in English
 
 
Veikko Litzen in memoriam
Kulttuurihistorian entinen professori, arkistolaitoksen emerituspääjohtaja Veikko Litzen kuoli 17. tammikuuta 2011 Roomassa äkilliseen sairauskohtaukseen. Hän oli 77-vuotias, syntynyt 1. joulukuuta 1933 Helsingissä.
 
Veikko Litzen pääsi ylioppilaaksi 1953 ja ryhtyi opiskelemaan Helsingin yliopistossa yleistä historiaa. Filosofian kandidaatiksi hän valmistui 1961 ja filosofian lisensiaatiksi 1968. Tohtoriksi Litzen valmistui vuonna 1974 tutkimuksella A War of Roses and Lilies: The Theme of Succession in Sir John Fortescue’s Works. Opintojen ohessa alkoi Litzenin pitkä ura arkistolaitoksen palveluksessa: hän työskenteli Helsingin kaupunginarkistossa 1962–1963, valtionarkistossa avustajana ja arkistonhoitajana 1962–1972, Turun maakunta-arkiston hoitajana 1973, valtionarkiston tutkimusosaston johtajana ja arkistoneuvoksena 1973–78 sekä Valtionarkiston, myöhemmän Kansallisarkiston pääjohtajana 1987–1996.
Arkistotyön lisäksi Veikko Litzen teki merkittävän uran yliopisto-opettajana ja -tutkijana. Litzen innostui kulttuurihistoriasta jo opintojensa aikana. Valmistuttuaan Litzen antoi opetusta niin Helsingin yliopistossa kuin Sibelius-Akatemiassa ja Teknillisessä korkeakoulussakin. Luentojen hedelmänä syntyi teos Keskiajan kulttuurihistoria (1974). Kun Turkuun perustettiin kulttuurihistorian oppituoli, Litzen haki virkaa ja sai vuonna 1978 nimityksen Turun yliopiston kulttuurihistorian ensimmäiseksi vakinaiseksi professoriksi. Tässä tehtävässä hän toimi vuoteen 1987 asti.
 
Turkulaisen kulttuurihistorian kehityksessä Litzenin panos oli keskeinen. Hän korosti laajaa kulttuurin käsitettä ja oli innostava, mukaansa tempaava luennoitsija. Hänen opetuksensa jätti jäljen kokonaiseen sukupolveen, josta kasvoi tutkijoita, kirjailijoita ja taiteilijoita. Litzenin erityisenä inhohimona oli antiikin ja keskiajan taite, jota hän mielellään pohti luennoillaan. Samalla virisi suunnitelma tutkimuksesta, joka käsittelisi roomalaisen ja kristillisen kulttuurin kohtaamista. Ajatus syveni vuosina 1983–85, kun Litzen toimi Suomen Rooman instituutin johtajana. Litzenin tutkimustyö huipentui teokseen Tie Nikeaan. Roomalaisten ja kristittyjen yhteinen matka ajanlaskumme alusta valtiokirkon syntyyn, joka valmistui pitkän uurastuksen tuloksena vuonna 2009
.
Kun Litzen täytti 60 vuotta 1.12.1993, merkkipäivän kunniaksi aloitettiin vuosittaiset Veikko Litzen -luennot Turun yliopistossa. Päivänsankari piti itse ensimmäisen luennon aiheesta "Konstantinus Suuri, Leni Riefenstahl ja minä". Kun muutama vuosi sitten Litzen täytti 75 vuotta, hän luennoi otsikolla "It Ain’t Necessarily So – kyseenalaistamisesta". Opetus oli tärkeä, sillä kaiken inhimillisen tiedon lähtökohta on kysymysten esittäminen ja aiempien totuuksien uudelleen arviointi. Samalla luennossa kiteytyi kolme Veikko Litzenin tärkeää piirrettä: innostus historiaan, intohimo kulttuuriin – ja rakkaus Ikuiseen kaupunkiin.
 
Keijo Virtanen, Kari Immonen ja Hannu Salmi, kulttuurihistorian professoreja Turun yliopistossa
Asiasana:
Tagit: