in English
 
 
Tutkimus ja jatkokoulutus

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opettajat ja tutkijat ovat perehtyneet monialaisesti kielijärjestelmiin, eri kielten vallitseviin ilmiöihin ja kielten historiaan sekä ihmiskielen yleisiin piirteisiin. Laitoksen tutkimuksen painopistealueita ovat kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vuorovaikutusprosessien tutkimus, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimus, kielten oppimisen ja koulutuksen tutkimus sekä kieliopin, sanaston, filologian ja oppihistorian tutkimus.

Laitoksen yhteinen UTULING-tohtoriohjelma huolehtii tulevien tutkijapolvien kouluttamisesta.

Asiasana:
Tagit: