in English
 
 
Julkaistut teokset

Biography, Gender and History: Nordic Perspectives

Elra Hulda Halldórsdóttir, Tiina Kinnunen, Maarit Leskelä-Kärki and Birgitte Possing (eds.)
Cultural History - Kultuurihistoria 14.

> 25 € > 274 s > ISBN 978-951-29-6677-6 (print) ISBN 978-951-29-6678-3 (pdf) > (2016)

 

How to construct a life of a nineteenth-century Icelandic ordinary woman? What perspectives does surveillance material open up when exploring an individual? How to use portraits as biographical clues? What do group biographies or pair biographies add to the genre of historical biography?

This book, with contributions by scholars from various Nordic countries, reflects the biographical turn that has influenced Nordic historical research during the past few decades. It is a contribution to the growing international interest in, and theorisation of, biography and biographical research as a method of doing history. The individual chapters focus on challenges of gender, context, and relationality in biographical research, and develop the methodologies of biographical research further.

 ’This is an excellent volume covering a significant gap in the interdisciplinary field of historical and biographical writing not only in the Nordic milieu but more widely; it does so from a rich range of perspectives, theoretical and methodological approaches, as well as biographical case studies. It is indeed a rare contribution in the life-writing literature.’

- Professor Maria Tamboukou (University of East London)

The book is available online here

 

 

 

 

 

Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa

Viola Parente-Čapková, Heidi Grönstrand, Ritva Hapuli ja Kati Launis (toim.) Cultural History – Kulttuurihistoria 13.

>25 € > 377s > ISBN 978-951-29-6239-6 > (2015)                  kh13_kansi (002).jpg

Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa -teos lähestyy kirjallisuuden-, taiteen- ja historiantutkimuksen keinoin sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Se nostaa esiin naiset kirjailijoina ja taiteliljoina sekä sukupuolen merkityksen kulttuurin ja tieteen kenttää jäsentävänä kategoriana. Teoksen artikkeleissa valotetaan tyttöyttä, naiseutta ja naisen vanhenemista kulttuurisena ja materiaalisena ilmiönä. Niissä analysoidaan sukupuoleen liittyviä keskusteluja – myös skandaaleja – samoin kuin kirjallisuuden kielen erityispiirteitä. Myös koko ihmiskeskeinen ajattelu on kriittisen pohdinnan kohteena.

Nainen kulttuurissa, kulttuuri naisessa tekee näkyväksi feministisen tutkimuksen sekä sukupuolentutkimuksen teorioiden ja metodien kehittymistä Suomessa 1980-luvulta nykypäivään saakka. 

Sisällysluettelo 

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

 

Hiljaisuuden kulttuurihistoria

Marjo Kaartinen (toim.) Cultural History – Kulttuurihistoria 12.

>25 € > 383s > ISBN 978-951-29-6128-3 > (2015)kansi_12.jpg

Suhteemme hiljaisuuteen on ristiriitainen. Hiljaisuus puhuttelee meitä, tarvitsemme ja etsimme sitä, mutta käytämme hiljaisuutta myös rankaisemiseen ja tuomitsemiseen. Tämän teoksen artikkelit tarkastelevat menneisyydessä hiljaisuudelle luotuja merkityksiä, hiljaisuutta mielentilana ja hiljaisuuden julmempaa puolta, äänettömyyttä silloin kun pitäisi korottaa ääntä. 

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa


 

Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia

Anne Ollila & Juhana Saarelainen (toim.) Cultural History – Kulttuurihistoria 11.

>25 € > 294s > ISBN 978-951-29-5341-7 > (2013)

Vieraat kulttuurit ovat herättäneet sekä uteliaisuutta että pelkoa.

Tämän kirjan artikkelit käsittelevät eurooppalaisten tapoja kohdata muita kulttuureja sekä Euroopan sisällä että sen rajojen ulkopuolella.

Ajallisesti teksteissä liikutaan 1600-luvulta 2000-luvulle. Tuona aikana kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat ehtineet saada uusia sisältöjä ja tulkintoja. Siten tässä kokoelmassa ei luoda kattavaa kokonaiskuvaa niiden historiasta vaan teoksen avainkäsitteitä tarkastellaan monipuolisesti ja yllättävistä näkökulmista.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

 

Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä

Asko Nivala & Rami Mähkä (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 10.

 >25 € >350 s. > ISBN 978-951-29-4868-0 > (2012)Tulkinnan_polkuja.png

Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä on suunnattu kulttuurihistorian opiskelijoille johdatukseksi tieteenalan tutkimusmenetelmiin. Kirjassa on kaksitoista artikkelia, jotka ulottuvat keskiajalta 2000-luvulle, viranomaislähteistä elokuvaan, aisteista uusmaterialismiin. Monet tekstit perustuvat monitieteellisten tutkimusten käytännön problematiikkaan, joten kirja soveltuu hyvin myös jatko-opiskelijoille sekä lähitieteistä kiinnostuneille.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa 

 

 

They Do Things Differently There. Essays on Cultural History

Bruce Johnson & Harri Kiiskinen (eds.). Cultural History – Kulttuurihistoria 9.

>29 € >242 p. > ISBN 978-951-29-4656-3 > (2011)They_Do_Things_Differenty_There_112_1.jpg.180x270_q75.jpg

This collection of recent Finnish essays in cultural history will be revelatory for anglophone readers. Pioneering in the study of cultural history as early as the nineteenth century, by the 1930s Finnish scholars already deployed the broad conception of 'culture' as embracing 'everyday life' that is usually thought of as emerging in the work of Raymond Williams decades later. These essays emanate from the Department of Cultural History, established at the University of Turku in 1972, and its partner department at the University of Lapland. The collection signals new genealogies of cultural historiography in general, and in its distinctively Finnish inflections.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

 

Kulttuurihistoriallinen katse

Heli Rantala & Sakari Ollitervo (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 8.

 >30 € >407 s. >ISBN 978-951-29-4198-8 >(2010)Kulttuurihistoriallinen_katse_117_1.jpg.180x270_q75.jpg

Mikä askarruttaa kulttuurihistorioitsijoita nyt? Kulttuurihistoriallinen katse valottaa kulttuurihistorian tilaa, taustoja, aiheita ja työskentelytapoja. Kokoelman viisitoista artikkelia ulottuvat pohjoisen kulttuurihistoriasta yksilön mahdollisuuksiin, melankolisesta mielestä ruumiin sairauksiin, oopperasta populaarikulttuuriin, päiväkirjoista valokuviin, metaforista poliittisiin valintoihin. Teos soveltuu kaikille kulttuurihistoriasta kiinnostuneille.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa 

 

 

 

Elokuva historiassa, historia elokuvassa

Heta Mulari & Lauri Piispa (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 7.

>25 € >362 s. >ISBN 978-951-29-3873-5 >(2009)Elokuva_historiassa_historia_elokuvassa.png

Mitä elävä kuva kertoo menneisyydestä?

Elokuva historiassa, historia elokuvassa -teoksessa suomalaiset historiantutkijat pohtivat menneisyyttä sellaisena kuin valkokankaan maailma on sen yleisölleen kuvannut. Aiheet vaihtelevat mykkäelokuvasta nykypäivään, kotimaisesta elokuvasta Hollywood-spektaakkeleihin. Teos käsittelee elokuvan historiaa monipuolisesti ja tarjoaa paljon pohdittavaa: kuka tanskalainen elokuvanäyttelijä villitsi 1910-luvun helsinkiläiset? Minkälainen oli 1920-luvun blueslaulajan 15-minuuttinen elokuvaura? Miten kylmän sodan uhkakuvat piirtyivät 1950-luvun amerikkalaiseen tieteiselokuvaan? Kuinka 1500-luvun kuninkaallisia kuvattiin brittiläisissä historiaspektaakkeleissa?

Kirja sopii kaikille elokuvasta ja historiasta kiinnostuneille.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

 

Avaintekstejä kulttuurihistoriaan

Hanna Järvinen & Kimi Kärki (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 6.

>25 € >237 sivua >ISBN 951-29-2798-5 >(2005)  Avainteksteja_kulttuurihistoriaan.jpg

Avaintekstejä kulttuurihistoriaan avaa kulttuurihistorian tutkijoiden oivallusten syntyä esikuvallisten tekstien äärellä. Kirja esittelee lukijalle, miten empiirisesti painottuneesta tutkimuskirjallisuudesta löytää metodologisen sisällön. Tekijät kysyvät, miten tietyissä teoksissa teoria ja empiria kietoutuvat toisiinsa tavalla, joka on innoittanut kulttuurihistorian tutkijoita. Keskeinen kysymys ei siis ole, mitä kulttuurihistoria on vaan miten kulttuurihistoria on. Kirjassa esitellään sekä klassisia että varsin tuoreitakin tekstejä Jacob Burckhardtista David Nyeen, Max Weberistä Paddy Scannelliin. Kansien välissä tapaamme niin keskeisiä ja tunnettuja kulttuurihistorioitsijoita, kuten esimerkiksi Natalie Zemon Davisin ja Robert Darntonin, kuin myös Virginia Woolfin, Martin Heideggerin ja Thomas Kuhnin kulttuurihistoriallisesti luettuina. Teos keskustelee periodien ja temaattisten rajojen ylitse, sillä kulttuurihistoriassa renessanssiajan Englantiin sijoittuva tutkimusaihe voi kertoa 1800-luvun tutkijalle enemmän kuin arvaisikaan, ja populaarikulttuurilla voi olla paljonkin tekemistä sukupuolijärjestelmän tai tilaproblematiikan kanssa.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

 

Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture

Eva Johanna Holmberg & Tom Linkinen (eds.). Cultural History – Kulttuurihistoria 5.

>25 € >254 sivua >ISBN 951-29-2865-5 >(2005)  practices of inclusion and exclusion.png

In Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture a group of Finnish cultural historians discuss the meanings of cultural belonging, experiences and practices of construing boundaries between cultures and their others. What were the motives behind these constructions of differences in Premodern cultures? Why and through what kind of practices were differences created in specific cultural contexts? This book deals with Premodern people having multiple ways of construing their relationship to others, simultaneously being active agents in their own lives. Practices of Inclusion and Exclusion in Premodern Culture is suitable for course book for Master's Degree studies of history.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

 

Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa

Riitta Laitinen (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 4.

