in English
 
 
Valmistuneet pro gradu -työt

 

2016

Borodulina, Yana: Suomalaisten uskomustarinoiden yliluonnolliset olennot ja niiden nimitysten alkuperä

Marie Dohnalová: Pohjoissaamen ja suomen kielen nominaalisten verbimuotojen vertailu

Mariann Bernhardt: Ersämordvan kielen genetiivi- ja inessiiviobjektien vaihtelu

 

2015

Laine, Anastasia: Miten venäjänkieliset suomen kielen oppijat ymmärtävät suomen kielen futuuria ja miten he ilmaisevat tulevaa aikaa?

Ojala, Janka Sinikka: Unkarin -prefiksin ja sen suomenkielisten käännösvastineiden tarkastelu 

 

2014

Nikolaev, Kirill: Venäjän futuurin käännösvastineet Dostojevskin romaanin Rikos ja rangaistus suomennoksissa

Ikeri, Ekaterina: S2-opiskelijoiden kuullun ymmärtämisen kehitys yhden lukukauden aikana

Lapėnaitė, Vaida: Liettuan ja suomen kielen aspektien vertailua

 

2013

Kravchenko, Ekaterina: Asuinmaan kielen vaikutus äidinkieleen – suomen kielen vaikutus Suomen venäläisten tuottamaan venäjän kieleen.

Shizawa, Emi: Väreihin liittyviä ilmauksia suomen ja japanin kielessä.

Ivanova, Marianna: Nykynaisen kielellinen kuva udmurttilaisessa mediassa.

Kuzmina, Victoria: Kieliasenteet ja integraatio: Venäjänkieliset maahanmuuttajat Turussa.

Eskola, Ksenia: Suomalais-venäläisten lasten etunimet: valintaperusteet ja rakenne.

Seliverstova, Ekaterina: Udmurtin kielen nykytilanne sosiolingvistisesti tarkasteltuna.

Ershova, Natalia: Politiikkaan ja talouteen liittyvien artikkelien sanastolliset ongelmat.

Tomberg, Silva: Kemian käsitteet ja termistö. Alkuaineiden nimet suomen ja venäjän kielessä. 

Enseleit, Paula: Saksansuomalaisten lasten kaksikielisyydestä: yhdentoista saksansuomalaisen lapsen aineiston analyysi.

Hortová, Zuzana: Olenko mi, oonko mä vai oonks mää? Suomalaisten, suomenruotsalaisten ja suomea puhuvien ulkomaalaisten puhekielen vertailua.

 

2012

Kozlova, Yulia: Pietarin ja Leningradin alueen suomalainen paikannimistö ja sen venäläiset vastineet

Masaro, Ana: Punainen kuin paloauto. Perusvärinnimien prototyypit suomen ja liettuan kielessä

Dmitrieva, Julia: Hymni "Te deum laudamus" vanhimmissa suomenkielisissä teksteissä 1500–1600-luvulta

Vehviläinen, Yuliya: Edistyneiden s2-oppijoiden yhdyssanataitoja

 

2011

Jurtom, Mari: Kasvinnimet 1600-luvun sanakirjoissa

Mizuno, Manami: Suomen liitepartikkelien funktiota ja kääntäminen japaniksi: kontrastiivinen tutkimus teoksista Heinähattu, Vilttitossu ja kielletty kampela ja Hirame Hyōryūki

Geréb, Maria: Unkari ja suomi äidinkielenä ja toisena kielenä. Puhuttelu- ja modaalisuusratkaisuja pyynnöissä, käskyissä ja kielloissa

 

2010

Lumme, Svetlana: Venäläiset edistyneet suomenoppijat tulkitsemassa suomen demonstratiiveja

Denisyuk, Anna: Sanavalintavirheiden tyypit ja taustaa suomenoppijoilla

 

2009

Miouhkiouria (Myhkyrä) Svetlana: Ostetaanko ruokaa kaupassa vai kaupasta?: suomen ja venäjän verbirektiot kontrastiivisen tutkimuksen näkökulmasta sekä venäjänkielisten suomenoppijoiden suomen kielen verbirektioiden hallinta

 

2008 

Kirsnyte, Ruta: Puhuttelu ja sen välttäminen talk show -keskusteluissa

Hebedová, Petra: Suomen astevaihtelu ja viron astmevaheldus: vieraana kielenä opiskelun näkökulma

 

2007

Pearl, Leonard: Hahmonimet hahmottumassa: Disney-piirroselokuvissa esiintyvien suomenkielisten henkilönnimien sananmuodostus, rakenne ja merkityssuhtee t


Asiasana:
Tagit: