in English
 
 

​Suomen historia


Keskiaikaista katupohjaa Turun vanhalla suurtorilla. Kuva: Jarkko Keskinen.

Suomen historia on yksi Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kolmesta historia-aineesta. Suomen historian opiskelun tavoitteena on luoda laaja-alainen kuva oman maan historiasta. Kansainvälistyvässä maailmassa on tärkeää liittää Suomen historia laajempiin yhteyksiinsä, osaksi Euroopan ja koko maailman historiaa.

​Opinnoissa paneudutaan eri näkökulmista muun muassa arjen ilmiöiden, joukkoliikkeiden, sosiaalisen organisoitumisen, elämäntapojen ja mentaliteettien historiaan. Suomen historian oppiaineessa on erityisesti kehitetty ympäristöhistorian, sukupuolihistorian sekä työ- ja elinkeinoelämän historian tutkimusta.

Opiskelija voi oman harrastuneisuutensa mukaan erikoistua johonkin teemaan tai historian alueeseen opintojen alkuvaiheista lähtien. Näin hän saa valmiuksia tutkielman tekoon ja hankkii sellaista asiantuntemusta, joka auttaa sijoittumiseen työelämään. Suomen historia tarjoaa laadukasta metodiopetusta sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Opinnoissa perehdytään historiaan alkuperäisten arkistolähteiden välityksellä jo perus- ja aineopinnoista lähtien. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus tehdä opinnäytetutkimuksia oman kiinnostuksensa mukaan.

Sopivilla sivuaineopinnoilla täydennettynä Suomen historian opiskelu tarjoaa monipuolisia valmiuksia aloilla, jotka edellyttävät suomalaisen yhteiskunnan ja sen historiallisten taustojen tuntemista. Oppiaine soveltuu hyvin tiedonhankintaan ja kirjalliseen työskentelyyn liittyviin ammatteihin. Suomen historian opiskelu kehittää kriittistä tiedon hankinnan ja käytön taitoa sekä harjaannuttaa kielellisiä valmiuksia. Lisäksi Suomen historian pääaineopiskelijoiden on mahdollista hakea Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin, jotka tuovat ammatillisen pätevyyden julkishallinnon ja yhteisöjen arkistojen akateemisiin virkoihin.

 

 Ajankohtaista

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Historicum, Sirkkala,
Kaivokatu 12, 2. krs
Sijainti kampuskartalla (T51)
Postiosoite:
Suomen historia
20014 TURUN YLIOPISTO
(02) 333 5232

 
 

Capture 3.PNG
Histofriikki lopullinen logo.jpg