in English
 
 
Esimerkkejä valintakoekysymyksistä

ESIMERKKEJÄ KIELI- JA KÄÄNNÖSTIETEEN LAITOKSEN VALINTAKOKEEN YHTEISEN OSION MONIVALINTAKYSYMYSTEN TYYPEISTÄ

 

1. Miten kielitieteessä erotetaan toisistaan kieli ja murre?

a) Ero perustuu keskinäiseen ymmärrykseen: eri murteiden puhujat ymmärtävät toisiaan, eri kieliä puhuvat eivät.

b) Peruste on alueellinen: murteita puhutaan yhden maan sisällä mutta kieliä eri maissa.

c) Murteet eroavat toisistaan vain sanastoltaan. Eri kielissä on eroja myös sana- ja lauserakenteessa.

d) Kielillä on kirjoitusjärjestelmä, murteilla ei.

 

2. Miksi kieliä on kiinnostavaa luokitella myös areaalisesti?

a) Koska naapurikielet ovat usein myös sukua toisilleen.

b) Koska kielten puhumaympäristön ominaisuudet vaikuttavat kielen sanastoon ja rakenteisiin.

c) Koska se auttaa kielitieteilijää näkemään, miten eri kielet vaikuttavat toisiinsa.

d) Puhuma-alueisiin perustuva luokittelu on vain muiden, kiinnostavampien luokittelutapojen sivutuote.

 

3. Mikä seuraavista väitteistä ei pidä paikkansa?

a) Suomessa eriasteisesti virallisia kieliä ovat suomi, ruotsi, saamelaiskielet, romani ja suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.

b) Suomenruotsalaisten kielenvaihto 1800-luvulla on esimerkki tavanomaisesta kielenvaihdosta: on tavallista, että yhteiskunnallisesti korkeammassa asemassa olevan kielen puhujat vaihtavat käyttökieltään.

c) Saamelaiskieliä on aiemmin puhuttu koko nykyisen Suomen alueella.

d) Suomi on maailmanlaajuisesti aika poikkeuksellinen kielialue: suurin osa väestöstä on yksikielisiä.

 

4. Morfeemit voidaan jakaa

a) lauseeseen vapaasti sijoittuviin vapaisiin morfeemeihin ja vain tietyssä lauseasemassa esiintyviin  sidonnaisiin morfeemeihin.

b) vapaasti vaihteleviin allomorfeihin ja merkitykseen sidottuihin allomorfeihin.

c) kieliopillisiin vapaisiin allomorfeihin ja leksikaalisiin sidonnaisiin allomorfeihin.

d) vain itsenäisenä esiintyviin vapaisiin morfeemeihin ja vain toisiin morfeemeihin liittyneenä esiintyviin sidonnaisiin morfeemeihin.Oikeat vastaukset löytyvät täältä
Asiasana:
Tagit: