in English
 
 
Utuling

​Utulingin tohtoriohjelma toimii Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa (KKL).

Laitoksen seuraavissa oppiaineissa voi suorittaa jatkotutkinnon: englannin kieli, espanja, fonetiikka, italia, klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli, suomi ja sen sukukielet ja venäjän kieli.

Utulingin tohtoriohjelman tavoitteena on

  • järjestää koulutusta kaikille kieli- ja käännöstieteiden jatkokoulutettaville yli oppiainerajojen
  • edistää heidän väitöskirjatyötään
  • sitouttaa heitä laitoksen tutkijayhteisöön ja saada heidät vielä laajemmin verkostoitumaan tiedeyhteisöön
  • kehittää heidän erikoisaloihin liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä syventää heidän asiantuntijuuttaan

Jatko-opiskelijoiden tutkimusalat liittyvät kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteelliseen tutkimusalaan sekä muihin ihmistieteiden aloihin, ja tutkimus on usein moni- tai poikkitieteellistä.

Utuling-tohtoriohjelmalla on yhteiset jatkotutkintovaatimukset ja yhteiset periaatteet henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman laatimista varten.

Toimintaympäristönä on oppiaineiden kaikkien tutkijoiden muodostama tutkijayhteisö, jolla on yhteinen tutkijaseminaari ja tiedepäivä. Tämän lisäksi erityisesti jatko-opiskelijoille järjestetään lukuvuosittain kursseja, jotka ovat eri ohjaajien toteuttamia luentoja tai muihin työmuotoihin perustuvia koulutustilaisuuksia, kuten työpajoja. Tämän lisäksi jatko-opiskelijoille järjestetään teemaseminaari ja kesäkoulu.

Utulingin tohtoriohjelmaan kuuluvat seuraavat koulutustapahtumat:

  • Kurssit ja työpajat, jotka on suunnattu jatko-opiskelijoille ja heidän tutkimusaloilleen.
  • Tutkijaseminaari, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Tavoitteena on edistää säännöllistä oppiainerajat ylittävää keskustelua tutkimuksesta ja luoda yhteistyötä eri tutkijauran vaiheissa olevien tutkijoiden kesken.
  • Kesäkoulu, jonka tavoitteena on esitellä jatko-opintojen ja väitöskirjan sisällöllisiin ja prosessiin liittyviä kysymyksiä.
  • Tiedepäivä, jonka tavoitteena on vahvistaa tutkijuutta ja tarjota mahdollisuus esittää omalle tutkimusyhteisölle ajankohtaisia omaan tutkimukseen liittyviä kysymyksiä
  • Teemaseminaari, jossa käsitellään tutkijan tietoihin ja taitoihin liittyviä kysymyksiä.

Tohtoriohjelma tiedottaa erikseen toiminnastaan verkkosivuillaan ja sähköpostilistoillaan. Utulingin toiminnasta saa tietoa myös Moodlessa, jossa tohtoriohjelma toimii virtuaalisena yhteisönä.

päivitetty 5.12.2014/hr

Asiasana:
Tagit:
 

 Ajankohtaista