in English
 
 
Sofie Henricson
Jag är universitetslärare i nordiska språk och forskare i projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (delprojektet lärande). Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond.

Mottagning enligt överenskommelse.


Asiasana:
Tagit: