in English
 
 

​Ranska

 Tervetuloa opiskelemaan ranskaa Turun yliopistoon! Yliopistossa ranskan opinnoissa tähdätään työelämän vaatimaan monipuoliseen osaamiseen: ammatilliseen kielitaitoon, kulttuurienvälisen viestinnän taitoon ja ranskankielisen maailman tuntemukseen. Opinnot suoritettuasi olet kulttuurienvälisen viestinnän ammattilainen. Ranskan kielen maisterina voit toimia työelämässä kielenopettajana, kääntäjänä, tai terminologina, tai voit sijoittua muihin erilaisiin ammatteihin, kuten viestintä- tai konsultointitehtäviin kotimaisissa tai kansainvälisissä organisaatioissa.


Kuva: k. ansara


Ranskan kielen opinnot on suunniteltu siten, että ne painottavat sellaisia kieli- ja viestintätaitoja, joita edellytetään tämän päivän globaalissa maailmassa. Työelämässä kieli- ja viestintätaidot ovat olennainen osa ammattitaitoa.  Yhä voimistuva kansainvälinen yhteistyö sekä kulttuurienvälisten kontaktien monipuolistuminen tarkoittaa, että työviestintä on usein myös monikielistä ja kulttuurienvälistä viestintää. Vahvasta kielitaidosta, erityisesti harvinaisten kielten kuten ranskan hallinnasta, voi olla sinulle ratkaisevaa etua, kun siirryt työelämään.
Opetustarjontaamme kannattelee käsitys kielen ja kulttuurin vahvasta siteestä, sillä mikään kieli ei ole olemassa tyhjiössä.  Varsinaisen kielitaidon kehittäminen kulkeekin opinnoissasi käsi kädessä kielentutkimukseen ja kulttuuritietouteen liittyvien sisältöjen kanssa. Kaikissa akateemisissa opinnoissa harjoitellaan lisäksi tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin kuuluvia tietoja ja taitoja. Näihin kuuluu paitsi digitaalisen viestinnän ja kieliteknologian hallinta, myös taito rakentaa tieteellisiä tutkimusasetelmia, sekä taito tuottaa oman erikoisalan uutta tietoa.

Opintojen alkuvaiheessa on tärkeää pohtia omia tavoitteita työuran kannalta. Voit rakentaa ranskan opintojen ympärille hyvinkin erilaisia opintokokonaisuuksia sen mukaan, mille ammattialalle haluat suuntautua. Sivuaineiden valinnassa ja opintojen suuntaamisessa saat apua omalta opettajatuutoriltasi.

Opintojen kolme ensimmäistä vuotta on varattu humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen. Opintojen aikana on mahdollista viettää vaihtovuosi valitsemassasi ranskankielisessä maassa. Oppiaineellamme on monta yhteistyösopimusta eri eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Suurin osa opiskelijoista tarttuu tähän tilaisuuteen toisena tai kolmantena opiskeluvuotenaan.
Humanististen tieteiden kandidaatin opinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteisiä. Neljäntenä opiskeluvuotena siirryt maisterivaiheeseen, jolloin valitset sinua kiinnostavan erikoistumisalan monikielisen käännösviestinnän, opettamisen ja oppimisen tai kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmista.
 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Rosetta, Koskenniemenkatu 4, 2. krs
Sijainti kampuskartalla (T9)

Postiosoite:
Ranska
20014 TURUN YLIOPISTO

Henkilökunnan yhteystiedot

 

Department of French 
(In English)