in English
 
 
Tutkimus
​Kuningatar Kristiinan kirje Tukholman raadille  Digitaaliarkiston pergamenttikokoelma, Kansallisarkisto.

​​Suomen historian opetushenkilökunta on tutkimustyössään perehtynyt sukupuolinäkökulmiin, liike-elämän historiaan ja ympäristöhistoriaan ja monet etenkin vanhempaan historiaan, Suomen keskiaikaan ja Ruotsin ajan viimeisiin vuosisatoihin.

Oppiaineessa on syvennytty tutkimaan esimerkiksi turkulaista elinkeinoelämää, naisyrittäjyyttä, arkistoihin liittyviä kulttuurisia ilmiöitä sekä sukupuolta ja kasvua perheyrityksissä ja verotuksen historiaa. Uusimmissa tutkimushankkeissa käytetään verkostonäkökulmaa, sukupuolitutkimuksen työkaluja ja työelämätutkimuksen sekä historiallisen sosiologian menetelmiä.

Kaikissa hankkeissa pyritään saamaan Suomen historian vaiheisiin saadaan uusia, tuoreita näkökulmia. Esimerkiksi teknologista kehitystä tarkastellaan sukupuolen näkökulmasta ja taloushistoriasta jäljitetään verkostoja sekä työelämän muutoksia. Arkistohistoriallisissa hankkeissa pohditaan kenen historia on ollut säilyttämisen arvoista ja ympäristöhistorian parissa kontekstoidaan suurten kato- ja nälkävuosien historiaa.

Tutkijoiden ja tutkimushankkeiden posterinäyttely.

Asiasana:
Tagit: