in English
 
 
Valintakoe 2016

Valintakoe

maanantaina 16.5.2016 klo 12.00–16.00 Turun yliopiston luentosaleissa IX, X ja XI,  Luonnontieteiden talossa, Yliopistonmäellä.
 

Valintakoekirja

Anu Korhonen: Kiusan henki. Sukupuoli ja huumori uuden ajan alussa. Ateena kustannus 2013.
 
HUOM! Anu Korhosen Kiusan henki -teoksen painos on loppuunmyyty huhtikuussa 2016. Teosta on myynnissä Elisan e-kirjapalvelussa. Kirja tulee myyntiin myös muille e-kirjoja tarjoaville sivustoille (Suomalainen.com ja Adllibris) ja se tulee myös e-kirjoja kirjastoille välittävän Ellibsin valikoimaan.  Kustantaja pyrkii saamaan sen mahdollisimman nopeasti saataville.
 
Valintakokeessa kirjoitetaan valitun kirjan pohjalta kaksi esseevastausta, joista toinen voi olla aineistotehtävä. Vastauksilta edellytetään hyvää lukion pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hallintaa. Valintakoekysymykset ovat laajempia kuin ylioppilastutkinnon reaalikokeen tehtävät. Vastausten arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota olennaisen tietomateriaalin hallinnan lisäksi asialliseen ja selkeään kokonaisnäkemykseen ja esitystapaan. Kummastakin osasta voi saada enintään 30 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava kummastakin kysymyksestä vähintään 10/30 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60.
 

------------------------

Kulttuurihistoria

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki, mutta myös historian merkitys nykyajassa. Työsarka on rajaton, sillä tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan muuttivat. Kulttuurihistoria huomioi ihmisten väliset merkitykselliset vuorovaikutussuhteet, niiden ilmenemismuodot ja muuttumisen. Kulttuuri ei ole vain tapoja tai kulttuurituotteita: se on syvällisempi merkityksiä jatkuvasti luova maailma. Kulttuurihistoria on oma erityinen näkökulmansa ihmisen maailmaan.
 
Oppiaineen tutkimus ulottuu antiikista nykypäivään, ja opiskelija voi jo perusopinnoista lähtien erikoistua johonkin ainepiiriin, maahan tai aikakauteen ja kehittää asiantuntemustaan myös taiteen ja kulttuuriperinteen kysymyksissä. Oppiaineessa on tehty erityisen paljon keskiajan ja uuden ajan alun tutkimusta, mutta kiinnostus on vahvaa myös 1800- ja 1900-lukujen kulttuuriin. Temaattisia vahvuuksia ovat populaari- ja mediakulttuurin tutkimus, tilan, ympäristön ja aineellisen kulttuurin tutkimus sekä sukupuolihistoria. Tärkeä vahvuusalue on myös oman tieteenalan perusteiden tutkimus. Tällä hetkellä oppiaineen toiminta on kansainvälistä: tavoitteena on lähettää opiskelijoita ulkomaille opintojen aikana ja myös kutsua kansainvälisiä opettajia Turkuun.
 
Kulttuurihistoria kouluttaa asiantuntijoita, joilla on valmiudet toimia opetuksen, tutkimuksen ja kulttuurielämän moninaisilla kentillä. Kulttuurihistorioitsijat sijoittuvat opettajiksi ja tutkijoiksi, media-alalle ja yrityksiin, museoihin ja arkistoihin, itsenäisiksi taiteilijoiksi ja kirjoittajiksi tai julkisen ja yksityisen sektorin hallinnollisiin tehtäviin. Kulttuurihistorian opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua myös aineenopettajan koulutukseen.

Asiasana:
Tagit: