in English
 
 
Opiskelijavalinta


Maisteriohjelman pääsyvaatimuksena on BA-tasoinen tutkinto, jonka aineyhdistelmään sisältyvät fennougristiikan tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintoja vastaavat opinnot joko tutkintoon kuuluvina opintoina tai erillisenä suorituksena. Poikkeustapauksessa ohjelmaan voidaan tasokokeen kautta hyväksyä myös BA-tutkinnon suorittanut opiskelija, jolla ei ole suoritettuna mainittuja fennougristiikan tai Suomen kielen ja kulttuurin opintoja.

Vuotuinen sisäänotto on 6-10. Valintakriteereinä käytetään aikaisempia opintoja ja niissä menestymistä. Hakemukset pannaan paremmuusjärjestykseen 1) opintojen sisällön, 2) opintojen määrän ja 3) opintomenestyksen perusteella, niin että kielitieteellisillä ja suomen kielen taitoa kehittävillä opinnoilla on etusija.


Sähköinen hakemus tehdään osoitteessa opintopolku.fi. Kirjoita etusivun hakukenttään teksti "suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma" päästäksesi oikealle hakusivulle. Lue myös hakemuksen käsittelymaksua koskevat ohjeet.


Hakemuksen liitteeksi tarvittavat hakupaperit:

 • todistukset BA-tutkinnosta sekä suoritetuista suomen ja sen sukukielten opinnoista, TAI oppilaitoksen antama todistus opiskelijan suorittamien opintojen laadusta ja valmistumisajankohdasta
 • yhden sivun mittainen suomenkielinen motivaatiokirje, jossa kerrot esimerkiksi seuraavista asioista
  • Miksi olet kiinnostunut suomesta ja sen sukukielistä?
  • Miksi haluat päästä opiskelemaan suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan?
  • Miksi haluat päästä opiskelemaan Turun yliopistoon?
  • Mille aihealueelle toivoisit itsellesi eniten lisäopintoja?
 • yhden sivun mittainen kuvaus suoritetuista teoreettisista kielitieteellisistä opinnoista. Älä kerro suorittamistasi kursseista vaan kerro esimerkiksi seuraavista asioista:
  • Missä olet opiskellut kielitiedettä?
  • Millaisia kielitieteen opintosi ovat olleet?
  • Mikä kielitieteen osa-alue kiinnostaa sinua eniten? Miksi?
  • Jos olet BA-tutkintosi yhteydessä tehnyt tutkielman, voit myös kertoa lyhyesti omasta tutkimusaiheestasi
 • suomen kielen opettajan täyttämä arviointilomake:
  Opettajan_arviointi_lomake.pdf

Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta yliopiston valintaoppaasta.

Asiasana:
Tagit: