in English
 
 

​Sukupuolentutkimus Turun yliopistossa


Sukupuolentutkimuksen ydinkysymyksiä ovat keskustelut sukupuolen ja sukupuolieron historialli­sista, kulttuurisista ja sosiaalisista suhteista: Millaiseksi sukupuoli jäsentyy ajattelussa, kie­lessä ja arjen käytännöissä? Miten sukupuolikategoria muodostuu ja uusiutuu? Mitä suku­puoli merkitsee eri aikoina ja eri tilanteissa? Miten sukupuoli kytkeytyy kysymyksiin vallasta, eroista ja arvoista? Sukupuolieron ja tasa-arvon lisäksi sukupuolentutkimuksen teemoja ovat sek­suaalinen identiteetti, seksuaalisuus ja ruumiillisuus. Näitä teemoja tutkitaan muun muassa tietoteorian, politiikan teorian, estetiikan, taiteiden ja kulttuurintutkimuksen sekä etiikan kannalta.

Sukupuolentutkimus on ihmistieteiden risteyskohtaan kehittynyt tieteenala, joka tutkii – kuvaa, analysoi ja selittää – sukupuolta ja seksuaalisuutta kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Sukupuolentutkimus on perustavassa merkityksessä kriittistä tutkimusta. Se problematisoi arkiajattelussa ilmenevän naisten ja miesten välisen jaottelun ja suhteen itsestäänselvyyden. Tämä suhde ilmenee lähes kaikilla elämän alueilla, arkisista elämänkäytännöistä taiteellisiin ja tieteellisiin hankkeisiin. Sukupuolentutkimuksen toiminta-alueena on tämän vuoksi ihmistieteiden kokonaisuus, humanistiset tieteet ja yh­teiskuntatieteet mutta myös oikeustiede, kasvatustiede, teologia ja luonnontieteet. Kriittisen luonteensa vuoksi sukupuolentutkimus on monitieteistä työtä. Sukupuolentutkimusta harjoi­tetaan siksi erillis­ten sukupuolentutkimuksen yksikköjen lisäksi useissa oppiaineissa.

Sukupuolentutkimusta opiskelleet ovat sijoittuneet työelämään hyvin. Valtaosa heistä on työllistynyt koulutusta vastaaviin töihin. Sukupuolentutkimuksen opinnot kehittävät muun muassa yleissivistystä, kykyä kriittiseen tieteelliseen ajatteluun sekä argumentaatiotaitoja. Sukupuolentutkimuksen opiskelu ja nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma pätevöittävät erityisesti valtion, kunnan, yritysten, median, koulutusalojen ja kulttuuri- sekä taidejärjestöjen tehtäviin, joissa edellytetään kykyä eritellä sukupuolieron vaikutuksia ja merkitystä. Opinnot tarjoavat ammatillisia valmiuksia työelämän ja yhteiskunnan tasa-arvotyöhön. Sukupuolentutkimuksen opiskelussa hankittuja taitoja tarvitaan myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä. Taiteen, kulttuurin ja viestinnän eri aloilla on kysyntää kriittisestä asiantuntemuksesta, jota sukupuolentutkimuksen opiskelu tuottaa. Millä tahansa alalla toimivan on hyödyllistä ymmärtää sukupuolen merkitys yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Minerva, Sirkkala,
Kaivokatu 12, 1. krs
Sijainti kampuskartalla (T52)

Postiosoite:
Sukupuolentutkimus
20014 TURUN YLIOPISTO

(02) 333 5211

 

in English