in English
 
 
Miten opiskelemaan?
​Säänkestäviä historian ainejärjestö Kritiikki ry:n jäseniä vapputunnelmissa 2013. Kuva: Jarkko Keskinen.

Suomen historia pääaineena

Turun yliopiston Suomen historian opiskelijat  valitaan historia-aineiden yhteisen pääsykokeen kautta. Vuosittain järjestettävässä kokeessa myönnetään opiskeluoikeus 43 opiskelijalle. Kaikki valitut opiskelijat suorittavat ensin historian yhteiset perusopinnot, joiden jälkeen jatketaan Suomen historian aine- ja syventäviin opintoihin. Perusopintojen jälkeen voi suorittaa myös kulttuuri- ja yleisen historian opintoja. Voit siis vapaasti valita pääaineesi kolmesta historia-aineesta vasta perusopinnot suoritettuasi.

Haku yliopistoon  tapahtuu osoitteessa: http://www.opintopolku.fi

Lisätietoa täältä.

Yliopiston valintaopas julkaistaan osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/Opiskelu/haeopiskelijaksi/Sivut/Valintaopas.aspx


Suomen historia sivuaineena

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla  on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi   pääsee ilmoittautumalla historia-aineiden  toimistoon sähköpostitse his-toimisto@lists.utu.fi viimeistään 4.9.2016.
 

Avoimen väylä

Voit päästä opiskelemaan Suomen historiaa myös avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimen yliopiston opiskelijana voit hakea Suomen historian pääaineopiskelijaksi erillishaussa, jonka kautta valitaan vuosittain enintään viisi uutta opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin viisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen  aineopintojen loppuarvosanan perusteella. Lisäksi oppiaineen tulee hyväksyä sinun opintosuunnitelmasi.

Hakukelpoisiksi katsotaan vain ne hakijat, jotka ovat suorittaneet Suomen historiasta hyvin tiedoin (loppuarvosana 3):

  • Historian perusopinnot ja Suomen historian aineopinnot (60 op) sekä yhteensä vähintään 85 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja.  
  • Kandidaattiseminaarin tai sitä vastaavan opintojakson. Mikäli olet suorittanut uuden tutkintojärjestelmän aineopinnot, joihin ei sisälly seminaaria, huomioimme A1.3.  Suomen historian aineistot ja metodit –kurssin arvosanan.
  • Hakijan tulee toimittaa hakemuksen liitteenä vähintään yhden sivun mittainen opintosuunnitelma.
Asiasana:
Tagit: