in English
 
 
Sofie Henricson
Åren 2014–2017 jobbade jag vid Åbo universitet som universitetslärare i nordiska språk och forskare i projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk - Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (delprojektet lärande). Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond. År 2018 arbetar jag som forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland.Asiasana:
Tagit: