in English
 
 
​Suomen historian opetushenkilökunta ja tutkijat vuonna 2015. Kuva: Jarkko Keskinen

Professori

Professori on oppiaineen ylin virka. Suomen historian professoreita on kaksi. Heistä  Mika Kallioinen toimii oppiaineen esimiehenä. Hänen opetusalansa on uusimman ajan historia . Professori Charlotta Wolffin vastuualueena on erityisesti Suomen Ruotsin ajan historia.
 
Professoreista Charlotta Wolff vetää maisteriseminaareja yhdessä yliopistonlehtorin kanssa.
 
Professori Mika Kallioisen vastuualueena ovat syventävät opinnot, jatko-opinnot sekä arkisto-opinnoista, joista hän antaa kokonaisuusmerkinnät. Professori Charlotta Wolffin vastuualueena ovat aineopinnot, joista hän antaa kokonaisuusmerkinnän.
 
Professorit pitävät lukuvuoden aikana yhden opetusvapaan periodin, jonka aikana he voivat keskittyä omaan tutkimukseensa. Opetusvapaan aikana vastaanottoja pidetään vain sopimuksen mukaan, mutta seminaariopetus (maisteriseminaari, tutkijaseminaari) on käynnissä.
 
Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi professorit hoitavat oppiaineen hallinnollisia tehtäviä.

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtoreina toimii Jarkko Keskinen. Keskinen vastaa arkeologian ja historian perusopintojen Suomen historian kurssista sekä toisesta maisteriseminaarista.
 
Yliopistonlehtori pitää lukuvuoden aikana yhden opetusvapaan periodin, jonka aikana hän keskittyy tutkimuksen tekoon. Opetusvapaan aikana vastaanottoja pidetään vain sopimuksen mukaan. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi yliopistonlehtori hoitaa oppiaineen hallinnollisia tehtäviä.
 

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajina toimivat Mari Välimäki ja Ulla Ijäs. Välimäki vastaa oppiaineen opintoneuvonnasta. Hän neuvoo opintojen rakenteeseen sekä vaihto-opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Yliopisto-opettaja hoitaa myös muissa yliopistoissa, avoimessa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksymisen Suomen historian opintoihin.

Ulla Ijäs vastaa arkeologian ja historian perusopintojen Historian taito -kurssista, aineopintojen Suomen historian metodiseminaarista sekä kandiseminaarista. Sekä Ijäs että Välimäki toimivat oppiaineen tuutoropettajina.

Yliopisto-opettajat 
vastaavat yhdessä aineopintojen metodiopetuksesta. He pitävät lukuvuoden aikana yhden opetusvapaan periodin, jonka aikana he keskittyvät tutkimuksen tekoon.
Asiasana:
Tagit: