Quattara (fonetiikka)
A phonological and tonal analysis of Samue using Optimality theory (Samuen kielen fonologinen ja tonologinen analyysi optimaalisuusteorian avulla)
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Nobufumi Inaba (suomalais-ugrilainen kielentutkimus)
Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa
Väitöskirja julkaistaan sähköisenä Suomalais-Ugrilaisen Seuran verkkosivuilla osoitteessa http://www.sgr.fi
Väitöstiedote

FM Ilmari Ivaska (suomen kieli)
Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Laura Tyysteri (suomen kieli)
Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan – Suomen kirjoitetun yleiskielen morfosyntaktisten yhdyssanarakenteiden produktiivisuus
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Salla Nurminen (suomen kieli)
Lauseen aspektin ilmaiseminen suomen kielessä. Tutkimus olla-, tehdä- ja tulla-verbillisistä tekstilauseista käyttökonteksteissaan
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Mikko Kauko (pohjoismaiset kielet) 
Jöns Budde och hans skrifter - yngre fornsvenskt textmaterial och mannen bakom det
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

2014

FM Mia Raitaniemi (saksan kieli)
Die Beendigung von finnischen und deutschen Telefonaten. Eine interaktionslinguistische, kontrastierende Untersuchung
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote​

MA Melissa Garavini (italia)
La traduzione della letteratura per l'infanzia dal finlandese all'italiano: l'esempio degli albi illustrati di Mauri Kunnas
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Minna Seppänen (klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri)
Defining the art of grammar: Ancient perceptions of  γραμματική and grammatica
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa

Väitöstiedote

FM Elina Siltanen (englannin kieli)
Hard Work? Reciprocal Communication in Contemporary American Experimental Poetry
Väitöstiedote

MA Gianluca Schiavo (italian kieli ja kulttuuri)
 The female military service in the Italian social republic: history and literature (Naisten asepalvelus Italian sosiaalisessa tasavallassa: historiaa ja kirjallisuutta)
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote
 
FM Olli-Matti Mikkola (venäjän kieli)
Sotilaspolitiikka Kremlin Olympoksella. Venäjän sotilasreformin diskursiivinen rakentuminen venäläisessä sanomalehdistössä 2008-2012
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote
 
FM Anne Piccolo (saksan kieli, kääntäminen ja tulkkaus)
Christlich-religiöse Textwelt als translatorisch-hermeneutischer Gegenstand - Gegenstandsbeschreibung und Herangehensweisen
Väitös on julkaistu Turun ylopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote
 
MA Carolina Gotti (italian kieli ja kulttuuri)
The Primacy of Milan in Italian Writers from the Napoleonic Age to Fascism (Milano italialaisessa kirjallisuudessa Napoleonin ajalta fasismin aikaan)
Väitöstiedote
 

2013

Eeva-Liisa Nyqvist, pohjoismaiset kielet
Species och artikelbruk i finskspråkiga grundskolelevers inlärarsvenska. En longitudinell undersökning i årskurserna 7 - 9
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
Väitöstiedote

FM Lotta Lehti, Ranska
Genre et ethos: Des voies discursives de la construction d’une image de l’auteur dans les blogs de politiciens
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
Väitöstiedote


FM Antti Lampinen, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
Istae contra omnium religiones. Characterizing Northern Barbarian Religiosity in the Graeco-Roman Literary Tradition from Hellenism to the Later Empire
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
Väitöstiedote

FM Aki-Juhani Kyröläinen, venäjän kieli
Reflexive Space: A Constructionist Model of the Russian Reflexive Marker
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
väitöstiedote:

2012

MSc Nicola Guerra, italia

I volontari italiani nelle Waffen-SS. Il pensiero politico, la formazione culturale e le motivazioni al volontariato. Una storia orale
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa: 
Väitöstiedote:

FM Päivi Valtonen, suomen kieli
Abiturientti uutistoimittajana. Tekstilajin taju ja uutisen tuottaminen äidinkielentekstitaidon kokeessa
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa:
Väitöstiedote

FM Inkeri Kinnari, latinalainen folologia
Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja akateeminen kasvatus
Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Hanna Jokela (Suomen kieli): ”Nollapersoonalause suomessa ja virossa: tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta".
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Ville Virsu (Suomen kieli): "Sitouttamisretoriikka yritysviestinnässä".
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

FM Kirsi-Maria Nummila (Suomen kieli): "Tekijännimet Mikael Agricolan teosten kielessä. Henkilötarkoitteisten johdosten merkitykset, funktiot ja rakenteet".
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa
Väitöstiedote

 

2011

FM Veronika Laippala (Ranskan kieli): ”'D’abord, ensuite, enfin' et '0, De plus': Organisation textuelle par des séries linéaires dans les articles de recherche” ("Ensin, sitten, lopuksi" ja 0, Lisäksi": Tekstin jaksottainen jäsentäminen ranskankielisissä tutkimusartikkeleissa).
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa
 
FM Janne Korkka (Englantilainen filologia): "The Ethics of Knowing in the Writings of Rudy Wiebe" (Tietämisen etiikka Rudy Wieben teoksissa).
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FM Minna Ruokonen (Englannin kääntäminen ja tulkkaus): "Cultural and textual properties in the translation and interpretation of allusions. An analysis of allusions in Dorothy L. Sayers’ detective novels translated into Finnish in the 1940s and the 1980s" (Kulttuuriset ja tekstuaaliset tekijät alluusioiden kääntämisessä ja tulkinnassa. Alluusiot Dorothy L. Sayersin 1940- ja 1980-luvuilla suomennetuissa salapoliisiromaaneissa.)
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FM Heidi Salmi (Suomen kieli): "Mikael Agricolan teosten kielen ala-, ylä- ja pää-vartaloiset adpositiot".      
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FM Pirkko Kukkohovi (Italian kieli): "Italian kieli, Oulun yliopisto ja monikielisyyspolitiikka: Kun diskurssit ja käytänteet kohtaavat".
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FL Tuomas Huttunen (Englantilainen filologia): "The Ethics of Representation in the Fiction of Amitav Ghosh" (Kerronnan eettisyys kirjailija Amitav Ghoshin tuotannossa).
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:

2010

FL Anu Raunio (Italian kieli): ”Conversioni al cattolicesimo a Roma tra Sei e Settecento. La presenza degli scandinavi nell'Ospizio dei Convertendi”.
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FM Elina Valovirta (Englantilainen filologia) :”Sexual Feelings: Reading, Affectivity and Sexuality in a Selection of Anglophone Caribbean Women's Writing” (Seksuaaliset tunteet: lukeminen, affektiivisuus ja seksuaalisuus englanninkielisessä karibialaisessa naiskirjallisuudessa).              

2009

FM Jenniliisa Salminen (Venäjän kieli): ”Fantastic in Form, Ambiguous in Content: Secondary Worlds in Soviet Children’s Fantasy Fiction” (Neuvostoliittolaisen lasten fantasiakirjallisuuden monimerkityksiset maailmat).                    
       
FL Janne Skaffari (Englantilainen filologia): ”Studies in Early Middle English Loanwords: Norse and French Influences” (Varhaiskeskienglannin lainasanat: skandinaavisia ja ranskalaisia vaikutteita; julkaistaan vain engl.kielisenä).           
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FM Riia Milovanov (englantilainen filologia): ”The connectivity of musical aptitude and foreign language learning skills: neural and behavioural evidence”.            

2008

FL Fred Dervin (Ranskan kieli): ”Métamorphoses identitaires en situation de mobilité” (Identiteetin muodonmuutoksia: Erasmus-opiskelijoiden identiteetin diskursiivinen rakentuminen).
Väitöstiedote:
                       
FL Arja Hamari (Suomalais-ugrilainen kielentutkimus): ”The negation of stative relation clauses in the Mordvin languages” (Statiivista suhdetta ilmaisevien lauseiden kielto mordvalaiskielissä).
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:

2007

FM Seppo Vainio (Yleinen kielitiede): ”Syntaktisen ja semanttisen ennustettavuuden rooli luetun lauseen prosessoinnissa”.            
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 
FM Päivi Laine (Suomen kieli): ”Suomi tiellä sivistyskieleksi. Suomenkielisen maantieteen sanaston kehittyminen ja kehittäminen 1800-luvulla”.                
 
FL Maarit Mutta (Ranskan kieli): « Un processus cognitif peut en cacher un autre : Étude de cas sur l’aisance rédactionnelle des scripteurs finnophones et francophones » (Suomalaisten ja ranskalaisten opiskelijoiden kirjoittamisprosessit ja niiden sujuvuus)    
 
FM Pia-Maria Päiviö (Suomen kieli): "Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa".        
Väitöskirja elektronisessa julkaisuarkistossa:
 

 

Asiasana:
Tagit: