in English
 
 
Camilla Wide
​Jag är ämnesansvarig professor i nordiska språk vid Åbo universitet, där jag har varit anställd sedan 2010. Jag har tidigare arbetat som forskare och lärare vid Helsingfors universitet, där jag är docent i nordiska språk vid Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen.
 
Jag forskar främst i talat språk, språklig variation och språkförändring ur en interaktionell och konstruktionsgrammatisk synvinkel.
 
Sedan 1998 har jag varit verksam vid Svenska litteratursällskapet i Finland, där jag medlem i det vetenskapliga rådet och ordförande för språkvetenskapliga nämnden.
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: