in English
 
 
Aineistokokoelmat

Mikrofilmit

Mikrofilmikokoelma sisältää muun muassa erilaisia keskus-, läänin-, ja paikallishallinnon asiakirjoja, tilikirjoja sekä lukuisia eri aikakausia koskevia yksityisarkistoja, jotka on koottu pääosin Kansallisarkiston, Riksarkivetin ja Krigsarkivetin kokoelmista. Etenkin 1700-luvun materiaalia on runsaasti.

Julkaisusarjat

Julkaistuihin alkuperäisaineistoihin kuuluu runsaasti laki- ja asetuskokoelmia 1600-luvulta 1900-luvulle. Mukana on myös valtiopäiväasiakirjoja 1800-luvulta ja Turun kaupungin kunnallishallintoon liittyvää materiaalia vuodesta 1899 lähtien.
 
Julkaisuja voi lukea sopimuksen mukaan
oppiaineen tiloissa.

Käsityöläiskortisto

Oppiaineen käsityöläisiä tutkineen projektin yhteydessä syntynyt kortisto sijaitsee Turun Maakunta-arkistossa.

Heimosota-aineisto

Heimosota-kokoelma on syntynyt vuosina 1967–1970 osana heimosoturitutkimusprojektia.
Kokoelma sijaitsee oppiaineen tiloissa.
 

Turun kaupunginkirjaston vanha kokoelma

Turun kaupunginkirjaston vanhan kokoelman luettelointi ja tutkimus kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston yhteishankkeena aloitettiin syksyllä 2013. Kokoelma koostuu lähinnä 1900-luvun taitteessa kaupunginkirjastolle lahjoitetuista teoksista.  Se sisältää suurimman osan Suomessa 1500-1600-luvuilla painetusta kirjallisuudesta uusimpien teosten ollessa 1930-luvulta. Useimmat teokset ovat ruotsin- ja saksankielisiä, mutta joukossa on myös huomattava määrä suomen- ja englanninkielisiä teoksia. Kaikkinensa kokoelmaan kuuluu kymmeniätuhansia kirjoja, joista noin 2 500 on nyt luetteloitu. Kokoelman kotisivut löytyvät osoitteesta opintokokoelma.wordpress.com, joilta löytyy myös linkki kokoelmatietokantaan. 

Asiasana:
Tagit: