in English
 
 
Terhi Kivistö

Teen väitöskirjaani keskiajan kruununverotuksesta Turun linnaläänissä erityisesti talonpojan ja porvarin näkökulmasta tarkasteltuna. Aloitin tutkimukseni professori Jussi T. Lappalaisen johtamassa Suomen Akatemian rahoittamassa Verot verta joivat – vai joivatko? -hankkeessa. Tutkimustani ovat tukeneet Koneen säätiö, Ella ja Georg Ehrnroothin rahasto ja Varsinais-Suomen kulttuurirahasto henkilökohtaisilla työskentelyapurahoilla sekä Ruotsalais-suomalainen kulttuurirahasto matka-apurahoillaan. Pro gradu -työni aiheena oli Kruununverotus Turun linnaläänissä vuosina 1470–1530. Olen kiinnostunut keskiajantutkimuksesta, erityisesti taloudesta ja yksilön vaikutusmahdollisuuksista sekä rahataloudesta. 

 

Suoritin alemman arkistonhoitotutkinnon Turun maakunta-arkistossa 2003 ja olen järjestänyt yritys-, yksityis- ja taloarkistoja sekä viranomaisarkistoja. Digitoin FT Isto Huvilan suunnittelemassa projektissa Koneen säätiön toimeksiannosta järjestämäni Mietoisten Saaren kartanon arkiston vanhimmat dokumentit Saaren kartanon digitaaliseksi arkistoksi.  Työskentelin Kansallisarkiston Alku-projektissa järjestäen AVI:n ja ELY:n edeltäjien arkistoja siirrettäväksi Arkistolaitokseen. Syksyllä 2016 aloitin arkistoalan ja asiakirjahallinnan kaksivuotiset opinnot. Tekeillä olevan sivulaudaturtyöni aihe on FMU-lähdejulkaisun pohjalta muokattua Diplomatarium Fennicum -tietokantaa työstettäessä havaittu lukuisten alkuperäisten keskiaikaisten dokumenttien löytämättä jääminen. Suomen historian lisäksi olen opiskellut kulttuurihistoriaa, museologiaa ja arkeologiaa. Jatko-opintoihini kuuluen teen arkeologian sivulaudaturtyötä Kuusiston piispanlinnan rahalöydöistä.

 

Työskentelen historia- ja arkeologia-alan yrityksessä Sigillumissa, joka on myös historiantutkimukseen keskittynyt pienkustantamo. Olen ollut perustamassa yritystä ja sen hallituksen puheenjohtaja. Olen kirjoittanut mm. Suomen kulttuurirahaston ja Turun yliopistosäätiön lahjoittajabiografioita. Olen ollut kirjoittamassa elämäkertoja myös Suomen talouselämän vaikuttajat -hankkeessa. Teen Sigillumin projektissa Vehmaan paikallishistoriaa.

 

Olen syntynyt Oulussa 1971 ja päässyt ylioppilaaksi 1990 Oulun Lyseon lukiosta. Aloitin historian opiskelun Turun yliopistossa 1991. Opiskeluaikana olin aktiivisesti mukana ainejärjestö Kritiikissä. Valmistuin maisteriksi 1999 ja aloitin saman tien väitöskirjan tekemisen. Aviomieheni Markuksen lisäksi perheeseemme kuuluu kolme poikaa, Viljo, Touko ja Toivo sekä tytär Petra. Päätoimisesti apurahoilla tehden sain väitöskirjani pitkälle ja tutkimus valmistuu opintojen, töiden ja yritystoiminnan ohessa.

 

 

Julkaisut:

 

Naantalin keskiaikaiset rahalöydöt – Nådendals medeltida myntfynd. Naantalin luostarin rannassa, toim. Kari Uotila, 2011, 265–280.

 

Muinaismuistotoimikunnan agentti Augusta Granberg, Naantalin luostarin rannassa, toim. Kari Uotila, 2011, 47–51.

 

The Origins of royal taxation in Finland. XXXIX Settimana di Studi La fiscalità nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII. Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries., a cura di Simonetta Cavaciocchi, Istituto Datini, Prato. Italia, 2008, 205–216.

 

Saaren kartanon arkisto – arkusta verkkoon, Saaren kartano Mynämäellä, toim. Hanna Nurminen, SKS, Helsinki 2008, 180–197.

 

Asiantuntijakirjoitukset "Keskiajan maatalous", "Verotus keskiajalla" ja "Kruunun linnat ja läänihallinto keskiajalla". Suomen historiallinen kartasto. Genimap, 2007.

 

Den finländska allmogens möjligheter att påverka kronans beskattning under medeltiden. Skatternas långa historia, ed. Christer Kuvaja, Edita 2006.

 

Ympäristön vaikutus veronmaksuun keskiajan Varsinais-Suomessa. Ympäristöhistorian monet kasvot - Kirjoituksia suomalaisesta ympäristöhistoriasta. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 62. Turku 2002, 143–176.

 

Muuttuva yhteiskunta – muuttuva verotus. Keskiajan verotuksen vertailuongelmia. Verotushistoriaa 2. Toimittanut Jussi T. Lappalainen. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 58. Turku 2000, 73–89. Julkaistu internetissä Editan ylläpitämässä Edilex-palvelussa, http://www.edilex.fi/lakikirjasto/264.pdf 

 

Keskiajan "alkukantaisuus"? Turun linnaläänin verotuskäytäntöä 1470–1530. Verotushistoriaa 1. Toimittanut Jussi T. Lappalainen.  Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 51. Turku 1999, 25–46. Julkaistu internetissä Editan ylläpitämässä Edilex-palvelussa, http://www.edilex.fi/lakikirjasto/263.pdf 

 

Kivikirkko, kappalainen ja kirkkoherra — Kakskerran seurakunnan taival kohti itsenäistymistä. Kakskerta 2.  Saaret, ihmiset, vaiheet. Toimittanut Jussi T. Lappalainen. Turun Maakuntamuseo 1995, 85–103.

 

Muita kirjoituksia:

 

Verot verta joivat – Keskiajan rahvas veronmaksajina. Otso. Verohallinnon henkilöstölehti 4/2006.

 

Liivinmaalainen raha keskiajan Turussa. Historia 3/2005.

 

Turussa rakennettiin kivitaloja tapanilaatoista, Turun Sanomat 15.9.2004.

 

Keskiajallakin verottivat kruunu, kirkko ja pitäjä. Turun Sanomat 26.7.2002.
 
Asiasana:
Tagit: