in English
 
 
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen jatko-opinnot

​Jatkotutkintoa varten jatko-opiskelijan on laadittava opinnäyte, ts. lisensiaatintyö tai väitöskirja, sekä suoritettava 60 op oman erikoisalansa opintoja.

Jatko-opiskelijaksi hakeminen

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine kuuluu Kieli- ja käännöstieteiden laitokseen, jolla on yhteinen tohtoriohjelma Utuling. Utulingin sivuilla kerrotaan, miten jatko-opiskelijaksi haetaan, milloin hakuajat ovat ja mitkä ovat jatkotutkintovaatimukset.

Oppiaineen jatko-opintoja koskeva ohjeistus

Jatko-opintoihin hakeminen tulee aloittaa ottamalla yhteyttä väitöskirjatyön aiottuun ohjaajaan, joka voi olla joku oppiaineen professoreista tai esimerkiksi dosentti. Jos hakijalla ei ole mielessä tiettyä ohjaajaa, tulee ottaa yhteyttä jatkotutkinnoista vastaaviin professoreihin, Tuomas Huumoon (suomen kieli) tai Sirkka Saariseen (suomalais-ugrilainen kielentutkimus), joiden kanssa keskustellaan tutkimuksen aihepiiristä ja selvitetään, löytyykö työlle sopiva ohjaaja. Tulevan ohjaajan kanssa neuvotellaan ja sovitaan tarkemmin tutkimusaiheesta ja alustavasta tutkimussuunnitelmasta. Hakija laatii opintosuunnitelman, joka sisältää tutkimussuunnitelman sekä selvityksen siitä, miten hän aikoo suorittaa jatko-opintoihin kuuluvat 60 opintopistettä. Ohjaajan kanssa on myös syytä selvittää seminaareihin yms. kurssimaiseen opetukseen liittyvät asiat sekä pohtia, mitkä opiskelijan muut suoritukset (esim. julkaisut, kongressiesitelmät yms.) voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Jatko-opinnot koostetaan niin, että ne tukevat tutkimusta ja monipuolistavat oman erikoisalan tuntemusta.

Hakemukset tohtoriopintoihin käsitellään tohtoriohjelma Utulingin johtoryhmässä, joka tekee esityksen jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä humanistisen tiedekunnan dekaanille. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan on varmistettava, että hakemus täyttää kaikki tohtoriohjelman hakuohjeissa mainitut edellytykset. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan tohtorikoulutettavan on syytä ilmoittaa yhteystietonsa tohtorikoulutettava Milja Väänäselle (mmvaan(a)utu.fi), joka hoitaa oppiaineen jatkokoulutuksen sähköpostilistaa.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oma tutkijakoulutus lukuvuonna 2015–2016

Tohtoriohjelma Utulingillä on tutkijaseminaari, jonka kokoontumisajoista on tietoa Utulingin sivuilla ja postituslistalla. Seminaari kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 12–14, ja siellä tohtorikoulutettavat voivat esitellä tutkimusaiheitaan suullisen esitelmän muodossa (yhden esitelmän kesto on n. 30 minuuttia + 15 minuuttia keskustelulle). Lisäksi Utulingin seminaarissa esitellään laitoksen piirissä tehtävää tutkimusta, esimerkiksi kirjauutuuksia ja tutkimushankkeita.

Oppiaineen oma tutkijaseminaari kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 16–18. Alkamisesta ja ajoista ilmoitetaan tutkijaseminaarin sähköpostilistalla ja Moodlessa. Myös väitöskirjatöiden ohjaajat ja muut kiinnostuneet tutkijat osallistuvat seminaari-istuntoihin. Tutkijaseminaari tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden pitää esitelmiä tutkimuksestaan ja keskustella siitä yleisesti. Esitelmöitsijän on hyvä toimittaa seminaarilaisille ennakkomateriaalia, joka jaetaan Moodlen kautta. Tällaista materiaalia voivat olla esimerkiksi väitöskirjan suunniteltu dispositio ja tutkimussuunnitelma tai jonkin väitöskirjan luvun tai väitöskirja-artikkelin luonnos, josta tekijä haluaa kommentteja. Suositeltava ennakkomateriaalin maksimipituus on n. 20 sivua.

Seminaarikutsut sekä oheismateriaali toimitetaan seminaarin osanottajiksi ilmoittautuneille n. viikkoa ennen kokoontumista. Seminaarin osanottajiksi tai vierailijoiksi haluavat voivat ilmoittautua professori Tuomas Huumolle.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Käyntiosoite:
Hämeenkatu 1 A
Sijainti kampuskartalla (T58)

Postiosoite:
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
20014 TURUN YLIOPISTO

(02) 333 5290
faksi: (02) 333 5312

Henkilökunnan yhteystiedot