>28 € >277 sivua >ISBN 951-29-2577-X >(2004)Tilan_kokemisen_kulttuurihistoriaa.jpg

Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa lähtee kiinnostuksesta, millainen on ihmisen suhde häntä ympäröivään maailmaan. Tutkimalla tilan kokemista pääsemme jokapäiväisen elämän tasolle tavalla, joka läpäisee kulttuurin kollektiivisen tason ja tuo esiin sen, miten kulttuuri omaksutaan yksilötasolla. Artikkeleissa on yhteisenä taustakysymyksenä se, miten tila kussakin ajassa koetaan. Se, että korostetaan kokemisen näkökulmaa, painottaa jokapäiväisen elämän ruumiillista ja aisteihin pohjautuvaa kulttuurista perusluonnetta.

Tilan kokemisen kulttuurihistoriaa soveltuu niin kulttuurihistorian opiskelijoille ja tutkijoille kuin myös yleisemmin historian tutkimuksesta tai tilan teorioista kiinnostuneille lukijoille.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

  
 

Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria

Sakari Ollitervo, Jussi Parikka & Timo Väntsi (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 3.

>20 € >288 sivua >ISBN 951-29-2472-2 >(2003) Kohtaamisia_ajassa.jpg

Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria -artikkelikokoelma avaa näkökulmia keskusteluun, jossa pohditaan ymmärtämisen ja tulkitsemisen tehtäviä kulttuurihistoriassa.

Artikkelikokoelman tavoitteena on hahmottaa kulttuurihistoriallisen tutkimuksen yhteyksiä viime vuosisadan filosofiaan, jossa kulttuuria ja yhteiskuntaa tutkivien erityistieteiden ontologisilla ja epistemologisilla ongelmilla on ollut tärkeä rooli. 1900-luvun fenomenologia ja hermeneutiikka sekä niistä juontuvat ajattelumuodot nousevat tällöin tarkastelun keskiöön. Lisäksi ne tuovat mukanaan aikaisemmat, 1800-luvun historianfilosofiset ajatukset, joita edustavat G. F. W. Hegel ja Friedrich Nietzsche sekä myöhemmät fenomenologiaa ja hermeneutiikkaa kritikoineet suuntaukset. Kokoelma on puheenvuoro kulttuurihistorian metodologiasta käytävässä keskustelussa, jota se yrittää suunnata kohti mahdollisuuksia, joita 1900-luvun filosofia tarjoaa kulttuurihistorialliselle tutkimukselle.

Kohtaamisia ajassa on suunnattu niin kulttuurihistorian opiskelijoille ja tutkijoille kuin myös yleisemmin nykyfilosofiasta ja historian teoriasta kiinnostuneille.

 
 
 

Hetkiä historiassa

Henri Terho (toim.). Cultural History – Kulttuurihistoria 2.

>10 € >430 sivua >ISBN 951-29-2299-1 >(2002)  Hetkia_historiassa_.jpg

Hetkiä historiassa tarjoaa kulttuurihistorian tutkimukseen monipuolisen näköalan - monipuolisen niin kuin teoksen tuottanut Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiainekin on. Hetkiä historiassa on suunniteltu johdatukseksi kulttuurihistorian opintoihin niin perustutkinto-opiskelijoiden kuin myös avoimen yliopiston opiskelijoiden käyttöön.

Kirjassa on sekä aikaisemmin julkaistuja että tätä teosta varten kirjoitettuja artikkeleja. Teemat kattavat kulttuurihistorian tutkimuksen painoaloja. Artikkeleissa pohditaan muun muassa sukupuolisuutta, toiseutta, ruumiillisuutta, ihmisen maisemasuhdetta, uskonnon merkitystä arjessa, ajan muuttuvaa olemusta, eksentrikkoja ja tähtikultteja sekä kulttuurin laajoja kehityslinjoja niin modernin kuin postmodernin näkökulmista. Käsiteltävät aikakaudet ulottuvat ajanlaskua edeltävästä antiikista 2000-luvulle.

Sisällysluettelo

 
 

Time frames. Negotiating Cultural History

Anu Korhonen & Kirsi Tuohela (eds.). Cultural History – Kulttuurihistoria 1.

>15 € >139 sivua >ISBN 951-29-2238-X >(2002)Time_frames.jpg

 

Time Frames brings together a group of cultural historians studying several different periods and locations in the history of Western culture, to discuss the temporal structures which historical studies live by.

How do we construct chronologies and temporal sequences? How should we approach the discontinuity and particularity of the past, and its periodization?

Deploying ideas and frames from three contemporary conceptual debates - spatial organisation, constructions of experience, and the cultural embeddedness of individual agency - the writers of this book propose methods of historicizing and explore what cultural history is about today.

Sisällysluettelo

Teos Doria-julkaisuarkistossa

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.6.2013 13:35 ,  Päivitetty 26.4.2018 9:07