in English
 
 
Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)

Suomen kielestä ja kulttuurista voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Opintojen kokonaislaajuus on siten 60 op.

Suomen kielen ja kulttuurin kokonaisuus sopii sivu- tai tukiaineeksi ei-äidinkielisille yliopisto-opiskelijoille. Suuri osa opiskelijoista on ulkomaisia vaihto-opiskelijoita, jotka suorittavat kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja.

Suomen kieltä ja kulttuuria voivat opiskella

  • Turun yliopiston ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkintonsa ulkomailla,
  • Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon Suomessa mutta joiden äidinkieli ei ole suomi,
  • ne äidinkieleltään suomalaiset perustutkinto-opiskelijat, jotka ovat käyneet koulunsa ja suorittaneet ylioppilastutkinnon ulkomailla, mikäli heidän suomen kielen taitonsa ei riitä suomalaisen kypsyysnäytteen kirjottamiseen,
  • Turun yliopiston ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat,
  • erillisopiskelijoina Suomessa asuvat korkeakoulukelpoiset ulkomaalaiset.
Opintojen tai niiden osien suorittaminen edellyttää, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielsitä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Hämeenkatu 1

Postiosoite:
Suomen kieli ja kulttuuri
20014 TURUN YLIOPISTO


Henkilökunnan yhteystiedot:
Yliopistonlehtori
Hanna Jokela, FT

Sähköposti: hanna.jokela (at) utu.fi
+358 50 328 9298 tai
+358 29 450 3319
Tavattavissa lukukausien aikana
sopimuksen mukaan.