in English
 
 
Opiskelu

Käännösviestinnän opintopolun opetus järjestetään sekä yhteiskursseina että kieliparikohtaisena opetuksena käännösviestinnän oppiaineiden (englanti, espanja, italia, ranska, saksa) kesken. Opinnot koostuvat teoria- ja menetelmäopinnoista (15 op), käännösviestinnän opinnoista (40 op), tutkimuksesta (45 op) sekä valinnaisista opintojaksoista (20 op).

Tiedot kursseista ja niiden sisällöistä löytyvät opinto-oppaasta sekä kunkin oppiaineen opetusohjelmasta nettiopsussa.

 Käännösviestinnän opintopolun rakenne on seuraava:

I Teoria- ja menetelmäopinnot (15 op)

 • Töihin käännösalalle (Working in the Translation Industry) 5 op
 • Käännöstiede (Translation Studies) 5 op
 • Käännöstutkimuksen metodologia (Translation Studies Methodology) 5 op

II Käännösviestintä (40 op)

 • Käännösviestintä ja toimeksiannot I, L2 - L1 (Translation in Practice I, L2 - L1) 5 op
 • Käännösviestintä ja toimeksiannot II, L1 - L2 (Translation in Practice II, L1 - L2) 5 op
 • Kieli- ja käännösteknologia (Language Technology and Translation Tools) 5 op
 • Monikielinen käännöstyöpaja I (Multilingual Translation Workshop I) 10 op
 • Monikielinen käännöstyöpaja II (Multilingual Translation Workshop II) 10 op
 • Kielenhuolto (Language Maintenance) 5 op

III Valinnaiset opintojaksot (5-10 op, yhteensä 20 op), tarjonta vaihtelee oppiaineittain; yhteiskursseja ovat esim.

 • Kääntämisen historia
 • AV-kääntäminen
 • EU-tietous
 • Tulkkauksen perusteet
 • Konekääntäminen ja jälkieditointi
 • Lokalisointi

IV Tutkimus 45 op

 • Tutkielmaseminaari (Master's thesis Seminar), 5 op
 • Pro gradu -tutkielma (Master's thesis), 40 op

Eri oppiaineissa on lisäksi tarjolla omia valinnaisia kursseja, ja esim. englannin oppiaineessa ne löytyvät oppiaineen intra-sivulta.


 


päivitetty 16.11.2016 / TH & KTS

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Linkit käännösviestinnän oppiaineisiin