in English
 
 
Opiskelu

Opiskelija kehittyy yksilönä ja tiimin jäsenenä

Opiskelijalle tarjotaan teoreettiset ja käytännön valmiudet toimia käännösviestinnän monipuolisella ammatillisella kentällä ja suuntautua myös käännösviestinnän tutkimukseen. Käännösviestinnän kompetensseja harjoitetaan opiskelijan pääaineen tarjoamilla kieliparikohtaisilla kursseilla, esimerkiksi englanti-suomi- ja suomi-englanti-käännöskursseilla, sekä monikielisillä oppiaineiden yhteiskursseilla, kuten Käännöstiede-kurssilla ja Monikielisissä käännöstyöpajoissa.
 
Peruskompetensseihin sisältyvät kielten ja kulttuurien välisen viestinnän osaaminen, tiedonhakutaidot, erikoisalaosaaminen sekä kieli- ja käännösteknologian hallinta. Lisäksi tärkeitä ovat käännöstoiminnan organisointitaidot ja yritysosaaminen.
 
groupwork_Pluriling-web.jpg
Opetusryhmät ovat pieniä, ja opintojensa aikana opiskelija harjaantuu sekä yksilötaidoissaan että monikielisten tiimien jäsenenä. Näin työelämässä tarvittavan verkostoitumisen voi aloittaa jo opintojen aikana.

Erikoistuminen on käännösviestinnän osaajien tulevaisuutta

Opiskelija voi syventää tietojaan ja taitojaan perehtymällä tiettyihin aihealueisiin, kuten EU-tekstien kääntämiseen tai tekniikan alan kääntämiseen, tai käännösviestinnän eri lajeihin, esimerkiksi auktorisoituun kääntämiseen, audiovisuaaliseen kääntämiseen ja kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Opinnoissa perehdytään myös lokalisointiin, konekääntämiseen ja konekäännösten jälkieditointiin.
 

Opiskelijaa kannustetaan sisällyttämään opintoihinsa työharjoittelujakso. Tiiviit yhteydet käännösalan toimijoihin avaavat mahdollisuuksia työharjoittelusta sopimiseen sekä alalla työllistymiseen valmistumisen jälkeen.

Tutkinnon rakenne

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman opinnot (120 op) koostuvat tutkinto-ohjelman yhteisistä teoria- ja menetelmäopinnoista (25 op), joissa perehdytään käännösviestinnän alaan, käännöstutkimukseen ja sen menetelmiin. Opintoihin kuuluu kunkin erikoistumiskielen (englanti, espanja, italia, ranska, saksa) ammattimaisen käännösviestinnän pakollisia opintoja (30-35 op). Tämän lisäksi ohjelmaan sisältyy 25-30 op vapaavalintaisia opintoja, joiden tarkoitus on syventää kääntäjän ammattitaitoa. Vapaavalintaisiin opintohin voi sijoittaa kunkin erikoistumiskielen valinnaisia erikoisalan kursseja, tutkinto-ohjelman yhteisiä valinnaisia kursseja tai muiden oppiaineiden kursseja tai muun oppiaineen perusopintokokonaisuuden. Tutkimustyöhön perehdytään tutkielmaseminaarissa (5 op) ja pro gradu -työssä (30 op).

Tiedot kursseista ja niiden sisällöistä löytyvät
opinto-oppaasta sekä kunkin oppiaineen opetusohjelmasta NettiOpsusta.

Jatko-opiskelu

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden myös jatko-opintoihin ja sitä kautta väylän tutkijan uralle. Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utuling-ohjelma on European Society for Translation Studies ‑järjestön käännöstieteen kansainvälisen jatko-opintoverkoston jäsen.
 


päivitetty 7.2.2018 / TH 

Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit käännösviestinnän oppiaineisiin