in English
 
 
Monikielinen käännösviestintä

Käännösviestinnän koulutus Turussa

Turku on perinteisesti kansainvälisenä kaupunkina luonteva ympäristö kielten ja kulttuurien välisen viestinnän, käännös- ja tulkkausviestinnän, opiskeluun. Perinteikäs käännösviestinnän koulutuksemme kuuluu European Masters in Translation (EMT)-verkostoon.

Maisteritason opiskelua niin Turussa kuin muualla opiskelleille

Monikielisen käännösviestinnän opintopolku on yksi Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tarjoamista maisteritason opintopoluista. Opintopolku on avoin Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen englannin, espanjan, italian, ranskan tai saksan oppiaineen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Myös muissa yliopistoissa mainituista kieliaineista HuK-tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua opiskelemaan Turkuun. Espanjan ja italian kääntämistä voi opiskella Suomessa toistaiseksi vain Turun yliopistossa.

Opiskelun muodoista, sisällöistä ja tavoitteista

Opiskelijalle tarjotaan sekä teoreettiset että käytännön valmiudet toimia käännösviestinnän monipuolisella ammatillisella kentällä sekä suuntautua myös käännösviestinnän tutkimukseen. Käännösviestinnän eri kompetensseja harjoitetaan osittain kieliparikohtaisesti ja osittain yhteiskursseilla, kuten monikielisissä käännöstyöpajoissa. Opiskelija voi syventää tietojaan ja taitojaan perehtymällä tiettyihin aihepiireihin, kuten EU-kääntämiseen tai tekniikan alan kääntämiseen, tai kääntämisen eri lajeihin, kuten auktorisoituun kääntämiseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen. Opiskelijaa kannustetaan sisällyttämään opintoihinsa myös työharjoittelujakso.

Millaisiin tehtäviin valmistuneet voivat sijoittua?

Opintopolusta valmistuvat opiskelijat voivat sijoittua työmarkkinoille kääntäjiksi ja tulkeiksi, terminologeiksi, kielentarkastajiksi, toimittajiksi tai kustantajiksi. He toimivat freelancereina, yrittäjinä, käännöstoimistojen johtajina ja koordinaattoreina, mutta voivat suuntautua myös mihin tahansa muihin kielten ja kulttuurien välisen viestinnän asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin.

 

päivitetty 22.11.2016 / TH

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 


Käyntiosoite:
Rosetta, Signum
Koskenni​emenkatu 4
Sijainti kampuskartalla: T9 ja T10

Postiosoite:
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

 

emt_logo_noyears_transparent_150.png

We are grateful to the Memsource team for granting free access to the Memsource  Academic edition. The Multilingual Translation Studies Path of Turku University uses the Memsource academic version in its Multilingual Translation Workshop.

memsource-logo.png