in English
 
 
Työelämäyhteydet
Kontaktit ja yhteistyömuodot
Turun yliopiston monikielisen käännösviestinnän yhteydet elinkeinoelämään ovat olleet vahvoja ja monipuolisia turkulaisen kääntäjänkoulutuksen alkuajoista lähtien. Teemme yhteistyötä erikokoisten paikallisten ja monikansallisten käännöstoimistojen kanssa (esim. Traduct, Semantix, Lingsoft ja SDL Finland). Meillä on suoria yhteyksiä käännös- ja tulkkausalan palveluja käyttäviin yksityisen sektorin tahoihin, esim. kustantamoihin. Olemme tehneet yhteistyötä myös julkisen sektorin kanssa kutsumalla vierailijoita puhumaan työelämäkäytäntöihin liittyvistä aiheista (mm. yrityksen perustaminen ja yrittäjän verotus). Lisäksi meillä on tiiviit kontaktit käännösalan järjestöihin (Käännösalan asiantuntijat KAJ ry, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry ja sen Turun paikallisosasto) sekä käännöstoimistojen suomalaisiin (Suomen käännöstoimistojen liitto SKTOL) ja kansainvälisiin organisaatioihin (The Globalization and Localization Association GALA, European Union of Associations of Translation Companies EUATC). Työelämäkontakteihimme kuuluu myös opiskelijoiden yrittäjäyhteisö Boost Turku ry.
  
Hyödynnämme yhteyksiä elinkeinoelämään oppiaineiden rajat ylittävässä monikielisessä opetuksessamme monin tavoin:
  • käännösalan työelämän edustajia on kutsuttu säännöllisesti alumnitilaisuuksiin, vieraileviksi puhujiksi luentokursseille sekä konsulteiksi käännös- ja tulkkauskursseille
  • käännösalan yritykset järjestävät sekä opiskelijoille että opettajille yritysvierailuja, joissa esitellään työelämän käytäntöjä
  • käännösalan yritykset tarjoavat sekä opiskelijoille että opettajille eripituisia harjoittelujaksoja yrityksissä
  • kuulumme European Master’s in Translation -verkostoon, jonka kautta opiskelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja eurooppalaisissa käännösalan yrityksissä
  • tulkkauksen opiskelijat ovat hoitaneet tulkkausjärjestelyjä ja tulkkausta konferensseissa (esim. kansainvälinen konferenssi MultiMeDialecTrans 2012)
  • käännöskursseilla on toteutettu autenttisia käännöstoimeksiantoja erilaisille tahoille (esim. Tiedekeskus Heureka, Kiva Koulu -projekti, Ranskan instituutti)
  • suomennosseminaareissa on tehty kaunokirjallisten teosten käännöksiä, jotka on yhdessä kustantamojen kanssa toimitettu valmiiksi julkaisuiksi
  • alumnit ja muut käännösviestinnän ammattilaiset toimivat opiskelijoidemme mentoreina yliopiston mentorointiohjelman puitteissa
  • olemme antaneet monikansallisten audiovisuaalisen (AV) kääntämisen alan käännöstoimistojen kääntäjille koulutusta Suomessa (BTI Studios, SDI Media) sekä tehneet opetusyhteistyötä venäläisen AV-käännösyrityksen kanssa (RuFilms, Moskova)
  • uusimpana yhteistyömuotona tarjoamme paikallisille käännösalan yrityksille mahdollisuutta toimia kummeina opiskelijoiden käännöstyöpajoissa perustamille fiktiivisille ja myöhemmin mahdollisesti myös autenttisille tilapäisyrityksille
 
Tutkimuksessa työelämäyhteydet näkyvät ennen kaikkea proseminaari- ja pro gradu -töiden aihepiireissä ja aineistoissa, jotka ovat syntyneet yhteistyöstä käännösalan yritysten kanssa. Yhteisiä tutkimusprojekteja on ollut jonkin verran. Esimerkiksi 2000-luvun taitteessa toteutettiin kahden yrityksen kanssa käytettävyystestausprojekti. Myös käännösyritysten toimeksiantamana on tehty pro gradu -töitä yritysten esittämistä ongelmista: on mm. testattu EU-kielentarkistinta ja terminpoimintasovelluksen toimivuutta. Lisäksi kehitellään yhteisiä tutkimushankkeita erityisesti käännösteknologian saralla.

 

Diana Berber-Irabienin, Tiina Holopaisen ja Kalle Konttisen kokemuksia harjoittelupäivästä Käännös- ja tulkkauspalvelu Semantixin Turun toimistossa 5.6.2015.

Saimme erittäin ystävällisen vastaanoton, ja jo alkukeskustelussa kävi ilmi, että yhteistyön hyödyt nähdään molemminpuolisina: kääntämisen opettajat ja kääntämisen opiskelijat hyötyvät suuresti työelämän käytäntöihin tutustumisesta, ja toisaalta taas käännöstoimiston etuna on saada työmarkkinoille kääntäjiä, joiden osaaminen on valmistumisvaiheessa ajan tasalla. Yhteisissä keskusteluissa korostettiin, että käännösalalle pyrkivillä tulee olla vankka käännösteknologiaosaaminen sekä kyky tuottaa kulloiseenkin käyttöön tarpeeseen sopivaa laatua.

Seuraavaksi kävimmekin kehittämään kääntämisen opettajien käännösteknologiaosaamista. Saamamme erittäin pätevästi annetun koulutuksen aiheina olivat SDL Trados Studion peruskäyttö, ohjelman projektinhallintatoiminnot sekä asiatekstikääntämisen työnkulku ja käytännöt käännöstoimistossa – räätälöityinä kunkin opettajan tarpeiden mukaan.

Kuuden tunnin intensiivisen koulutuksen ja tiedonvaihdon jälkeen saatoimme tyytyväisinä todeta, että yhteistyötä kannattaa ehdottomasti jatkaa.


muokattu viimeksi 23.11.2016 / TH

Asiasana:
Tagit: