in English
 
 
Väitöskirjat

(2016) Toropainen Veli Pekka

Päättäväiset porvarskat. Turun johtavan porvariston naisten toimijuus vuosina 1623 - 1670

(2015) Keravuori, Kirsi

"Rakkaat poikaset!". Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858-1887) 

 

(2015) Ijäs, Ulla

Talo, kartano, puutarha. Kauppahuoneen omistaja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismodernissa Viipurissa

 

(2014) Männistö-Funk, Tiina

Itse tehty moderni. Gramofoni, polkupyörä ja valokuvaus suomalaisten elämässä 1880-luvulta 1940-luvulle

 

(2013) Hupaniittu, Outi 

Biografiliiketoiminnan valtakausi. Toimijuus ja kilpailu suomalaisella elokuva-alalla 1900–1920-luvuilla (Annales sarja C 367)

 

(2012) Keskinen, Jarkko 

Oma ja yhteinen etu. Kauppiaiden keskinäinen kilpailu ja yhteistyö Porin paikallisyhteisössä 1765-1840

(2012) Lybeck, Jari

Rauman merimiesväestö purjehduksen kasvun vuosina 1840-luvulta 1870-luvulle

(2009) Seppälä, Suvianna

(2004) Latva-Äijö, Annika

Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918-1928

(2004) Miekkavaara, Kari

Ydinaseiden uhka Suomen maanpuolustukselle. Päättäjien käsitykset uhkasta ja toimenpiteet sen torjumiseksi vuosina 1945-1971

(2001) Teräs, Kari

Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880-1920

(2000) Kallioinen, Mika

Kauppias, kaupunki, kruunu. Turun porvarisyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle.

(1996) Pylkkänen, Ali

Talonpojan vainiolta sotilaan ruokapöytään. Tilojen ja niiden verojen osoittaminen sotilaille ja heidän perheillensä Suomessa 1636-1654

(1994) Vainio-Korhonen, Kirsi

Kultaa ja hopeaa mestarien työkirjoissa. Suomen kultasepäntyö Ruotsin ajan lopulla valtakunnallista taustaa vasten.

(1993) Kava, Ritva

Emil Cedercreutz. Satakunnan eurooppalainen.

(1990) Ikonen, Kimmo

J.K. Paasikiven poliittinen toiminta Suomen itsenäistymisen murrosvaiheessa

(1990) Niemelä, Jari

Tuntematon ruotusotilas. Ruotsinajan lopun ruotuarmeijan miehistön sosiaalinen ja taloudellinen asema Satakunnassa

(1984) Heino, Ulla

Käsityö ja sen tekijät 1600-luvun Satakunnassa.

(1982) Salokangas, Raimo

Puolueen aseet. Maalaisliiton sanomalehdistön synty ja sen asema puolueessa ja sanomalehtimarkkinoilla 1906-1916

(1980) Viertola, Juhani

Kustavilaisen ajan maantienrakennukset.

(1978) Ranta, Raimo

Pohjanmaan maaseudun käsityöläiset vuosina 1721-1809. Käsityöläiseksi pääsy ja käsityöläisten lukumäärä.

(1976) Salminen, Esko

Propaganda rintamajoukoissa 1941-1944. Suomen armeijan valistustoiminta ja mielialojen ohjaus jatkosodan aikana

(1971) Perko, Touko

Aseveljen kuva. Suhtautuminen Saksaan jatkosodan Suomessa1941-1944

(1970) Lahti, Matti J

Rakennusmestari Suomen teollistumisen läpimurtokautena. Työn opettamasta rakentajasta koulunkäyneeksi mestariksi

(1969) Niemi, Onni Pohja

Koulukysymys yhteiskunnallisena ongelmana Suomessa

(1963) Korhonen, Keijo

Suomen asiain komitea. Suomen korkeimman hallinnon järjestelyt ja toteuttaminen vuosina 1811-1826 1963

(1961) Soikkanen, Hannu

Sosialismin tulo Suomeen, ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti

(1959) Lappalainen, Pekka

Aukusti Juhana Mela: uranaukaisijan elämä

(1959) Wuorinen, Aimo

Turku kauppakaupunkina Ruotsin vallan loppukautena

(1955) Oja, Aulis

Keskiaikaisen "Etelä-Suomen" asutus ja aluejaot

(1954) Mäntylä, R.A.

Eriuskolaiskysymys Suomessa 1809-1889

(1951) Perälä, Tauno

Turun esikaupungit ja niiden aiheuttamat probleemat ensimmäiseen maailmansotaan mennessä

(1949) Rytkönen, Alli

Päivälehden valtio- ja yhteiskuntapolitiikka vv. 1809-1904

(1939) Renvall, Pentti

Klaus Fleming und der finnische Adel in der Anfangsphasen der Krise der neunziger Jahre des 16. Jahrhunderts

(1935) Viljanti, Arvo

Vakinaisen sotamiehenpidon sovelluttaminen Suomessa 1600-luvun lopulla erityisesti silmälläpitäen Turun läänin jalkaväkirykmenttiä

(1929) Österbladh, Kaarlo

Juhana Browallius. Tiedemies, valtiopäivämies ja piispa

(1927) Jäntere, Kaarlo

Koulunkäynti sosiaalisena ilmiönä vv. 1722-1843, silmälläpitäen erityisesti Porin triviaalikoulua
Asiasana:
Tagit: