in English
 
 
​Suomen historian opetushenkilökunta ja tutkijat vuonna 2015. Kuva: Jarkko Keskinen

Professori

Professori on oppiaineen ylin virka. Suomen historian professoreita on kaksi. Heistä Johanna Ilmakunnas toimii oppiaineen esimiehenä. Hänen opetusalansa on erityisesti Suomen Ruotsin ajan historia. Professori Mika Kallioisen vastuualueena on uusimman ajan historia.
 
Kummatkin oppiaineen professorit ohjaavat perustutkinto-opiskelijoiden gradutöitä ja vetävät maisteriseminaareja. Gradunohjausta tai seminaareja ei ole jaoteltu professorien opetusalojen mukaan, vaan opiskelijat voivat valita, kumman professorin maisteriseminaarin käyvät.
 
Professori Johanna Ilmakunnaksen vastuualueena ovat syventävät opinnot, jatko-opinnot sekä oppiaineen arkistolinja, joten hän antaa kokonaisuusmerkinnät näistä opintokokonaisuuksista. Professori Mika Kallioisen vastuualueena ovat aineopinnot, joista hän antaa kokonaisuusmerkinnän.
 
Professorit pitävät lukuvuoden aikana yhden opetusvapaan periodin, jonka aikana he voivat keskittyä omaan tutkimukseensa. Opetusvapaan aikana vastaanottoja pidetään vain sopimuksen mukaan, mutta seminaariopetus (proseminaari, maisteriseminaari, tutkijaseminaari) on käynnissä.
 
Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi professorit hoitavat oppiaineen hallinnollisia tehtäviä.

Yliopistonlehtori

Yliopistonlehtoreina toimii Jarkko Keskinen. Keskinen vastaa arkeologian ja historian perusopintojen Suomen historian kurssista sekä kandidaattiseminaarista.
 
Yliopistonlehtorit pitävät lukuvuoden aikana yhden opetusvapaan periodin, jonka aikana he keskittyvät tutkimuksen tekoon. Opetusvapaan aikana vastaanottoja pidetään vain sopimuksen mukaan. Opetuksen ja tutkimuksen lisäksi yliopistonlehtorit hoitavat oppiaineen hallinnollisia tehtäviä.
 

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettajina toimivat Mari Välimäki ja Ulla Ijäs. Välimäki vastaa oppiaineen opintoneuvonnasta. Hän neuvoo opintojen rakenteeseen sekä vaihto-opintoihin ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Yliopisto-opettaja hoitaa myös muissa yliopistoissa, avoimessa yliopistossa tai opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksymisen Suomen historian opintoihin.

Ulla Ijäs vastaa arkeologian ja historian perusopintojen Historian taito -kurssista sekä aineopintojen Suomen historian metodiseminaarista. Sekä Ijäs että Välimäki toimivat oppiaineen tuutoropettajina.

Yliopisto-opettajat 
vastaavat yhdessä aineopintojen metodiopetuksesta. He pitävät lukuvuoden aikana yhden opetusvapaan periodin, jonka aikana he keskittyvät tutkimuksen tekoon.
Asiasana:
Tagit: