in English
 
 
Opinnot

 

1. Suomen kielen käytännön taito (10 op)
 
2. Suomen kielen teoreettinen tuntemus (20 op)
 
3. Fennougristiikka ja kielen teoria (20–22 op)
 
4. Kulttuuri ja yhteiskunta (10 op)
 
5. Valinnaisia opintojaksoja (8–15 op)    
 
6. Seminaari (5–10 op)
 
7. Pro gradu -tutkielma (40 op).

 

Opiskelija laatii yliopisto-opettaja Tanja Toropaisen kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa sisällöksi. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan aiemmat suomen ja sen sukukielten opinnot, suomen kielen taito sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinnoista vastaa ja loppumerkinnän antaa professori Sirkka Saarinen. 

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä löytyvät kohdasta Tutkintovaatimukset.

Asiasana:
Tagit: