in English
 
 
Niina Oisalo
 

YTM, M.A., tohtorikoulutettava


Sähköposti: niina.oisalo(at)utu.fi

Työhuone: Minerva, 3. krs, huone E302. Käyntiosoite Kaivokatu 12

Valmistelen väitöskirjaa Juno-tohtoriohjelmassa 2000-luvun pohjoismaista dokumenttielokuvaa kansallisvaltioiden rajoja ylittävän muistin näkökulmasta. Englanninkielisen väitöskirjan työnimenä on “Documentary Imagination: Transnational Memory in the Contemporary Nordic Documentary Film”. Poikkitieteellinen tutkimus sijoittuu dokumenttielokuvan tutkimuksen, postkoloniaalisen tutkimuksen ja muistitutkimuksen risteyskohtaan, ja siinä käsitellään muun muassa siirtolaisuuteen, kolonialismiin ja sotaan liittyviä teemoja. Väitöskirjaprojektissani pohdin myös millaista voisi olla dokumentaarinen mielikuvitus.

Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2005. Graduni tein kansainvälisen politiikan oppiaineeseen ja se käsitteli siirtolaisiin kohdistuvaa symbolista väkivaltaa sekä niin kutsutun ”laittoman” siirtolaisuuden uutisointia espanjalaisissa sanomalehdissä (Sarkonen 2005). Master of Arts -lopputyöni Brunel Universityn (UK) dokumenttielokuvan maisteriohjelmaan kuvasin ruotsalaisessa Alsiken nunnaluostarissa, joka suojelee maasta karkotettuja turvapaikanhakijoita (Kingdom of Freedom 2010, FI, UK, SE).

Valikoituja julkaisuja:
”Kuulumisen ylirajaisuus saamelaisessa nykydokumenttielokuvassa”, kirjassa: Taide, paikka ja kuuluminen (toim. Kaisa Hiltunen & Nina Sääskilahti), tulossa syksyllä 2018

 “The Enemies within: ‘Fallen Women’ of World War II in Finnish Contemporary Documentary”, kirjassa: The Enemy in Contemporary Film (eds. Marzena Sokołowska-Paryż and Martin Löschnigg, De Gruyter, Culture and Conflict series), tulossa syksyllä 2018

“Cinematic Worlding: Animating Karelia in Santra and the Talking Trees”, Journal of Scandinavian Cinema, Vol. 6 no. 2, 2016

”Kynnyksellä – Välitila, ruumiillisuus ja kohtaaminen dokumenttielokuvassa” (”On the Threshold – Liminal space, embodiment and encounter in the Finnish documentary films Ghosts and Neighbours”), Lähikuva 3/2014
Asiasana:
Tagit: