in English
 
 
Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus, LaWe
Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen (LaWe) tavoitteena on tukea, edistää ja nostaa esille kielen ja hyvinvoinnin yhteyksiä koskevaa tutkimusta sekä edesauttaa sen soveltamista yhteiskuntaa palvelevaan tarkoitukseen. Hyvinvointi käsitetään laajassa merkityksessä: kielen ja vuorovaikutuksen merkitystä voidaan tarkastella esimerkiksi suhteessa identiteettiin, terveyteen, koulutukseen, kulttuuriin ja diversiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin, osallisuuteen, saavutettavuuteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Keskus on monitieteinen ja avoin aineistojen ja metodien suhteen.
 
Tutkimuskeskus LaWen tavoitteena on luoda korkeatasoinen tutkimusympäristö kielen ja hyvinvoinnin tematiikan ympärille. Keskus kokoaa aiheesta kiinnostuneet tutkijat yhteen ja pyrkii näin luomaan kollektiivin, jonka on helpompaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. LaWen tavoitteena on edistää väitöskirja- ja post doc -tutkijoiden kohtaamista ja tutkijaidentiteetin kehittymistä. Keskus tukee verkostoitumista esimerkiksi järjestämällä esitelmiä, luentoja, seminaareja, työpajoja ja muita tieteellisiä tapahtumia. LaWe pyrkii myös rakentamaan aktiivista tutkimusyhteistyötä  julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa.
 
Yhtenä LaWen tavoitteista on myös tukea korkeatasoista tieteellistä julkaisemista. Keskus tarjoaa rahoituksen suomien mahdollisuuksien mukaan tukea kirjoittamiseen esimerkiksi järjestämällä datasessioita ja kirjoitusretriittejä.
 
LaWe pyrkii hankkimaan toiminnalleen rahoitusta aktiivisesti. LaWe  viestii toiminnastaan verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta.
 
Sähköpostilistalle ja samalla keskuksen jäseneksi pääsee osoitteessa: https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/lawe


LaWe 72px.jpg


Asiasana:
Tagit:
 

 LaWe

 
 • Nimi
    
  SisältölajiKansio
  HyväksyntätilaHyväksytty
  Ajoituksen alkamispäivämäärä
  Ajoituksen päättymispäivämäärä
  Muokattu24.9.2018 11:40
  MuokkaajaPaula Pehkonen
 • Nimi
    
  SisältölajiKuva
  HyväksyntätilaHyväksytty
  Ajoituksen alkamispäivämäärä
  Ajoituksen päättymispäivämäärä
  Muokattu20.9.2018 10:29
  MuokkaajaEeva Herrala