in English
 
 
Monikielinen käännösviestintä


Maisteritason opiskelua niin Turussa kuin muualla opiskelleille

Monikielinen käännösviestintä on Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen tarjoama kaksivuotinen maisteritason tutkinto-ohjelma. Tutkinto-ohjelma on avoin Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkinnon englannin, espanjan, italian, ranskan tai saksan oppiaineesta. Myös muissa yliopistoissa HuK-tutkinnon mainituista kieliaineista suorittaneet ovat tervetulleita opiskelemaan Turkuun. Hakuohjeet löytyvät täältä.

Korkeatasoista koulutusta, tiiviitä työelämäyhteyksiä

Turun yliopiston käännösviestinnän tutkinto-ohjelma kuuluu European Master's in Translation (EMT) -verkostoon. Verkoston tavoitteena on ylläpitää laadukasta kääntäjänkoulutusta Euroopassa sekä edistää valmistuneiden sijoittumista työelämään.
 
Turussa kääntäjänkoulutusta on kehitetty alusta asti yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Nykyisin tämä tarkoittaa myös uuden käännösteknologian sekä yrittäjyyden sisällyttämistä opintoihin. Mm. näistä ansioistaan palkittiin koulutukseen kuuluvat Monikieliset käännöstyöpajat vuonna 2016 Turun yliopiston Intoa!-palkinnolla. Kääntäjänkoulutuksen vaiheista Turussa voit lukea lisää täältä.

Laadukasta tutkimusta 

Yksikössä tehtävä tutkimus on poikkitieteellistä ja kansainvälisesti tunnustettua. Tutkimuksen painopistealueita ovat käännöskirjallisuuden tutkimus, kääntämisen historia, kääntämisen teoria ja kääntäjänkoulutus, kielikontaktit ja tulkkaus, audiovisuaalinen kääntäminen sekä käännösteknologian vaikutus kääntäjän työhön. 

Millaisiin tehtäviin valmistuneet voivat sijoittua?

Tutkinto-ohjelmasta valmistuvien opiskelijoiden uramahdollisuudet ovat monipuoliset. Koulutus antaa valmiudet suuntautua mihin tahansa kielten ja kulttuurien välisen viestinnän asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin.

Perinteisiä työnkuvia ovat kääntäjän, tulkin, terminologin ja kielentarkastajan tehtävät, ja monen työhön sisältyy näitä kaikkia. Uudempia käännösalan ammatteja ovat tietokoneohjelmien, pelien tai internetsivustojen lokalisoijat sekä konekäännettyjen tekstien jälkieditoijat. Yksi suuntautumisvaihtoehto on myös käännösviestinnän opetus- ja tutkimustyö.

Teknologia monipuolistaa käännösalaa

Kieli- ja käännöspalvelujen tarve lisääntyy jatkuvasti, joten palveluja tarjoava kieli- ja käännösalakin kasvaa ja monipuolistuu. Uusi teknologia synnyttää uudenlaisia työtehtäviä ja taitovaatimuksia perinteisten taitojen rinnalle. Urallaan voi suuntautua aloille, joilla ihmiskääntäjät ovat yhä tulevaisuudessakin vahvoilla, tai työtehtäviin, joissa ihminen ja kone täydentävät toisiaan. Myös alaa palvelevan teknologian kehittämiseen tarvitaan kieli- ja käännösalan asiantuntijoita. 

Urakertomuksia

Tutustu Turun yliopiston käännösviestinnän oppiaineista valmistuneiden työllistymiseen sekä valtakunnallisiin urakertomuksiin. 

päivitetty viimeksi 7.2.2018 / TH

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 


Käyntiosoite:
Rosetta, Signum
Koskenni​emenkatu 4
Sijainti kampuskartalla: T9 ja T10

Postiosoite:
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
20014 TURUN YLIOPISTO

 

emt_logo_noyears_transparent_150.png

We are grateful to the Memsource team for granting free access to the Memsource  Academic edition. The Multilingual Translation Studies Path of Turku University uses the Memsource academic version in its Multilingual Translation Workshop.

memsource-logo.png