in English
 
 
Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa - suomalaiset arkistoinstituutiot vallan verkostoina ja muistin paikkoina

​Tutkimushanke tuottaa uutta tietoa todellisuudesta ja selittää arkistoihin liittyviä kulttuurisia ilmiöitä. Sen tavoitteena on tutkia arkistoalan toimijoita ja heidän valintojaan 1800-luvulta nykypäivään.

Tutkimushankkeen tavoitteen voi kiteyttää seuraaviin kysymyksiin:

  • Kenen historia on ollut ja on säilyttämisen arvoista?
  • Miten ja millä perustein pysyvästi säilytettävät aineistot on valittu ja valitaan?
  • Kenen aineistot tai ilmiöt on sivuutettu tai unohdettu tai sivuutetaan ja unohdetaan 
  • Miten aineistot ovat tutkijoiden tavoitettavissa?

Tutkimushankkeen johtajana toimii professori Kirsi Vainio-Korhonen. Hankkeen yhteistyötahoina ovat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (dosentti Ulla-Maija Peltonen) sekä Svenska Litteratursällskapet i Finland (arkistonjohtaja Mikael Korhonen).

Hankkeen tutkijoina työskentelevät oppiaineen arkistolinjalta valmistuneet jatko-opiskelijat Taina Saarenpää, Liisa Vuononkari ja Outi Hupaniittu. Heidän lisäkseen mukana ovat myös Suomen historian oppiaineeseen väitöskirjaansa valmisteleva Petra Hakala sekä post doc tutkija Jari Lybeck.

Tutkimushankkeen omat kotisivut.

Asiasana:
Tagit: